En kvinna med mörkt uppsatt hår, rödmönstrad klänning och en grön kofta talar i en mikrofon. Invid henne en kortklippt kvinna i mörk jacka som håller upp en vit käpp framför sig. De stor på en scen med en glasvägg i bakgrunden.
Yamin Ohnmar, generalsekreterare på Myanmar National Association of the Blind i samtal med SRF:s handläggare i internationellt utvecklingssamarbete Eva Nilsson.

Thomssons nyheter #07 2020

SRF startar samarbete med synskadeorganisationen i Myanmar (Burma).

Kommande organisationsråd och kongress

Omstridd hjälpmedelsavgift i Örebro

Regeringens funktionshindersdelegation

Nytt internationellt utvecklingssamarbete

Läget i coronatider 

Kommande organisationsråd och kongress

Frågan om det är möjligt att genomföra SRF:s kongress som planerat i höst har diskuterats en tid i organisationen. Det är oklart när Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter större folksamlingar samt fritt resande. Vid sitt möte den 19 maj kom förbundsstyrelsen fram till att föreslå organisationsrådet att skjuta fram kongressen till juni 2021. Att försöka genomföra kongressen digitalt i oktober i år ser vare sig kansliet eller förbundsstyrelsen som realistiskt.

Att skjuta fram kongressen är ett mycket ovanligt förslag, men vi lever ju i väldigt speciella tider. Det är alltså organisationsrådet torsdagen den 11 juni som ska fatta beslut rörande kongressen. 

Organisationsrådet den 11 juni kommer att genomföras per telefon. Radio SRF direktsänder mötet, som startar klockan 11:00.
Lyssna på www.radio.srf.nu 

Omstridd hjälpmedelsavgift i Örebro

Förbundsjurist Anna Quarnström

Region Örebro införde vid årsskiftet en månadsavgift på 65 kronor för hjälpmedel för alla brukare. Beslutet möttes av stark kritik och överklagades även till förvaltningsrätten med motiveringen att beslutet inte är förenligt med kommunallagens princip om att avgifter inte får överstiga de verkliga kostnaderna. Problematiken beskrevs i en artikel i Nerikes Allehanda den 19 maj, där bland andra SRF:s förbundsjurist Anna Quarnström uttalade sig. 

Även om avgifterna infördes vid årsskiftet finns det ingen bakre gräns för vilka som omfattas av beslutet, det vill säga även hjälpmedel som erhållits före årsskiftet avgiftsbeläggs.
”Man får inte fatta beslut bakåt i tiden. Det är helt enkelt olagligt”, säger Anna Quarnström till Nerikes Allehanda. Hon fortsätter: ”Det finns ingen juridisk grund att kräva ersättning för något man inte ingått avtal för. Det är inte förankrat i något rättsligt förhållande och därför är det inte lagligt”. 

Anna Quarnström står nu i begrepp att hjälpa synskadade i Örebro län att pröva i domstol om fakturorna på hjälpmedelsavgiften är lagliga.

Läs om hjälpmedelsavgifterna i Region Örebro på vår hemsida. 

Regeringens funktionshindersdelegation

Med anledning av att samarbetsorganisationen Lika Unika avvecklas så har regeringen beslutat att sex funktionshinderförbund får dela på tre ordinarie platser och tre ersättarplatser i regeringens funktionshindersdelegation. I funktionshindersdelegationen ingår även Funktionsrätt Sverige och NUFT, Nätverket Unga För Tillgänglighet. 

SRF och Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB, har kommit överens om att vara ersättare för varandra. Det innebär att SRF har den ordinarie platsen åren 2020-2021 och FSDB är ordinarie representant i funktionshindersdelegationen åren 2022-2023.

Funktionshindersdelegationen skulle hållit årets första möte den 18 mars, men det blev inställt med kort varsel. Istället hölls ett digitalt möte den 19 maj med tema coronaläget. Här hade ledamöterna möjlighet att ställa frågor. Tyvärr gavs inte många svar, så frågorna får ses mera som inspel till regeringen. 

Ett ordinarie möte i funktionshindersdelegationen ska äga rum den 2 juni. Då ska bland annat färdtjänsten diskuteras. 

Nytt internationellt utvecklingssamarbete

SRF startar nu ett samarbete med synskadeorganisationen i Myanmar (Burma). Projektet löper under ett år och stöds med statliga biståndspengar förmedlade genom Forum Syd. 

För cirka två år sedan inledde SRF en förstudie inför detta projekt. I augusti 2018 gjordes en resa till Myanmar där bland annat Annika Östling från förbundsstyrelsen deltog. SRF har inte tidigare haft något utvecklingssamarbete i Myanmar, men Dansk Blindesamfund har erfarenheter från projektarbete där. I samband med vårt medlemsforum i maj i fjol hade vi besök från synskadeorganisationen i Myanmar, och i övrigt har kontakterna skötts på distans. 

Nu har projektmedel alltså beviljats genom Forum Syd. Projektet har som mål att sprida kunskaper om mänskliga rättigheter med särskilt fokus på FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En projektsamordnare håller på att rekryteras på plats i Myanmar. 

Läget i coronatider

Coronaviruset fortsätter att påverka vår verksamhet. I skrivande stund har 18 distrikt, 108 lokalföreningar och nio branschföreningar genomfört sina årsmöten. De återstående distrikten har årsmöten inplanerade under de två första veckorna i juni.

Den nordiska kvinnokonferensen, som var tänkt att hållas på Island i september, är inställd. Nordiska samarbetskommitténs möte i höst kommer att genomföras digitalt. Ledarhundsverksamhetens kurser på Almåsa är inställda året ut. Istället erbjuds individuellt stöd på hemmaplan. 

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11, 070 318 36 90

Vill du ha nyhetsbrevet direkt mejla: hakan.thomsson@srf.nu 

Länk till tidigare nyhetsbrev.