Illustration av partisympbolerna och Synpoddens logga mot blå bakgrund

Synpodden #17: Valpodd nr 4 jämlik skola

Den 11 september går Sverige till val, men det är inte helt lätt att i partiernas valmanifest förstå hur de faktiskt ser på våra viktiga frågor. I fem avsnitt kommer vi därför att ställa politikerna mot väggen för att bringa klarhet i hur de har tänkt att stoppa utslagningen av synskadade på en rad områden. I det här fjärde avsnittet kommer vi att fördjupa oss i rätten till jämlika villkor i skolan.

Barn och unga med synnedsättning missgynnas år efter år i den svenska skolan. Så länge elever som är blinda eller har en svår synnedsättning inte garanteras god undervisning i punktskrift berövas de rätten till ett skriftspråk, och så länge skolor kan neka att ta emot barn med synnedsättningar kan vi inte tala om ett fritt skolval. När material på digitala lärplattformar inte görs fullt tillgängligt blir delar av undervisningen dessutom exkluderande för gruppen. 

Vi möter Jakob och Alicia, som berättar om hur deras skolsituation ser ut. Vilka lösningar ser då politikerna på hur verkligheten ser ut? Vi får svar från representanter för våra åtta riksdagspartier. Synskadades Riksförbunds förbundsordförande Niklas Mattsson kommer sedan, i ett samtal med rikskansliets intressepolitiska handläggare Lennart Karlsson, att analysera politikernas svar.

Förhoppningsvis kommer du efter detta att få en tydligare bild av hur de olika partierna ser på de ökade svårigheterna att få ledsagning och hur de planerar att lösa det.

Programledare: Monica Walldén
Reporter: Caroline Gollungberg
Ljudtekniker: Jan Dahlqvist

Lyssna på programmet

Podden finns i webbradion och går även att lyssna på i din poddspelare.

Kontakta Synpodden

Har du synpunkter, frågor eller önskemål på vad vi ska ta upp i Synpodden? Hör av dig på e-post Synpodden@srf.nu eller till vår telefonsvarare på 08-39 92 40.

Mer inför valet

Så här röstar du

Så här ser partierna på våra hjärtefrågor

De ställer upp i valet – politikerlista