Kongressalen i Malmö där styrelse och kongressombud är samlade. SRF-flaggen står invid scenen när Håkan Thomsson talar.
Håkan Thomsson talar under kongressen i Malmö 2017.

Thomssons nyheter #05 2020

Förbundsordförande Håkan Thomsson ger en lägesrapport över hur den rådande coronakrisen påverkar SRF.

Coronaviruset och SRF

Syn- och hörselinstruktörskampanjen

Ny styrelse i SRF Jämtlands län

Påminnelse: 30 april närmar sig 

Coronaviruset och SRF

Coronaviruset påverkar nu SRF-verksamheten på ett mycket omfattande sätt. I stort sett all verksamhet ställs in under den närmsta tiden med undantag för vissa årsmöten som huvudsakligen sker per telefon. I gengäld har SRF:s webbradio från och med måndagen den 30 mars gjort en storsatsning för att vara till både nytta och nöje.

 

Radio SRF direktsänder varje vardag:

kl. 10.00 - 11.00 med reprissändningar kl. 15.00 respektive kl. 19.00. 

Programmen innehåller tips, reportage, nyheter, underhållning, musik, historia och gäster. Övriga tider sänds musik.
Du som lyssnare är välkommen att delta i direktsändningarna genom att ringa till studion på 08-39 92 40 eller genom att mejla:
radio@srf.nu 

Du lyssnar på programmen genom att gå in på www.radio.srf.nu

Det går också bra att lyssna på direktsändningen, som alltså börjar kl. 10.00 varje vardag, genom att ringa 08-120 490 20 och ange kod 6978. 

Synlinjen är öppen som vanligt och nås på telefon 08-39 93 00. 

Distriktens ombudsmän/verksamhetsutvecklare har telefonmöten minst var fjortonde dag, och den 22 april blir det en telefonkonferens för distrikts- och branschföreningsordförandena. I dessa tider, då många av SRF:s medlemmar tillhör riskgrupper som uppmanas vara försiktiga med fysiska kontakter, blir telefonen ett mycket viktigt sätt att hålla kontakten. 

Läget på årsmötesfronten

Hittills har 98 av 125 lokalföreningar genomfört årsmöten, varav elva per telefon. Två lokalföreningar har blivit vilande och en, SRF Tingsryd, har återbildats. Av distrikten har tre av 23 än så länge genomfört årsmöten, alla fyra per telefon. Av branschföreningarna har tre av elva hittills genomfört årsmöten, varav en per telefon. 

Många viktiga arrangemang där SRF tänkt delta har ställts in eller skjutits fram på grund av Coronaviruset. Här kan nämnas Svensk Syns vårturné, Storytels ljudboksgala, SRF:s kurs för föräldrar till synskadade barn, World Blind Unions generalförsamling (framflyttad till maj 2021), den internationella mobilitykonferensen i Göteborg och Almedalsveckan. 

Vi har fortfarande som mål att genomföra organisationsrådet den 11 juni och kongressen den 22-25 oktober som planerat, men osvuret är bäst. 

Syn- och hörselinstruktörskampanjen

Vårens kampanj för att få upp syn- och hörselinstruktörsfrågan på kommunernas dagordningar rullar igång lite långsammare än planerat på grund av Coronaviruset. Fysiska möten med politiker och tjänstemän får nog vänta ännu en tid. Men det finns ändå saker att göra.

Kampanjmaterial har nu skickats ut i SRF-organisationen. Det består bland annat av argumentsamling, mallar till insändare, debattartiklar, medborgarförslag och uttalanden som kan antas på distriktens årsmöten. Den som vill ha materialet, eller har frågor om detsamma, kan kontakta Lennart Karlsson, tfn 08-39 91 60, eller Mikael Ståhl, tfn 08-39 92 91.

De nås också via mejl:
lennart.karlsson@srf.nu
mikael.stahl@srf.nu 

Den 7 april fick undertecknad (Håkan Thomsson) en debattartikel publicerad i Altinget med rubriken ”Förebygg utsatthet och satsa på instruktörer”.
I artikeln skriver jag bland annat:

”När coronakrisen är över krävs nya, hållbara arbetssätt i kommuner och regioner för att stärka individernas möjlighet att leva självständigare liv. Samhället har svikit synskadade sedan länge. Basrehabiliteringen vid regionernas syncentraler har allvarliga brister på de flesta håll. Exempelvis finns en stor grupp synskadade som inte själva kan söka information på internet, än mindre köpa varor och tjänster digitalt.

Ett antal kommuner har tagit bort de viktiga tjänsterna som syn- och hörselinstruktörer. Dessa har till uppgift att göra enkla anpassningar i hemmet och att ge träning i olika färdigheter, exempelvis matlagning”. 

Vidare argumenterar jag i artikeln för att syn- och hörselinstruktörstjänster lönar sig för kommunerna. Jag skriver:

”Det kan verka djärvt att föreslå nya satsningar när ekonomin är mer ansträngd än någonsin. Men här krävs att politiker och tjänstemän verkligen tänker till: Har vi råd att inte arbeta förebyggande och undvika att människor blir isolerade och mår dåligt? Det är precis detta problem som syn- och hörselinstruktörer kan lösa”. 

Länk till debattartikeln i Altinget den 7 april 2020

Ny styrelse i SRF Jämtlands län

SRF Jämtlands län har det senaste året haft en interimsstyrelse. Men vid årsmötet den 5 april, som genomfördes per telefon, så kunde en ordinarie distriktsstyrelse väljas med Mikael Persson som ordförande. Det känns mycket bra att distriktet åter är på benen! 

Påminnelse: 30 april närmar sig

Nu närmar sig ett viktigt datum, nämligen den 30 april, som är deadline för motioner till SRF:s kongress. Finns frågor som du vill ha prövade av SRF:s kongress. I så fall ska du skriva en motion. Motionen ska ha en rubrik som uttrycker vad den handlar om. Sedan ska följa en argumenterande text, och slutligen en eller flera att-satser som kongressen ska ta ställning till. Kom ihåg att underteckna motionen med namn, ort och datum. 

Det är också dags att lämna förslag på kandidater till förbundsordförande, 1:a vice förbundsordförande, 2:a vice förbundsordförande, styrelseledamöter och verksamhetsrevisorer.

Vid organisationsrådet den 11 juni ska ett beredningsutskott utses, som vid kongressen ska ta fram förslag på uttalanden, föreslå valberedning och arvode till valberedningen. 

Observera! Alla personer som föreslås ska vara tillfrågade och ha tackat ja. 

Viktiga datum 

  • För att valberedningen ska kunna förbereda valen ska nominering av kandidater sändas senast den 30 april till valberedningen@srf.nu 
  • För att val av beredningsutskott ska kunna förberedas ska nominering av kandidater sändas senast den 30 april till nominering@srf.nu 

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11 eller 070 318 36 90

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Länk till tidigare nyhetsbrev