Lika Unikas logga och SRF:s logga som är på väg bort.
Den 1 januari 2020 lämnar SRF samarbetsorganisationen Lika Unika.

Thomssons nyheter #15

SRF:s förbundsstyrelse har efter ett halvårs överväganden beslutat att lämna samarbetsorganisationen Lika Unika. Det skriver Håkan Thomsson i sitt nyhetsbrev.

SRF lämnar Lika Unika

Synskadades Stiftelse stöttar boendet vid Medlemsforum

Jose Viera besökte Sverige

Första beslutet om kongressen 2020

Musikhjälpen i full gång

Snart kommer LSS-utredningens betänkande

Viktiga datum

SRF lämnar Lika Unika

Lika Unika, som är en samarbetsorganisation inom funktionshinderrörelsen, är en organisation i kris. Sedan årsmötet den 30 maj saknas såväl ordförande som valberedning. Administrationen har länge varit eftersatt och engagemanget bland medlemsförbunden har varit svalt.
Detta har föranlett att SRF:s förbundsstyrelse, med stigande oro och frustration, under det senaste halvåret diskuterat situationen. 

SRF var aktiva vid bildandet av Lika Unika år 2009. Idag har Lika Unika  sex medlemsförbund. Neuroförbundet begärde dock utträde i våras och lämnar Lika Unika vid årsskiftet. Även Hörselskadades Riksförbund har givit signaler om att de avser att lämna Lika Unika. Detta är givetvis faktorer som vägts in då SRF värderat sitt medlemskap.

SRF:s förbundsstyrelse beslutade vid sitt sammanträde den 6-7 december att begära utträde ur Lika Unika från och med den 1 januari 2020. SRF:s utträde kommer att ske under ordnade former. Fram tills dess kommer vi att fortsätta vara aktiva inom samarbetsorganisationen.
Vi vill särskilt värna om Arvsfondsprojektet Lika Unika Akademi, som handlar om att sprida kunskap om ”Agenda 2030” ur ett funktionshinderperspektiv.  

 

Synskadades Stiftelse stöttar boendet vid Medlemsforum

Vid sitt styrelsemöte den 5 december beslutade Synskadades Stiftelse att stötta boendet för synskadade medlemmar vid SRF:s Medlemsforum den 3-5 maj 2019. Beloppet blir 1500 kronor per person. Bidraget kommer att kunna sökas av distrikt, branschföreningar samt Unga med Synnedsättning. 

Bidraget förutsätter att man haft kostnader för boendet som överstiger 1500 kronor. Det kommer att utbetalas i efterhand, och endast för dem som verkligen deltagit. Bidraget syftar till att möjliggöra för synskadade från alla delar av landet att ta del i Medlemsforum.

 

 

Under sitt Sverigebesök mötte Jose Viera SRF-handläggaren Lennart Karlsson.

Jose Viera besökte Sverige

Synskadades världsunion, World Blind Union (WBU), har sitt kontor i Toronto i Canada. Den 22 november kom Jose Viera till Sverige. Han är ansvarig chef vid WBU-kontoret. Huvudsyftet med Jose Vieras Sverigebesök var att tillsammans med SRF ha ett möte med utrikesdepartementets biståndsavdelning, SIDA. 

SRF har under en längre tid arbetat för att få SIDA att stödja ett program för att spridda Marrakeshavtalet globalt. Marrakeshavtalet handlar om att anpassad litteratur (punktskrift eller inläst) ska kunna spridas över nationsgränserna utan upphovsrättsliga hinder. Merparten av världens länder har dock ännu inte ratificerat, godkänt avtalet, och därför ville vi att SIDA genom WBU skulle driva ett program för att avtalet skulle kunna börja gälla i så många länder som möjligt. 

Tyvärr sa SIDA nej till att genomföra ett sådant program, men andra sätt att stödja implementeringen av Marrakeshavtalet diskuterades. Kanske kan detta leda till en öppning framöver. 

Jag (Håkan Thomsson) deltog inte vid mötet med SIDA. Men på kvällen den 22 november fick några SRF:are, däribland undertecknad, möjlighet att äta middag med Jose Viera och föra diskussioner om olika ämnen. Bland middagsgästerna fanns Ann Jönsson, som är ledamot i WBU:s kvinnokommitté, och hon lyfte jämställdhetsarbete och kvinnofrågor. 

Fredagen den 23 november, innan besöket på SIDA, höll Jose Viera ett seminarium om WBU på SRF-kansliet, och han träffade också de intressepolitiska handläggarna. Jose Viera är ursprungligen från Argentina. Han är själv helt blind, och har innehaft posten som chef för WBU-kontoret sedan april 2018.  

Första beslutet om kongressen 2020

Förbundsstyrelsen har beslutat att SRF:s kongress 2020 kommer att genomföras torsdag till söndag den 22-25 oktober. Plats för kongressen är inte fastställd, men tre orter ska undersökas närmare: Göteborg, Eskilstuna och Halmstad. 

Musikhjälpen i full gång

Musikhjälpen har i år temat ”Allas rätt att funka olika”. Syftet med kampanjen är att dra in pengar till Radiohjälpen. Dessa medel ska sedan användas för att förbättra funktionshindrades situation i tredje världen.

Denna vecka sänds Musikhjälpen dygnet runt i Sveriges Radio P3. Musikhjälpen kan även följas i dess egen app och på svtplay.se.

Under veckan finns flera gäster från funktionshinderrörelsen i Musikhjälpens bur i Lund. Luciadagen den 13 december klockan 13.00 medverkar Rakel Eriksson från Unga med Synnedsättning. Lördag 15 december klockan 13.00 gästas Musikhjälpen av Hannes Juhlin Lagrelius från SRF. 

Snart kommer LSS-utredningens betänkande

Hösten 2015 meddelade dåvarande statsrådet Åsa Regnér (S) att LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) skulle ses över. I maj 2016 tillsattes en LSS-utredning, och den 10 januari 2019 kommer utredningens arbete att presenteras.

Tyvärr är vi i funktionshinderrörelsen missnöjda med utredningens arbete och slutsatser. Jag (Håkan Thomsson) har ingått som expert i utredningen, nominerad av Lika Unika, och jag har valt att skriva ett särskilt yttrande där jag avvisar utredningens slutsatser i dess mest väsentliga delar. Mera om LSS-utredningens förslag kan diskuteras när utredningen blivit offentlig. 

Viktiga datum 2019

Förbundsstyrelsen har fastställt följande datum för 2019:

 • Torsdag 31 januari: Branschföreningsträff
 • Fredag 1 februari: Organisationsrådet
 • Fredag kväll-söndag 1-3 februari: Förbundsstyrelsemöte
 • Måndag-tisdag 11-12 mars: Förbundsstyrelsemöte
 • Onsdag-torsdag 17-18 april: Förbundsstyrelsemöte
 • Fredag-söndag 3-5 maj: Medlemsforum
 • Torsdag 13 juni: Förbundsstyrelsemöte
 • Fredag 14 juni: Organisationsrådet
 • Torsdag-fredag 19-20 september: Förbundsstyrelsemöte
 • Fredag kväll-söndag 20-22 september: DOFS
 • Måndag-tisdag 11-12 november: Förbundsstyrelsemöte
 • Fredag 6 december: Förbundsstyrelsemöte

 HÅKAN THOMSSON

Tel: 08-39 91 11 eller 070 318 36 90

E-post: hakan.thomsson@srf.nu

Länk till tidigare nyhetsbrev