Victoria Öjefors Quinn vid prisceremonin där Kristina Ahlinder står med ett inramat diplom i handen. Bakom de bägge är en bild med texten Kristina Ahlinder vd, Svenska Förläggareföreningen
Victoria Öjefors Quinn delade på Ljudboksgalan ut Synskadades Stiftelses hederspris till Kristina Ahlinder, vd på Svenska Förläggareföreningen.

Thomssons Nyheter #04 2017

Följ förbundsordförandens mått och steg. Prenumerera på Håkan Thomssons nyhetsbrev.

Kristina Ahlinder fick ljudbokens hederspris

Kristina Ahlinder, VD för Förläggareföreningen, har tilldelats Synskadades Stiftelses hederspris på ljudboksområdet. Prisutdelningen skedde vid Storytels ljudboksgala på Vasateatern i Stockholm på kvällen den 7 mars. Prisutdelare var SRF:s första vice ordförande Victoria Öjefors Quinn. 

För ungefär tio år sedan kämpade SRF och Förläggareföreningen gemensamt för att momsen på ljudböcker skulle få vara densamma som för ”vanliga böcker”. EU-kommissionen ansåg inte ljudboken vara en bok, ett synsätt som SRF och Förläggareföreningen alltså motsatte sig. 

Efter ett hårt intressepolitiskt arbete fick ljudboken samma momssats som ”den vanliga boken”. Det var mycket viktigt för ljudbokens utveckling. Förlagen vågade producera, och läsarna hade råd att köpa ljudböcker. Kristina Ahlinders insats var mycket betydelsefull för att nå detta politiska resultat.  

Planeringen för Almedalen har startat

Centerpartiets partiledare Annie Lööf på Almedalscenen sommaren 2016. 

Söndagen den 2 juli drar årets Almedalsvecka igång i Visby. SRF kommer att finnas på plats från starten och ända fram till söndagen den 9 juli. SRF-delegationen, bestående av fyra förbundsstyrelseledamöter och flera tjänstemän, kommer att avlösa varandra så att vi hela tiden finns på plats med fyra personer. 

I fjol gjordes en undersökning av arbetsgivares attityder till synskadade. Resultatet var nedslående. Denna fråga kommer att bli en av de saker som SRF ska uppmärksamma genom samtal med politiker och arbetsmarknadens parter. 

Frukostseminarium om politik och juridik

 

Övre raden: förbundsjurist Leif Jepsson, förbundsordförande Håkan Thomsson, intressepolitiske handläggaren Kaj Nordquist, Benny Lindholm förvaltningsrättsfiskal och Bengt Westerberg. Nedre raden: ordföranden i Lika Unika Maria Johansson och vice ordföranden i Handikappförbunden Pelle Kölhed.

Hur är det med rättighetslagstiftning, vad bestämmer politikerna och vad bestämmer domstolarna? Detta var frågor som dryftades på Lika Unikas frukostseminarium den 23 februari i Stockholm.
LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) stod i centrum för diskussionen. I panelen satt Bengt Westerberg, socialminister 1991-1994 då LSS kom till, Benny Lindholm, förvaltningsrättsfiskal från Uppsala, och Pelle Kölhed, vice ordförande i Handikappförbundens Samarbetsorgan. Diskussionsledare var Lika Unikas ordförande Maria Johansson. 

Bland de 20 åhörarna fanns Leif Jeppsson, Kaj Nordquist och Håkan Thomsson från SRF. Efter en inledande utfrågning gavs åhörarna möjlighet att ställa sina frågor till panelen.
”Land ska med lag byggas”, är ett citat från Upplandslagen från 1200-talet. Benny Lindholm menade att det var upp till politikerna att formulera lagen så att domstolarna tolkar den så som det är avsett. Vad som är avsett försöker domstolen finna i de så kallade förarbetena, framförallt i den proposition från regeringen som ligger till grund för lagen samt i riksdagsutskottets yttranden. Det räcker alltså inte att läsa lagen, man måste veta vad som står i förarbetena också. Detta är säkert inte så konstigt för en jurist, men inte lika självklart eller enkelt för den enskilde medborgaren.

En diskussion handlade om huruvida det kommunala självstyret är något som domstolarna vanligtvis tar i beaktande. Kan det innebära att kommunalekonomiska överväganden görs av rimligheten i olika insatser? En annan viktig aspekt är att rättigheterna i LSS är individuella, vilket gör det svårt att jämföra olika individers behov av en insats.

Bengt Westerberg menade att politikerna måste följa hur domstolarna dömer, och om de anser att domstolarna tolkar lagen fel måste politikerna lägga förslag om ändringar i lagen. Panelen ansåg att rättshjälp skulle behövas för att den enskilde bättre skulle kunna hävda sin rätt i förvaltningsdomstolarna.

En annan fråga som kom upp var huruvida FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning borde bli svensk lag. Benny Lindholm menade att det vore olyckligt. Metoden bör vara att anpassa svensk lagstiftning så att konventionen uppfylls. Om konventionen i sin helhet skulle göras till lag blir det sedan väldigt svårt att ändra den. 

Domstolarnas tolkning av en sådan lag skulle bli helt avgörande. I praktiken är det ju närmast omöjligt att ändra själva FN-konventionen eftersom den är en överenskommelse mellan ett stort antal stater.

Ja, det där med politik och juridik tål att fundera över. Men konstateras kan väl att ju tydligare lagar som skrivs, och ju precisare förarbetena är, desto mindre tolkningsutrymme lämnas åt domstolarna.

Nominera till SRF:s ögonvårdspris

Några av de tidigare vinnarna av Ögonvårdspriset.

Synskadades Riksförbunds ögonvårdspris är en uppmuntran till yrkesutövare som gjort betydelsefulla insatser inom ögonområdet. Prissumman är på 100000 kronor, och kan delas av flera pristagare.

Prisutdelningen kommer att ske vid SRF:s kongress i Malmö den 26-29 oktober. Förra gången ögonvårdspriset delades ut var vid SRF:s 125-årsjubileum i Örebro år 2014. 

Länk till nomineringsblanketten

Eller mejla Neven Milivojevic 

För frågor så kontakta Neven Milivojevic, som ansvarar för forsknings- och ögonvårdsfrågor på SRF.
Telefon: 08-39 93 36 

Vilken person och vilken insats tycker du ska belönas?

Sista dag för nominering är den 30 april.

Länk till lista med samliga vinnare av Ögonvårdspriset 

Reversinlåningen öppen till 31 mars 

Synskadades Stiftelses reversinlåning är öppen fram till den 31 mars. Därefter kommer den vara stängd en längre tid.
Reversinlåningen är en möjlighet för SRF:s distrikt och föreningar samt närstående stiftelser att placera pengar till en bra ränta, för tillfället 3,0 procent. Detta är alltså inte tillgängligt för privatpersoner.
För mer information så kontakta Anna Petrén Lantz på tfn 08-39 93 14, men gör det i god tid före den 31 mars.

 

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11

E-post hakan.thomsson@srf.nu