Karin Brynell talar inför i en mikrofon i ett mötesrum. Hon har en mörk klänning och rött hår som nästan räcker ner till axlarna.
Karin Brynell är VD för Svensk Dagligvaruhandel. Foto: Anette Johnsson

Thomssons nyheter #05 2017

Svensk Dagligvaruhandel, där Karin Brynell är VD, mötte SRF. Personlig service är det viktigaste för kunder med synnedsättning.

Seminarium med Svensk Dagligvaruhandel

På temat ”tillgänglig butik” genomförde branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel ett seminarium den 16 mars på Regeringsgatan 60 i Stockholm. Seminariet kom till på initiativ av SRF. Syftet var att belysa svårigheter, intressekonflikter och möjligheter i livsmedelsbutiker i en dialog mellan dagligvaruhandeln, myndigheter och funktionshinderorganisationer.

Seminariet inleddes och avslutades av Svensk Dagligvaruhandels VD Karin Brynell. Myndigheten för delaktighet redogjorde för sitt arbete och ansvar. Elin Sandström från Sveriges Konsumenter berättade om deras projekt ”Med rätt att handla”. 

Även Konsumentverket fanns på plats. De har tagit fram en folder där de bland annat uttrycker att personlig service är en viktig tillgänglighetsfråga.

De sex närvarande funktionshinderorganisationerna, däribland SRF, samt Svenska Service- och Signalhundsförbundet och Sveriges Ledarhundsförare fick göra genomgångar av de viktigaste frågorna i ämnet. 

Själv lyfte jag fram skillnaden mellan att vara synsvag och helt blind. Som synsvag kan man bland annat ha stor nytta av god belysning, kontraster, stor stil med mera. Men det är personlig service och ett gott bemötande som är det viktigaste. Genom att använda personer, som själva har ett funktionshinder vid lokala personalutbildningar kan många svårigheter lösas.

Från dagligvaruhandeln deltog representanter för Ica, Coop, Livsmedelshandlarna, Bergendahls och Lidl. Vid avslutningen av seminariet lovade Svensk Dagligvaruhandel att förtydliga sin rekommendation att ledarhundar bör kunna tas med i butikerna. Efter mötet hade jag ett samtal med Pär Bygdesson från Livsmedelshandlarna, där han uttryckte stor uppskattning av idén om lokala personalutbildningar med medverkande från SRF. 

Klartecken för månadsgivande

Vid sitt senaste möte beslutade förbundsstyrelsen att SRF ska prova månadsgivande som metod för medelsanskaffning. Frågan om när detta kommer igång bereds nu på kansliet, men det blir troligen i höst. Vi kommer att vända oss till personer som redan gett gåvor i anslutning till vår kalender ”Årets ledarhundsvalpar”.

Månadsgivande är en insamlingsmetod där en person, frivilligt och utan bindningstid, själv väljer att regelbundet stödja en organisation. Att knyta månadsgivare till sig, har de senaste åren blivit den enskilt viktigaste strategin för ideella organisationer att stärka sin ekonomi. Det ger ofta ett rejält tillskott i kassan.

En fördel är att månadsgivande är smidigt att administrera. Dessutom skapas en relation och kommunikationskanal med de regelbundna givarna. Genom sitt val, att som månadsgivare stödja SRF, tar de aktiv ställning för att bidra till ett bättre samhälle för synskadade.

Organisationsrådet 9 mars

Årets första organisationsråd genomfördes i SRF-salen i Enskede torsdagen den 9 mars. Rådet behandlade en uppföljning av bifallna kongressmotioner. Vidare gavs information inför höstens kongress.

Hannes Juhlin Lagrelius höll i ett utbildningspass om FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030. Målen är universella, och gäller såväl för Sverige som nation, som för kommuner och landsting. Agenda 2030 kan vara ett bra verktyg i vårt intressepolitiska arbete.

Hur gör vi med väntelistan avseende ledarhund? 

Idag finns 271 aktiva ledarhundsekipage i Sverige. Men många fler vill ha en ledarhund. Väntelistan växer stadigt. 

