Håkan Thomsson sitter vid sitt skrivbord och arbetar. Han har axellångt hår och en rutig skjorta.
Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund.

Thomssons nyheter #04

– Det är viktigt att vi hanterar situationen klokt och motverkar panikreaktioner. Coronaviruset kommer att finnas under lång tid, och vi kan inte helt upphöra med allt, skriver Håkan Thomsson i senaste nyhetsbrevet.

Angående Coronaviruset

Upptakt för syn- och hörselinstruktörskampanjen

Studiebesök i Iiris-huset

Nordiska möten i Finland

Kompetensutveckling för kanslister och arbetsledare

Rekordår för Kalender 2020 

Angående Coronaviruset

I syfte att bromsa Coronavirusets spridning har regeringen utfärdat flera omfattande restriktioner. SRF följer utvecklingen och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. I nuläget rekommenderas inte att avstå från lokala sammankomster eller promenader med ledsagare. Däremot avråder utrikesdepartementet från icke nödvändiga utlandsresor. Därför har SRF bestämt att alla utlandsresor med SRF Go ställs in fram till och med den 31 augusti. Resenärerna kommer att få tillbaka det de inbetalt. Av försiktighetsskäl har ledarhundsverksamheten beslutat att ställa in alla kurser fram till den 31 augusti. Berörda ledarhundsförare kommer att kontaktas angående alternativ. 

Det är viktigt att vi hanterar situationen klokt och motverkar panikreaktioner. Coronaviruset kommer att finnas under lång tid, och vi kan inte helt upphöra med allt. Exempelvis bör årsmöten prioriteras. Vi måste planera smart, och värna om SRF:s ekonomi. I dagsläget är rekommendationen att genomföra planerad verksamhet. 

Organisationsrådet den 11 juni kommer sannolikt att genomföras som planerat. Vi rekommenderar dock tillsvidare att man bokar avbokningsbara biljetter. 

För många av oss är Coronaviruset harmlöst, men vi måste genom ett respektfullt beteende skydda dem som är i riskgrupperna.

Här några tips

  • Håll god hygien och tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Vid möten så möblera lokalen lite glesare än vanligt. Undvik oönskad kroppskontakt.
  • Har du huvudvärk, värkande muskler, lite feber, ont i halsen eller torrhosta? För att motverka spridningen av Coronaviruset ska du i så fall absolut stanna hemma. Du kan vara smittsam även om du har lätta symptom och riskerar då att smitta någon som inte har samma motståndskraft. Om du är symptomfri kan du delta.
  • Distrikt, lokalföreningar och branschföreningar ombedjes sprida ovanstående information till era medlemmar. Sker förändringar i förbundsstyrelsens rekommendationer så kommuniceras detta omgående till distrikt och föreningar. På rikskansliet kommer de, vars arbete så tillåter, uppmanas att arbeta hemifrån. 

Länk till krisinformation från svenska myndigheter. 

Upptakt för syn- och hörselinstruktörskampanjen

 I Gotlandssalen i Stockholm hölls en utbildning inför vårens kampanj.

Måndagen den 9 mars samlades ungefär 50 SRF:are från hela landet i SRF Stockholms stads lokal, Gotlandssalen, för genomgång inför kampanjen för fler syn- och hörselinstruktörer. Kampanjen riktar sig till politiker och ansvariga tjänstemän i kommunerna. Men det är också viktigt att vi internt sprider kunskap om vad en syn- och hörselinstruktör är, och vilken skillnad deras tjänster kan göra. 

SRF:s utredare Mikael Ståhl redogjorde för hur antalet syn- och hörselinstruktörer minskat, från att ha funnits i drygt hälften av kommunerna för 15 år sedan, till att nu bara finnas i omkring 90 av landets 290 kommuner. Han har också gjort en enkät bland syn- och hörselinstruktörerna som visar att de och SRF har en gemensam syn på vilka deras viktigaste arbetsuppgifter är, även om arbetsbeskrivningar saknas på många håll.
Under upptaktsträffen gick vi också igenom våra viktigaste argument för syn- och hörselinstruktörstjänster och hur vi kan bemöta eventuella motargument. 

Under veckan kommer kampanjmaterial att skickas ut. Redan i februari sändes förslag på uttalanden till lokalföreningarna för att kunna användas på deras årsmöten. Kampanjen lanseras officiellt den 24 mars. Detta är en kampanj som huvudsakligen måste drivas i kommunerna, men det är viktigt att lokalföreningarna får ett gott stöd från distrikten. Det är också viktigt att kontakta Hörselskadades Riksförbund regionalt och lokalt och erbjuda samarbete kring kampanjaktiviteterna. Kampanjen kan drivas genom fysiska möten med politiker och tjänstemän, skrivelser, insändare, debattartiklar och medborgarförslag med mera. 

