En fasadskylt utanför Arbetsförmedlningen. Den lyser upp i kvällsmörker.

Thomssons nyheter #06 2020

Arbetsförmedlingens insatser måste vara omfattande. Budskapet framförde SRF under ett telefonmöte med Arbetsförmedlingens ledning.

Läget i coronatider

Ledarhundens dag

Framgång för syn- och hörselinstruktörskampanjen

Telefonkonferens med Maria Mindhammar

Synkurserna kvar i Fristad

Avtal om punktskriftslego

Cecilia Ekstrand ny ordförande i FFS

Nytt registersystem på gång 

Läget i coronatider

Vår webbradio, Radio SRF, sänder direkt varje vardag klockan 10.00- 11.00 med repris klockan 15.00 respektive klockan 19.00.
Programmen innehåller tips, reportage, nyheter, underhållning, musik, historia och gäster. Övriga tider sänds musik. Du som lyssnare inbjuds att delta i direktsändningarna genom att ringa till studion på 08-39 92 40 eller genom att mejla:
radio@srf.nu
Lyssnar på www.radio.srf.nu
Det går också bra att lyssna på webbradion dygnet runt via telefon. 
Ring då 0771 77 17 17. 

Rikskansliet har bildat en coronagrupp som tar fram idéer på aktiviteter. Bland annat ges ett nyhetsbrev ut. Telefonmöten med småprat eller studiecirklar börjar komma igång lite här och var. I dagsläget har 103 lokalföreningar, 13 distrikt och sju branschföreningar genomfört sina årsmöten. 

Länk till nyhetsbrevet Aktuellt i coronatider.

I Sveriges Radios Ekonyheter kunde vi i helgen höra Monica Ericsson, ordförande i SRF Östergötland, berätta om de svårigheter att få hjälp som synskadade möter i dessa dagar. Frivilligorganisationer har ofta äldre som sköter ledsagning och liknande service, och det fungerar inte i coronatider.
Länk till P4 Östergötlands inslag om brist på ledsagning. 

SRF Go (före detta SRF Fritid) ställer in alla gruppresor, både inom Sverige och till utlandet, under hela 2020. Alla kommer att få åter sina inbetalda insatser. 

Ledarhundens dag

Onsdagen den 29 april uppmärksammades Ledarhundens dag. SRF hade skickat ut ett pressmeddelande med några rekommendationer. Där skriver vi bland annat: Möter du, som är seende, en person med ledarhund så ge dig gärna till känna och säg till om du har egen hund med dig.
SRF:s andra vice ordförande Maria Thorstensson intervjuades i Sveriges Radio, P4 Extra. I Uutiset, finskspråkigt tv-program, berättade Sirkka Husso om sin ledarhund. Dagen uppmärksammades också på flera hundsajter på internet samt i flera tidningar.

Länk till Om oss i medierna på Ledarhundsdagen 2020. 

Framgång för syn- och hörselinstruktörskampanjen

I Tingsryd behandlade vård- och omsorgsnämnden den 22 april en skrivelse från SRF Tingsryd som byggde på det uttalande som kampanjgruppen tagit fram åt lokalföreningarna angående behovet av syn- och hörselinstruktörer.
Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn om möjligheten att ge en arbetsterapeut ett särskilt synansvar. Det går alltså att påverka även i dessa coronatider!
Nu står det också klart att en utbildning för syn- och hörselinstruktörer kommer att genomföras i Iris Förvaltnings regi. Utbildningen blir delvis på distans. Syndelen genomförs i höst, och de fysiska träffarna äger rum på Almåsa Havshotell. SRF medverkar i utbildningen. Hörseldelen genomförs våren 2021 i samverkan med Hörselskadades Riksförbund. 

För ytterligare information så kontakta Karin Hjalmarson, tfn 08-39 91 55, eller e-post: karin.hjalmarson@srf.nu

Dags att trappa upp kampanjen alltså!
Länk till kampanjen syn - och hörselinstruktörer.

Telefonkonferens med Maria Mindhammar

Maria Mindhammar, GD på Arbetsförmedlingen.

Måndagen den 27 april hade undertecknad (Håkan Thomsson) samt några handläggare på SRF:s intressepolitiska grupp en telefonkonferens med Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar samt biträdande direktören för området arbetssökande, Maria Kindahl. Mötet var från början planerat att äga rum på Arbetsförmedlingens huvudkontor, men på grund av coronarestriktioner blev det ett telefonmöte i stället. 

