Thomssons Nyheter #13 2017

Förbundsordföranden Håkan Thomssons nyhetsbrev om höstens kongress och slarv med punktskrift.

Ny LSS-utredare

Gunilla Malmborg är ny LSS-utredare. Foto: Regeringskansliet/Sören Andersson

Kristdemokraten Désirée Pethrus lämnar överraskande sitt uppdrag som LSS-utredare. LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, och utredningen tillsattes i maj 2016. Regeringen har utsett Gunilla Malmborg (bilden) att ta över LSS-utredningen. Hon har en lång erfarenhet från arbete i socialdepartementet och lämnade nyligen slutbetänkandet från hjälpmedelsutredningen till regeringen.

Utredningen tittar brett på LSS, och hanterar bland annat frågan om att ledsagning för gravt synskadade, blinda och dövblinda, minskar. LSS syftar till att skapa goda levnadsvillkor och ett självständigt liv för personer med grava funktionshinder. Nästa möte i utredningen är den 18 september. Regeringen vill ha utredningens slutbetänkande den 1 oktober 2018, och den tidplanen ligger fast.

Körkortskrav kan vara diskriminering

SRF:s 1:a vice ordförande Victoria Öjefors Quinn, som är utbildad skrivtolk, anmälde Västra Götalandsregionen till diskrimineringsombudsmannen, DO. Orsaken var att Västra Götalandregionen i en upphandling krävde att skrivtolkarna skulle ha körkort. Victoria menade att det var upp till henne hur hon tog sig till sina skrivtolkuppdrag, och att körkortskravet därmed var diskriminering.
DO menade att Västra Götalandsregionen inte brutit mot diskrimineringslagen i det aktuella fallet, men att körkortskrav i upphandlingar i längden kan leda till diskriminering.
Nu har Västra Götalandsregionen ändrat sina upphandlingsregler så att körkort inte längre krävs av skrivtolkar. Rent juridiskt är det så att om Västra Götalandsregionen nekat henne en anställning, då kunde det ha räknats som diskriminering. Men nu var det ett företag som inte kunde erbjuda uppdrag, på grund av körkortskravet, och därför friar DO.
– Det är en brist i lagen att den inte täcker in upphandlingsregler som man påverkas av, säger Victoria Öjefors Quinn till Radio Gotland.
Victoria menar ändå att hon nått en framgång genom att Västra Götalandsregionen ändrat sina upphandlingsregler.

Kongresshandlingarna utsända

Handlingarna till årets SRF-kongress är nu framtagna och utsända till ombuden. Om man fått handlingar på fel läsmedium eller om någon handling saknas, eller om någon önskar beställa ytterligare exemplar av kongresshandlingarna, så kontakta SRF kontorsservice.

Handlingarna har tagits fram på storstil, punktskrift och i inläst form. Materialet kan också fås via e-post.
Kongresshandlingarna finns dessutom på SRF:s hemsida.

Inför kongressen hålls utskottsarbeten via telefon. Utskotten kan besluta om yrkanden som sedan behandlas i plenum vid kongressen.

Bristande kvalitet på punktskrift

SRF har vid ett flertal tillfällen påtalat för Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) att kvaliteten på punktskriften brister i böcker som producerats på uppdrag av MTM. Vi har efterlyst korrekturläsning utan att få gehör. Nu uppmärksammas problemet i en stort uppslagen artikel i Dagens Nyheter. Även i nyhetssändningarna i Sveriges Radio i morse (den 23 augusti) togs detta upp, och i P4 Extra medverkade SRF:s handläggare Henrik Götesson och MTM:s generaldirektör Magnus Larsson.

SRF:s hållning är att punktskriftsböcker ska vara lika fria från tryckfel som andra böcker. Nästa vecka har SRF ett möte med MTM inbokat, och vi kommer då åter att diskutera frågan om hur punktskriftens kvalitet kan säkras.

Läs om brister i punktskriftsböcker.

Aktuella direktsändningar i webbradion

Nu stundar ett antal aktuella direktsändningar i SRF:s webbradio.
Den 1 september sänds organisationsrådet som startar klockan 10.00. Den 21 september sänder webbradion från SRF:s första syntolkningskonferens.

Inför kongressen blir det sju direktsända program:

  • Måndag 18 september klockan 18.00- 19.30, program 1, stadgar med motioner
  • Onsdag 20 september klockan 18.00- 19.30, program 2, ekonomiska frågor, arvoden, medlemsavgift, långtidsbudget med motioner
  • Måndag 25 september klockan 18.00- 19.30, program 3, rapport och strategi för jämställdhet och likabehandling
  • Onsdag 27 september klockan 18.00- 20.00, program 4, verksamhetsinriktning med motioner
  • Måndag 2 oktober klockan 18.00- 19.30, program 5, rapport och strategi för medlemsutveckling med motioner
  • Onsdag 4 oktober klockan 18.00- 19.30, program 6, övriga motioner och rapport om funktionshindersamarbetet
  • Onsdag 18 oktober klockan 18.00- 19.30, program 7, Intervjuer med kandidater inför valen

Lyssna gärna på sändningarna på www.srf.nu/radio

Till sist lite personligt

Den 15 augusti firade min fru Gunilla och jag silverbröllop!
Vi gifte oss alltså den 15 augusti år 1992, och jag bytte efternamn från Karlsson till Thomsson.

Vi firade vårt jubileum med en resa till Island och Kanada i månadsskiftet juli/augusti. Bland annat tillbringade vi några dagar i Toronto, och passade då på att besöka World Blind Union (WBU) som har sitt kontor där, i lokaler som tillhör CNIB (Canadian National Institute for the Blind). 

WBU-kontorets chef Penny Hartin var på semester, men vi fick träffa administratören Ianina Rodriguez samt Terry Mutuku och Trisha Utomi som arbetar med kommunikation.

WBU representerar 285 miljoner synskadade i 190 länder. Vi pratade om betydelsen av internationellt samarbete, Marrakeshavtalet, och jag berättade lite om SRF.

Penny Hartin ska för övrigt gå i pension. Rekrytering av ny chef för WBU-kontoret pågår.

Besök WBU:s webbplats.

Efteråt besökte vi också CNIB:s hjälpmedelsbutik. Detta var ett spännande inslag i en fin semesterresa!

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11

E-post hakan.thomsson@srf.nu