Bild från Friends Arena under finalen i Melodifestivalen. Lokalen är i rosa ljus och man ser vita ljusstrålar.
I lördags hölls Melodifestivalens final i Friends Arena i Solna. SRF Go hade en resa dit och vi träffar en av familjerna som åkte dit.

Radio SRF 13 mars 2020

Corona, Mello och MTM

Lyssna på programmet

Hur påverkar Coronaviruset Synskadades Riksförbund? Kanslichef Ulrika Norelius Centervik berättar.

Förra veckan var det final i Melodifestivalen och Radio SRF var på plats i Friends Arena för att träffa en familj som rest till Mello tack vare SRF Go.

Myndigheten för Tillgängliga medier, MTM, har flyttat till Malmö och i nästa vecka skulle man ha haft invigning. Nu är den inställd på grund av Corona men vi har fått oss en titt på det nya kontoret.

Observera
Intervjun med kanslichef Ulrika Norelius Centervik genomfördes den 12 mars med utgångspunkt i det läge som rådde då. I händelse av att SRF framöver skulle göra en annan bedömning kring Corona-viruset kommer det informeras på vår hemsida samt i kommande program.