Det är SRF som sköter ledarhundsverksamheten i Sverige på uppdrag av staten. År 2016 köptes 36 ledarhundar in, vilket var vad statsanslaget räckte till. Samtidigt fanns ett 60-tal ledarhundar som var tio år eller äldre.

Just nu har vi en väntelista på 70 personer samt ytterligare 18 som väntar på att få sin dispositionsrätt till ledarhund. Idag prioriteras förare som tidigare haft ledarhund framför förare som aldrig tidigare har haft någon ledarhund. Vidare prioriteras dels personer som av sjukdomsskäl behöver röra på sig för att bibehålla hälsan och dels personer med ytterligare funktionsnedsättning. Dessa prioriteringar innebär att det i praktiken är mycket svårt att få sin första ledarhund.

Ledarhundsverksamheten inom SRF föreslår nu en förändring som innebär att prioriteringarna tas bort. Väntelistan föreslås helt enkelt bestå av de förare som fått beslut om dispositionsrätt och är klara att ta emot en ledarhund. Dessa sätts upp på listan i kronologisk ordning. Men matchning mellan förare och hund tas med i beräkningen innan placering görs. Hundens och förarens aktivitetsnivå ska matchas liksom hundens mankhöjd och förmåga att passa in i förarens miljö.

SRF har mottagit synpunkter på förslaget från Sveriges Ledarhundsförare (SLHF), och från Ledarhundsklubben Stockholms län, som båda är kritiska till att inte längre prioritera förare som tidigare haft ledarhund.

Vi önskar nu få in synpunkter från fler för att få bästa möjliga beslutsunderlag.

Synpunkter angående väntelistan mejlas, senast den 15 maj, till ansvarig chef, Lena Ridemar, lena.ridemar@srf.nu

Skriv motioner till kongressen

Nu är det tid att skriva motioner till SRF:s kongress. Förbundsstyrelsen har tagit fram fyra dokument som kommer att stå i fokus på kongressen: Förslag till ändring av stadgarna, strategi för jämställdhet och likabehandling, strategi för medlemsutveckling och verksamhetsinriktning för 2018-2020. 

När det gäller principprogrammet och det etiska programmet föreslår styrelsen inga ändringar, men det går givetvis bra att skriva motioner även om dessa. Samtliga omnämnda material kan beställas från kontorsservice: kontorsservice@srf.nu

Rätt att lämna motioner till kongressen har enskilda medlemmar – både synskadade och stödjande – lokalföreningar, branschföreningar, distrikt samt Riksorganisationen Unga med Synnedsättning. En motion bör vara kortfattad och avslutas med en eller flera konkreta att-satser som kongressen kan ta ställning till. Det ska framgå vem eller vilka som står bakom motionen.

Motioner sänds i första hand in via e-post på adress: registrator@srf.nu

Motioner till kongressen ska ha inkommit till SRF senast den 30 april.

 

SRF Norrköping 100 år

 

Maria Krantz, kanslist på SRF Norrköping och nyvald ordförande i SRF Linköping, överlämnar present till SRF Norrköpings ordförande Monica Ericsson. Foto: Inger Blom

Redan år 1917 bildades en förening för blinda i Norrköping. Den föreningen heter idag SRF Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik, och lördagen den 11 mars deltog undertecknad (Håkan Thomsson) vid föreningens årsmöte och efterföljande 100-årsjubileum. 

Efter årsmötet skålade vi i champagne, och under kvällen fick vi oss till livs såväl en läcker trerättersmiddag som SRF-historia samt god underhållning av två Norrköpingsprofiler. Det var en riktigt trevlig tillställning! 

Som grädde på moset har SRF Norrköping i hård konkurrens vunnit att i år få synas i den berömda kaktusplanteringen vid Karl Johans Park. Det är en stor ära.
Den 22 juni ska årets plantering invigas. 

Stort grattis till den levande och aktiva hundraåringen! 

HÅKAN THOMSSON

Telefon 08-39 91 11