Bristerna i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen diskuterades. SRF lyfte behovet av ett nationellt kompetenscenter på detta område. Särskilt riskerar personer som drabbas av en grav synskada under sitt arbetsliv att slås ut från arbetsmarknaden på grund av det stora glapp som finns mellan regionernas basrehabilitering och den otillräckliga rehabilitering som Arbetsförmedlingen idag erbjuder. 

Vi betonade att Arbetsförmedlingens insatser måste vara omfattande, och att deras egna synspecialister bättre bör tas tillvara. Det krävs dessutom en avsevärt snabbare och enklare handläggning när det gäller lönestöd, arbetstekniska hjälpmedel och stöd till personligt biträde.
Det minskande antalet socialkonsulenter, och behovet av en kombinerad svenskundervisning och rehabilitering för synskadade nyanlända togs också upp. En annan fråga var behovet av personlig service som komplement till Arbetsförmedlingens ökade digitalisering. 

Synkurserna kvar i Fristad

Synkurserna blir kvar på Fristads folkhögskola. Det meddelade kursansvariga den 30 april.
Synkurserna har hotats av nedläggning, och SRF har agerat i frågan. Nu har beslut fattats att kurserna ska bli kvar, men så här i coronatider kan de dock inte genomföras. Så det blir att vänta på bättre tider. Men vi har då alltså synkurser att se fram emot! 

Avtal om punktskriftslego

Ett avtal har träffats mellan SRF och stiftelsen Lego Foundation som är kopplad till det danska multinationella företaget Lego. Lego Foundation startade ett projekt för något år sedan med att göra legoklossar med punktskrift inom ramen för deras koncept ”learning by playing” (lärande genom lek). Konceptet består av lego-boxar som innehåller klossar och plattor att bygga på. Klossarna har bokstäver i punktskrift och i vanlig skrift. Tanken är att materialet ska användas tillsammans med seende barn.

Till boxarna finns material till lärare som beskriver det pedagogiska konceptet med förslag på hur materialet kan användas i undervisningen och förslag på spel och aktiviteter. Materialet riktar sig till skolor och andra ställen där barn får utbildning och stöd. Tyvärr får materialet, enligt det undertecknade avtalet, inte lämnas till föräldrar, barn, andra organisationer eller liknande. 

SRF kommer att få 400 boxar som en donation. Vi ska översätta materialet som tillhör boxarna till svenska, och garantera att boxarna inte säljs, lånas ut eller ges bort. 

Materialet kan som sagt användas i skolor, och vi håller kontakt med Specialpedagogiska skolmyndigheten om detta. Även syncentralernas habilitering bör kunna använda materialet. Naturligtvis är det tråkigt att Lego inte ser den kommersiella sprängkraften i detta material, men den insikten kommer förhoppningsvis till dem framöver. 

Cecilia Ekstrand ny ordförande i FFS

Föreningen För Synrehabilitering, FFS, hade årsmöte den 28 april. Här valdes Cecilia Ekstrand till ny ordförande. Hon arbetar som intressepolitisk handläggare på Synskadades Riksförbund.
FFS är en sammanslutning av personer som på olika sätt arbetar med habilitering och rehabilitering för synskadade. Föreningen verkar bland annat för utbildning och fortbildning inom rehabområdet.

Länk till FFS. 

Nytt registersystem på gång

Det har ju länge varit stora problem med SRF:s medlems- och givarregister Surfa. Förbundsstyrelsen beslutade därför under fjolåret att vi måste byta registersystem. Ett sådant upphandlades för några månader sedan, och arbetet med den exakta utformningen av det nya registret har pågått sedan dess. 

Nu har vi kommit så långt att givardelen av det nya registret ska startas under maj månad. Planen är sedan att utbildningar på medlemsdelen ska komma igång i september, och att registret fullt ut ska vara i drift senast den 30 november. Distriktens kanslister kommer att få en nyckelroll som hjälp och stöd till lokalföreningarna. Låt oss nu hoppas att vårt nya register ska visa sig vara en bra investering! 

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11 eller 070 318 36 90

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Länk till tidigare nyhetsbrev.