En nyckelfråga att lösa är utbildning av nya syn- och hörselinstruktörer. Riksförbundet tar nu kontakter för att säkra att en sådan utbildning ska kunna genomföras under hösten 2020. Detta väntas bli klart inom kort. 

Studiebesök i Iiris-huset

Irishuset i Helsingfors är ett populärt studieobjekt för arkitekter. 

I mars 2019 genomförde SRF-kansliets personal ett studiebesök hos Norges Blindeforbund. I år var det Finland som fick motsvarande besök den 4-5 mars. Det var 18 personer från SRF-kansliet samt den svenska delegationen till mötena med nordiska samarbetskommittén (NSK) och nordiska kvinnokommittén (NKK) som deltog, totalt 28 personer. 

Vi besökte Iiris-huset i östra Helsingfors. Här inryms den finskspråkiga synskadeorganisationens kontor, rehabiliteringscenter och museum. I huset finns dessutom ändamålsenliga möteslokaler, restaurang, hjälpmedels- och hantverksbutiker, gym och simhall samt det statliga talboks- och punktskriftsbiblioteket. Man har cirka 50 rum för övernattning, framförallt avsedda för rehabiliteringscentret. 

Vi ankom till Iiris-huset strax före lunch, där vi fick en introduktion av Sonja Ronkainen. Efter lunchen fanns tid att besöka butikerna innan vi samlades i muséet. Här gav Kari Huskonen en bild av Finlands synskadades historia.

Timo Ylikarhu är specialist på rehabilitering.

Dagen avslutades med att Timo Ylikarhu gav en beskrivning av den finska habiliteringen och rehabiliteringen för synskadade. Grundkurserna är på tre gånger en vecka, och grupprehabilitering blandas med individuell träning. 

Dagen därpå fick vi höra Markku Möttönen berätta om Synskadades Förbund. Varpu Punnonen höll i sista passet som handlade om utbildning och arbetsmarknad samt diverse andra frågor. Därpå fanns lite fri tid för kanslipersonalen innan hemfärden. Deltagarna i NSK och NKK förflyttade sig till Hotel Rantapuisto för att börja sina möten efter lunch. 

Nordiska möten i Finland

Den 5-6 mars genomfördes möten i NSK (nordiska samarbetskommittén) och NKK (nordiska kvinnokommittén) i Helsingfors. Ett av de ämnen som avhandlades var upphandling av välfärdstjänster och vikten av att komma in i processerna innan anbudsförfrågan går ut. Det är också viktigt att vi som organisationer får vara med i löpande uppföljning och utvärdering av tjänsterna. 

Årets nordiska kvinnokonferens planeras att äga rum på Island den 17-20 september med temat hälsa. Vi hoppas att Coronainfluerade reserestriktioner är avskaffade vid den tidpunkten. 

Kompetensutveckling för kanslister och arbetsledare

I slutet av februari genomfördes kompetensutveckling för distriktens kanslister respektive arbetsledare. Kanslisterna ankom tisdag förmiddag den 25 februari till SRF-huset i Enskede. På programmet stod bland annat information om aktuella frågor samt ett pass om stresshantering. 

Sen eftermiddag anlände arbetsledarna, och tillsammans tog sig grupperna ut till Almåsa Havshotell för gemensam presentation och middag. På onsdagen hölls sedan gemensamma pass om bland annat vårt medlemsregister samt arbetsmiljöfrågor. 

Kanslisterna åkte hem efter eftermiddags-fikat, och arbetsledarna fortsatte med erfarenhetsutbyte. På torsdagen skedde fördjupning kring arbetsledarrollen, medarbetarsamtal och lönesamtal. Av kursutvärderingen framkom att det var mycket positivt med en gemensam dag för kanslister och arbetsledare, och att innehållet var givande. Det framfördes dock att slutet av februari var en svår tid för distriktskanslisterna att gå på kurs eftersom de dels hjälper lokalföreningarna med årsmöteshandlingar och dels börjar förbereda distriktens årsmöten. 

Rekordår för Kalender 2020

Till sist en glad nyhet i Coronaeländet: SRF:s kalender ”Årets ledarhundsvalpar 2020” har slagit intäktsrekord! Vid senaste avstämningen, som gjordes i fredags, hade kalendergåvor inkommit med 14 714 724 kronor. Stort tack för det! 

 HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11 eller 070 318 36 90

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Länk till tidigare nyhetsbrev.