En elbil på en gata.

Radio SRF 17 februari

Elbilar blir allt tystare - men senast 2019 ska de få varningsljud.

Lyssna på programmet

Tysta fordon är en fara för personer med synnedsättning men ett nytt EU-direktiv gör att tillverkarna måste sätta in varningsljud i sina fordon från 2019. I Piteå finns ett företag som har tagit fram koncept för hur det skulle kunna låta

Ulrika Norelius Centervik anmälde Försäkringskassan för bristande tillgägnlighet. Diskrimineringsombudsmannen har valt att stämma Försäkringskassan. I veckans program kommenterar Försäkringskassan sin otillgängliga webb. 

Victoria Öjefors Quinn som förutom att vara SRF:s första vice ordförande också är skrivtolk har också gjort en anmälan till DO. Hon har anmält Västragötalandsregionen eftersom de i en upphandling kräver att tolkarna har körkort. – Helt irrelevant och orättvist, tycker Victoria. Nu går DO vidare med ärendet.

Vi gästas också av Kaj Nordquist som pratar om regeringens uppdrag till statliga myndigheter att ta emot 1000 praktikanter med funktionsnedsättning om året.