Möte mellan kansliminister Wille Valve och Håkan Thomsson.
Den åländska kansliministern Wille Valve (Moderat Samling) och Håkan Thomsson under sitt Ålandsbesök.

Thomssons Nyheter #08 2017

Nyhetsbrevet görs av Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund.

Ledarhundens dag uppmärksammad


Ledarhundsföraren Morgan Högberg på Mynttorget i Stockholm Ledarhundsdagen 2017.

Varje år firas den internationella ledarhundsdagen sista onsdagen i april. Runt om i landet skedde detta på olika sätt även i år. Ett antal ledarhundsförare kom till tals i massmedia, bland annat i Skåne, Västerbotten och Uppsala.

Från riksförbundets sida låg fokus i informationen på den långa väntelistan för att få ledarhund, och det faktum att det statliga ledarhundsanslaget legat stilla i över tio år. På Mynttorget i Stockholm samlades ett tiotal ledarhundsekipage, trots ett riktigt ruskväder, för sång och korta tal. Riksdagsledamöterna Catharina Bråkenhielm (S) och Lennart Axelsson (S) samt statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson kom ut och pratade med deltagarna.

Själv fick jag (Håkan Thomsson) svara på frågor om väntelistan per telefon i direktsändning i P4 Uppland. Även i SVT uppmärksammades ledarhundsfrågan.

Länk till pressklipp från Ledarhundsdagen 2017.

Uppvaktning av socialutskottet

Lena Ridemar, Ida Östlund och Annika Östling besökte riksdagens socialutskott den 25 april.

SRF uppvaktade riksdagens socialutskott tisdagen den 25 april. Syftet var att påvisa behovet av ett höjt ledarhundsanslag. Från SRF deltog ledarhundsverksamhetens chef Lena Ridemar, förbundsstyrelseledamoten Annika Östling samt Ida Östlund och Joachim Kåhlman.

Den obefintliga utvecklingen av statsanslaget kopplades till den långa väntetiden för att få ledarhund. Annika och Ida gav personliga berättelser som gjorde ett märkbart intryck hos utskottets ledamöter. Frågor ställdes bland annat kring upphandling som metod för inköp av ledarhundar, och om hur ledarundsverksamheten ser ut i andra länder.

Förhoppningsvis kan denna uppvaktning leda till att ledarhundsanslaget räknas upp. Samtidigt bör vi i SRF fundera över hur en långsiktigt hållbar ledarhundsverksamhet ska vara utformad.

Länk till ledarhundsverksamheten.

NTF:s kongress 2017

NTF:s nya styrelse samlad efter kongressen i Stockholm.

Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) genomförde sin kongress i Stockholm den 25 april. NTF har kongress vartannat år.

SRF är medlemsorganisation i NTF, och undertecknad (Håkan Thomsson) fanns på plats som ombud. Roligt var att NTF:s generalsekreterare Marie Nordén, då hon gick igenom de gångna två årens verksamhet, särskilt pekade på det positiva samarbetet med SRF kring faran med tysta fordon.

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) besökte kongressen och höll ett anförande där hon bland annat lyfte fram självkörande bilar som en möjlighet till ökad trafiksäkerhet. Kongressen behandlade vidare ett antal motioner, bland annat bifölls en motion som krävde förbud att använda handhållen mobiltelefon vid bilkörning.

Till ordförande för NTF omvaldes riksdagsledamot Monica Green (S). Bland de ytterligare åtta styrelseledamöterna som valdes fanns undertecknad. Detta uppdrag känns viktigt och spännande. Jag är övertygad att det kan vara av stor betydelse att en synskadad finns med i NTF:s styrelse. 

Länk till NTF

Besök på Åland

Ordföranden i Ålands Synskadade Fredrik Lindeman och Håkan Thomsson.

Den 26-28 april gjorde undertecknad samt Åsa Nilsson och Paulina Korbak från SRF-kansliet ett besök på Åland. Vi ankom på onsdagskvällen, och på torsdag förmiddag blev vi hämtade på vårt hotell av två representanter för Ålands Synskadade. Det var Fredrik Lindeman, som är ordförande i föreningen, och deras vice ordförande Johnny Söderdahl. Dessa båda följde sedan med oss under våra olika aktiviteter.

På vårt program stod bland annat ett möte med Harry Jansson som sitter i lagtinget (Ålands parlament) för Centern. Harry Jansson gav oss en historisk introduktion kring Ålands självstyre. Det ger Åland en unik ställning med rätt att stifta egna lagar och garanterar svenskspråkigheten.

Vidare besökte vi Ålands Handikappförbund, som är ett samarbete mellan 13 funktionshinderorganisationer. Varje organisation har en ledamot i handikappförbundets styrelse.

En av de åländska specialrätterna, Ålandspannkakan.

På kvällen deltog vi i ett medlemsmöte med Ålands Synskadade i deras egna hus som kallas Ankaret. Jag berättade om Synskadades Riksförbund, och vi fick en genomgång av föreningens utveckling, från bildandet i början på 1970-talet och fram till verksamheten idag. Det bjöds på Ålandspannkaka med sviskonkräm och vispgrädde, och därefter musikalisk underhållning.

På fredagsförmiddagen träffade vi Ålands social- och hälsovårdsminister Wille Valve (Moderaterna) och Gunilla Lindqvist som är tjänsteman på landskapsregeringens kansli. Med dem diskuterade vi diverse frågor som rörde socialpolitik och gjorde jämförelser med Sverige. Även tillgänglig text-TV togs upp, då den frågan är aktuell på Åland. Vi framhöll också vikten av Marrakeshavtalet, som handlar om möjlighet att ta synskadeanpassad litteratur över nationsgränserna utan upphovsrättsliga komplikationer eller handelshinder. Frågan om ratificering av Marrakeshavtalet är just nu aktuell i EU.

Vårt besök på Åland var intressant och kan fungera som smörjmedel för framtida kontakter mellan Ålands Synskadade och SRF. Vi tackar våra åländska värdar för deras vänlighet och gästfrihet!

Dags att söka stöd för organisationsutveckling

Nu är det tid för distrikt och branschföreningar inom SRF att söka bidrag för organisationsutveckling. Sista ansökningsdag är den 31 maj.

Stödet avser insatser för funktionärsutveckling, medlemsrekrytering, arbete med nya organisationsformer, medel för att underlätta delaktighet för funktionärer och medlemmar, lokal verksamhet i behov av stöd, stöd till ekonomiskt svaga lokalföreningar samt löneservice. Ansökan görs på en särskild blankett.

Vid detta utdelningstillfälle finns 170 000 kronor att fördela. Bidraget ska redovisas senast den 15 december 2017. Bidrag till ekonomiskt svaga lokalföreningar söks av det distrikt föreningen är ansluten till.

För att få en blankett, eller om frågor finns, kontakta Gunilla Thomsson, tfn 08-39 91 66 eller e-post: gunilla.thomsson@srf.nu

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11

E-post hakan.thomsson@srf.nu