Bild av inledningen till skrivelse om att rädda kvar kurserna för punktskriftselever.
En gemensam skrivelse från SRF och Unga med Synnedsättning sändes till SPSM och utbildningsdepartementet strax för jul.

Thomssons nyheter #02

Efter kritiken fortsätter Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuda kurser för punktskriftselever året ut. – Vår kamp för att behålla och utveckla kurserna fortsätter, skriver Håkan Thomsson.

SPSM tar intryck av kritik

Möte med 1,6 miljonerklubben

Berätta om medlemsrekrytering

Kampanj för fler syn- och hörselinstruktörer

Årets branschföreningsträff

Kurs för föräldrar till synskadade barn

Aktuella datum

SPSM tar intryck av kritik

För två månader sedan meddelade SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) att de regelbundet återkommande kurserna för punktskriftsläsande elever med omedelbar verkan skulle upphöra. Samtidigt skulle villkoren försämras vid kurserna för föräldrar. 

Efter skarp kritik från SRF och US (Unga med Synnedsättning) väljer SPSM nu att fortsätta erbjuda tillfällen för barn och elever med synnedsättning att träffas och öva punktskrift under 2020 på samma sätt som tidigare år. Under 2020 kommer också kurserna för vårdnadshavare till synskadade barn att bedrivas på oförändrade villkor. 

Förutom att ha skrivit till SPSM och utbildningsdepartementet har SRF också träffat riksdagsledamöter från utbildningsutskottet.
Vår kamp för att behålla och utveckla kurserna fortsätter.

Ladda ner SRF:s och Unga med Synnedsättnings skrivelse till SPSM och utbildningsdepartementet.

Länk till SPSM:s pressmeddelande den 17 januari om kurserna för punktskriftsläsande elever.  

Möte med 1,6 miljonerklubben

 

Ordförandemöte mellan Alexandra Charles von Hofsten och Håkan Thomsson.

Den 5 februari genomfördes ett möte mellan SRF och 1,6 miljonerklubbens ordförande Alexandra Charles von Hofsten. Från SRF deltog undertecknad (Håkan Thomsson) samt Åsa Nilsson.

1,6 miljonerklubben arbetar för kvinnor och hälsa genom att ordna seminarier, stödja forskning med mera. Det var Alexandra Charles som tog initiativ till mötet. Hon har själv en kraftig synnedsättning på grund av glaukom, och är för övrigt medlem i SRF Stockholms stad. 

Vi presenterade resultat från SRF:s medlemsundersökning 2018, där det klart framgår att synskadade kvinnor har sämre hälsa och upplever otrygghet i betydligt större utsträckning än synskadade män. Vi erbjöds att skriva en artikel om detta i 1,6 miljonerklubbens tidning. Dessutom diskuterades att genomföra ett gemensamt seminarium om glaukom.
Länk till 1,6 miljonerklubbens hemsida.  

Berätta om medlemsrekrytering

Vi behöver sprida positiva exempel för att lära av varandra. Därför utlyses nu en tävling där distrikt, lokalföreningar och branschföreningar ska berätta om lyckade aktiviteter som genomförts för att rekrytera nya medlemmar. Aktiviteterna ska ha genomförts första halvåret 2020. 

Berätta vad som gick bra och om ni kommit på nya idéer härefter. Skriv gärna kort och konkret. Riksförbundet kommer att använda inkomna bidrag för att göra en tipsfolder. 

Era bidrag vill vi ha senast den 15 augusti på mejl till lena.ridemar@srf.nu 

Vinnande bidrag utses av en jury. Prisutdelning sker på kongressen.  

Kampanj för fler syn- och hörselinstruktörer

Under andra kvartalet 2020 kommer SRF att bedriva en kampanj för att fler syn- och hörselinstruktörer ska anställas i kommunerna. Måndagen den 9 mars ordnas en upptaktsträff i Stockholm. 

För mer information så kontakta Lennart Karlsson, tfn 08-39 91 60, eller via e-post
lennart.karlsson@srf.nu

 

Årets branschföreningsträff

Ordföranden i SRF:s valberedning Kicki Lundmark och Pelle Karlsson från Seglare med synnedsättning på branschföreningsträff i Enskede.

Den 15 januari genomfördes årets branschföreningsträff på SRF-kansliet i Enskede. Sju av våra elva branschföreningar slöt upp. Träffen inleddes med att föreningarna kort berättade om sin verksamhet. 

Därefter följde en genomgång inför kongressen. Niklas Mattsson och Maria Sjötång från förbundsstyrelsen beskrev det förslag till verksamhetsinriktning för åren 2021-2023 som håller på att arbetas fram. Valberedningens ordförande Kicki Lundmark berättade om deras tankar. Den 30 april är deadline för att lämna in motioner samt att lämna förslag till valberedningen på kandidater till förbundsstyrelse och verksamhetsrevisorer. 

Lars Karlström presenterade den kommande Synlinjen och Rakel Gunnemark berättade om kulturprojektet Skapa Loss. Stadgegruppens förslag diskuterades med särskilt fokus på föreslagna förändringar gällande branschföreningarna. Möjligheterna att söka ekonomiskt stöd från riksförbundet och Synskadades Stiftelse gicks igenom. SRF:s pressekreterare Åsa Nilsson informerade om hur branschföreningarna kan få hjälp med pressmeddelanden och andra mediekontakter. Nuläget för medlemsregistret, stöd till branschföreningarnas funktionärer och möjligheten att bilda nätverk diskuterades också. En intressant och värdefull dag! 

Kurs för föräldrar till synskadade barn

Den 27-29 mars ordnar SRF en kurs för föräldrar till barn som är blinda eller gravt synskadade och som inte har ytterligare funktionsnedsättningar. Vi vill erbjuda ett tillfälle till ökad kunskap genom föreläsningar och erfarenhetsutbyte. Du kan stärka din egen föräldraroll genom att umgås och knyta kontakter med andra föräldrar. På programmet står bland annat hjälpmedel och spel, aktiv fritid, habilitering och skola samt ungdomar som delar med sig av sina erfarenheter. 

Plats: Almåsa Havshotell, Västerhaninge
Tid: 27-29 mars 2020 (start ca 17.00, avslut efter lunch söndag)
Sista anmälningsdag: 24 februari
Kostnad: 400 kronor per person 

I kostnaden ingår logi och mat samt resekostnader till och från hemorten med billigaste färdsätt.
Frågor besvaras av Christine Héli, tfn 08-39 92 46,
christine.heli@srf.nu 

Aktuella datum

Här följer några datum värda att notera:

9 mars: Upptaktsträff för syn- och hörselinstruktörskampanjen

27-29 mars: Föräldrakurs

29 april: Ledarhundens dag

30 april: Sista inlämningsdag för kongressmotioner

30 april: Sista dag att lämna nomineringar till valberedningen

11 juni: Ordinarie organisationsråd

16-18 augusti: Arbetsgivarfortbildning

2-3 september: Organisationsråd

15 oktober: Vita käppens dag

22-25 oktober: SRF:s kongress, Göteborg 

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11 eller 070 318 36 90

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Länk till tidigare nyhetsbrev.