Illustration av partisympbolerna och Synpoddens logga mot blå bakgrund

Synpodden #18 Valpodd nr 5 äldrefrågan

Känner du dig fortfarande osäker på hur de olika partierna ser på våra viktiga frågor? I fem avsnitt har vi ställt politikerna mot väggen för att bringa klarhet i hur de har tänkt att stoppa utslagningen av synskadade på en rad områden. I det här femte och sista avsnittet i serien ska vi fördjupa oss i livsvillkoren för äldre med synnedsättning.

Antalet äldre ökar kraftigt och ju äldre vi blir, desto vanligare är det med syn- och hörselnedsättningar. Bland personer över 70 år har mer än en tredjedel någon av de vanligaste ögonsjukdomarna. Coronapandemin har blottat stora brister inom äldreomsorgen och visat att äldre med synnedsättning är särskilt sårbara. Gruppen riskerar i högre grad än andra att bli isolerade och förlora möjligheterna att vara aktiva och bevara hälsan.

Vi möter Inger Sundström, som i allra högsta grad har upplevt otrygghet inom hemtjänsten. Vilka lösningar ser politikerna på hur verkligheten ser ut? Vi får svar från representanter för våra åtta riksdagspartier. Synskadades Riksförbunds förbundsordförande Niklas Mattsson och Mikael Ståhl, intressepolitisk handläggare på rikskansliet, analyserar politikernas svar.

En särskild bonus i detta avsnitt är ett vallöfte från varje riksdagsparti. Vad vill de lova SRF:s medlemmar?  

Vår förhoppning är att du efter denna programserie får en tydligare bild av vilket parti som är rätt för dig och förtjänar din röst när du går till valurnan.

Programledare: Monica Walldén
Reporter: Caroline Gollungberg
Ljudtekniker: Jan Dahlqvist

Lyssna på programmet

Podden finns i webbradion och går även att lyssna på i din poddspelare.

Kontakta Synpodden

Har du synpunkter, frågor eller önskemål på vad vi ska ta upp i Synpodden? Hör av dig på e-post Synpodden@srf.nu eller till vår telefonsvarare på 08-39 92 40.