Lena Hallengren har blont vågigt  hår i axelhöjd. Hon har en rosa kavaj.
Socialminister Lena Hallengren (S) tycker det är olyckligt att riksdagen säger nej till hemtjänst i annan kommun än i hemkommunen.

Thomssons nyheter #08 2020

I regeringens funktionshindersdelegation kom frågan om hemtjänst i annan kommun upp.

Kongressen flyttas till juni 2021

Rickard Källqwist fick ljudbokens hederspris

Syn- och hörselinstruktörskampanjen fortsätter

Nybildat nätverk

Regeringens funktionshindersdelegation

Organisationsrådet 11 juni

Nytt i coronatider 

Kongressen flyttas till juni 2021

SRF:s nästa ordinarie kongress flyttas till den 17-20 juni 2021. Beslutet att flytta fram kongressen togs vid organisationsrådet den 11 juni. Kongressen ska i första hand genomföras fysiskt, men en reservplan är att kunna genomföra kongressen helt eller delvis digitalt. Den fastställda fördelningen av kongressombud mellan distrikten ändras inte. 

Förbundsstyrelsen hade möte den 11-14 juni, och här fastlades datum och tidplan för den framflyttade kongressen. Målet är att den ska äga rum på Scandic Crown i Göteborg. Alla inlämnade kongressmotioner kommer att behandlas, men möjligheten att lämna in motioner förlängs till den 1 december 2020. Till samma datum förlängs också möjligheten att lämna nomineringar till de val som ska förberedas av valberedningen. 

Rickard Källqwist fick ljudbokens hederspris

Hederspristagare Rickard Källqwist tar emot diplom och blommor av prisutdelare Karin Hjalmarson.

Det blev en ovanlig prisceremoni då ljudbokens hederspris 2020 delades ut. När Rickard Källqwist anlände med båt till en brygga i Vaxholm möttes han av en mottagningskommitté där SRF:s medarbetare Karin Hjalmarson ingick, och där fick han sitt pris.

Rickard Källqwist är grundare och vd för produktionsbolaget Earselect som producerat tusentals ljudböcker åt både stora och små förlag i Sverige. Med stor hängivenhet och gedigen kunskap tänjer han ständigt på gränserna med hjälp av ny teknik, bland annat genom utvecklingen av den innovativa plattformen Astrid, som effektiviserat ljudboksinspelningen och är till stor nytta för inläsare, ljudtekniker och beställande förlag. 

Ljudbokens hederspris delas ut av Synskadades Stiftelse i samarbete med SRF. Normalt delas priset ut på galan Storytel Awards, men i år ställdes denna in på grund av coronapandemin. Så istället blev det enskilda ceremonier för pristagarna.

Övriga priser

Roman: Vi for upp med mor, av Karin Smirnoff, uppläsare Lo Kauppi 
Spänning: Broder Jakob, av Emelie Schepp, uppläsare Gunilla Leining
Fakta: Allt jag fått lära mig, av Tara Westover, uppläsare Katarina Cohen
Ungdom: Slutet, av Mats Strandberg, uppläsare Hedda Stiernstedt och Christopher Lehmann
Barn: Lilla spöket Laban, av Inger och Lasse Sandberg, uppläsare Inger Sandberg. 

Syn- och hörselinstruktörskampanjen fortsätter

Förbundsstyrelsen beslutade att förlänga kampanjen för att få till stånd fler kommunala syn- och hörselinstruktörer. Den ska nu pågå året ut.
Coronaviruset har ju inneburit att kampanjen inte riktigt tagit fart. Nu hoppas vi att arbetet ska kunna intensifieras. Någon form av återstartsaktivitet planeras efter sommaren. 

Viktigt är bland annat att få deltagare till syninstruktörsutbildningen som Iris Förvaltning ordnar på distans och på Almåsa med start i oktober. Sista anmälningsdag till utbildningen är den 15 september.
För ytterligare information så kontakta Karin Hjalmarson på e-post karin.hjalmarson@srf.nu 
Länk till kampanjen för fler syn- och hörselinstruktörer.

Nybildat nätverk

Cailin Laing och Marie Liesland är kontaktpersoner för det nya nätverket.

Nätverket Synskadade Med Ytterligare Funktionshinder (NSMYF) har bildats och godkänts av förbundsstyrelsen. Nätverket är öppet för synskadade med ytterligare funktionshinder runt om i Sverige.

Nätverkets mål och syfte är:

  • Att jobba med frågor som rör synskadade med ytterligare funktionshinder
  • Att jobba för att få fram strategier för att få in synskadade med ytterligare funktionshinder på alla plan i SRF
  • Att medlemmar ska få träffas och byta erfarenheter med andra synskadade med ytterligare funktionshinder
  • Att arbeta för ökad kunskap runt om i landet kring funktionsstörning i öga & hjärna
  • Att samverka med andra funktionshinderorganisationer i frågor som rör synskadade med ytterligare funktionsnedsättning. 

