Maria Thorstensson i ljusgrön kofta ovanpå en sommarblus. Håret är i en kortklipps frisyr. Susanne Tarp bär rosa blus och en rosa dunjacka. Hon har vågigt kort hår och på jackan en knapp med en käppande gubbe på.
Ordförande Maria Thorstensson, SRF Skåne och kredsforman Susanne Tarp Dansk Blindesamfund Fredriksberg.

Thomssons Nyheter #11 2017

Maria Thorstensson, SRF Skåne och Susanne Tarp Dansk Blindesamfund Fredriksberg delade erfarenheter från bägge sidorna av Öresund. Nyhetsbrevet görs av Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund.

LSS-utredningen tuffar på

Den 12 juni träffades sakkunniga och experter i den pågående LSS-utredningen (LSS = lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Undertecknad (Håkan Thomsson) är expert i denna utredning, nominerad av Lika Unika och utsedd av regeringen. Bland det som diskuterades kan nämnas huvudmannaskapet för personlig assistans samt personkretsdefinitioner. Kostnadsutvecklingen för LSS belystes också.

När det gäller huvudmannaskapet för insatsen personlig assistans så delas det idag mellan kommunerna och staten. Det finns mycket som talar för att det vore bättre med endast en huvudman.

Det skulle leda till minskad administration och ta bort så kallade övervältringseffekter, alltså att den ena huvudmannen försöker lägga över det ekonomiska ansvaret på den andra. Personligen kan jag tycka att ett statligt huvudmannaskap vore lämpligt, men i utredningsgruppen verkar det snarare luta mot ett kommunalt huvudmannaskap men med statlig finansiering.

De tre personkretsarna diskuterades. Problemet att gravt synskadade, blinda och dövblinda i vissa domar inte ansetts tillhöra lagens personkrets måste lösas med förtydliganden i lagtexten. Detta är en av utredningens allra viktigaste frågor enligt mitt sätt att se på saken.

När det gäller kostnadsutvecklingen för LSS så tycks det finnas naturliga orsaker. Farhågan om att fusk bidragit till stora kostnadsökningar kan nog avskrivas. Nästa möte med sakkunniga och experter i utredningen är den 18 september.

EBU-styrelsen möttes i Malmö

 

Ordföranden i EBU Wolfgang Angermann håller ett tacktal under sverigemötet i Skåne.

Den 9-11 juni samlades styrelsen för EBU (European Blind Union) på Quality hotel View i Hyllie, Malmö, alltså samma hotell där SRF ska ha vår kongress i oktober. Ann Jönsson från vår förbundsstyrelse är ledamot i EBU-styrelsen.

Eftersom mötet hölls i Sverige så bjöd SRF på middag på lördagskvällen. Vi åkte till Skanörs gästgiveri där vi umgicks och avnjöt en läcker trerättersmeny. EBU föreföll uppskatta vårt svenska värdskap.

Arvsfondsansökan om förstärkt rehabilitering

SRF har nu lämnat in en ansökan till Allmänna Arvsfonden om stöd till ett treårigt projekt om förstärkt arbetslivsinriktad rehabilitering. Idén är att en mera omfattande rehabilitering bör ge bättre förutsättningar att få ett arbete. Projektet är tänkt att genomföras i Stockholmsområdet, men med riksrekrytering från år två. Utförare är företaget Work for you, och Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har ställt sig positiva till projektet. 

Nu ligger alltså bollen hos Allmänna Arvsfonden. Vi får hoppas att de inser det stora behovet av förstärkt rehabilitering för gravt synskadade och blinda. 

Träff med Jernhusen om ledsagning

Jernhusen äger 38 av landets största järnvägsstationer. Tillsammans med Trafikverket ansvarar de för det nationella systemet för ledsagning i samband med tågresor. Den 8 juni träffade SRF:s arbetsgrupp för fysisk tillgänglighet och resande, Thomas Brock från Jernhusen.

År 2016 utfördes cirka 19 000 ledsagningar i samband med tågresor. Synskadade är den största enskilda användargruppen. Ledsagningen gäller till och från tåg, men enligt Thomas Brock är det inget som hindrar att ledsagaren följer med till toalett eller kiosk i mån av tid. Däremot får ledsagaren inte hantera resenärens pengar, och det innebär att man inte kan få hjälp att köpa biljetter i biljettautomater. SRF anser att Jernhusen bör ändra uppfattning i denna fråga. Thomas Brock bekräftade vidare att det ska gå bra att få ledsagning till och från taxi eller bussar om dessa finns i anslutning till stationen. På Stockholms Central kan man få ledsagning till och från tåg, tunnelbana och bussarna från Cityterminalen.

Nuvarande avtal för utförande av ledsagningen med Riksfärdtjänsten i Sverige AB går ut efter sommaren år 2018. En upphandlingsprocess dras därför igång i höst. 

Utbyte mellan Skåne och Köpenhamnsregionen

Lördagen den 10 juni träffades några representanter för SRF Skåne och synskadeföreningarna i Köpenhamnsregionen. Sådana här utbyten sker ett par gånger om året och är ett utmärkt exempel på hur vi kan träffa synskadade grannar på andra sidan nationsgränsen. Utbytena brukar innehålla diskussioner kring gemensamma ämnen, men också någon upplevelse eller liknande aktivitet. 

Även riksförbundet fick vara med på ett hörn den här gången genom Neven Milivojevic, Åsa Nilsson och undertecknad (Håkan Thomsson). Deltagarna samlades i Hyllie, varifrån vi åkte med buss till Johannamuseet i Skurup. Där fick vi en guidad visning av föremål, främst från slutet av 1800- och första halvan av 1900-talen. Det var bland annat gamla bilar, cyklar, positiv och liknande musikmaskiner. Museet fungerade bra för synskadade eftersom det var möjligt att titta på nära håll, och även känna på de flesta föremålen.

Efter lunch på Börringekloster så hade vi möte i ett par timmar på Quality hotel View i Hyllie. Här diskuterades främst medlemsrekrytering, hur vi får medlemmarna att komma på våra aktiviteter och hur vi tar hand om medlemmarna. Det finns många likheter vad gäller svårigheter och möjligheter på båda sidor Öresund. Vid halvfemtiden avslutades denna intressanta och trivsamma aktivitet.

Konferens för synskadade egenföretagare

Är du egenföretagare eller har du funderat på att bli det? Då ska du komma på SRF:s konferens för synskadade egenföretagare på Almåsa den 29 september–1 oktober. Vi startar med middag på fredagen och avslutar med lunch på söndagen. 

Programmet innehåller föreläsningar, information och erfarenhetsutbyte. Vi tar upp frågeställningar kring exempelvis marknadsföring, stöd och fonder, administrativa tips och råd. 

Deltagaravgiften är 400 kronor och inkluderar resa, kost och logi i dubbelrum.  Enkelrum kan fås mot ett tillägg på ytterligare 400 kronor. 

För mer information och anmälan så kontakta Karin Hjalmarson, tfn 08-39 91 55 eller via e-post: karin.hjalmarson@srf.nu

Anmälan är bindande och sista anmälningsdag är den 25 augusti. Antalet platser är dock begränsat, så det kan vara bra att anmäla sig redan nu!

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11