Kontaktpersoner:
Cailin Laing, tfn 070 924 85 48, cailinjlaing@cailin.se
Maria Liesland, tfn 070 551 24 48, maria.ysterlen@gmail.com 

Regeringens funktionshindersdelegation

Den 2 juni genomfördes ett ordinarie möte med regeringens funktionshindersdelegation. Mötet hölls via Skype och telefon. Undertecknad (Håkan Thomsson) deltog som representant för SRF. Tekniken var svajig, vilket innebar svårigheter för många att följa med i mötet. 

Socialminister Lena Hallengren (S) inledde med att prata om coronaläget. Hon lyfte bland annat upp frågan om hemtjänst i vistelsekommunen. Regeringen anser att funktionshindrades rättigheter inte ska begränsas på grund av coronaläget. Dock finns en riksdagsmajoritet för att kommuner ska kunna säga nej till hemtjänst för personer som inte är folkbokförda där. Lena Hallengren ansåg att detta var olyckligt. Hon menade att det inte handlar om ett särskilt stort åtagande. Även funktionshindrade måste kunna vistas längre tider i andra kommuner än hemkommunen, menade statsrådet. 

Infrastrukturminister Thomas Eneroth (S).

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) medverkade också. Han lyfte fram regeringens långsiktiga satsning på järnvägen. Här tog jag upp att passagerarförordningen just nu hanteras i EU, och att regeringen aktivt bör verka för kortare förbeställningstider för ledsagning i samband med tågresor. 

Färdtjänsten diskuterades också. Tomas Eneroth hänvisade till att färdtjänsten är en regional eller kommunal fråga. Regioner och kommuner ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, sa han. Extra ekonomiskt stöd från staten lämnas till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Detta kan användas för kollektivtrafik och färdtjänst. När det gäller allmänt stöd till taxinäringen hänvisade han till sänkta sociala avgifter och möjlighet till korttidsarbete, som är ekonomiska stöd som kan ianspråktagas även av taxibranschen. Tomas Eneroth underströk dessutom att de samhällsbetalda resorna i nuläget har mycket stor betydelse för taxibranschen. 

Organisationsrådet 11 juni

Årets ordinarie organisationsråd genomfördes via Teams och telefon den 11 juni. Till att leda mötet utsågs Karl-Gunnar Roth. Motionsuppföljning, revisionsberättelse och verksamhetsrevisorernas rapport, verksamhetsberättelse och ekonomisk årsredovisning behandlades. Därefter beviljades förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för år 2019.
Beslutet att flytta fram kongressen till juni 2021 fattades med tydlig majoritet, även om det också fanns förslag om att skjuta fram kongressen till oktober 2021. Det beslutades att nästnästa ordinarie kongress ska genomföras i oktober 2024.

SRF:s kanslichef Ulrika Norelius Centervik (bilden) gav en lägesrapport om det nya registret Prisma. Givardelen drog igång i maj, och medlemsdelen ska vara i drift senast den 1 december. 

En rapport lämnades också om förbundsstyrelsens syn på den så kallade regionindelningen, det vill säga då flera SRF-distrikt samarbetar. Hittills har det varit traditionellt fastlagda regioner. När riksförbundet fördelar projektstöd för arbetet med prioriterade områden så uppmuntras regionalt samarbete. Förbundsstyrelsen menar att det viktigaste är att stimulera till samarbete mellan två eller flera distrikt. Vilka distrikt som väljer att samarbeta överlämnar förbundsstyrelsen till de berörda att bestämma. 

Nytt i coronatider

Vår webbradio, Radio SRF, som sänt direkt klockan 10:00-11:00 varje vardag sedan den 30 mars, gör sommaruppehåll. Sista direktsändningen före sommaren blir den 18 juni. Synlinjen gör uppehåll veckorna 28-30, det vill säga den 6-26 juli. De veckovisa nyhetsbreven i coronatider har också tagit semester. Hur det blir med dessa, och webbradion, efter sommaren är för närvarande oklart.

Länk till Radio SRF. 

Samtliga distrikt och branschföreningar har nu genomfört sina årsmöten. När det gäller lokalföreningarna så är det fortfarande ett tiotal som inte haft sina årsmöten ännu. Jag vill verkligen uppmana dessa lokalföreningar att genomföra sina årsmöten så snart som möjligt. När det gäller rekreationen på Almåsa så kommer den att genomföras som planerat under sommaren. 

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11, 070 318 36 90
E-post hakan.thomsson@srf.nu

Länk till tidigare nyhetsbrev.