Två ungdomar hoppar från en badbrygga. De har armarna uppsträckta mot skyn.
Sista kvällen på SRF:s läger för barn och unga är det traditionsenligt kvällsdopp för tonåringarna.

Thomssons nyheter #09 2020

Glädjande nog kunde SRF genomföra vårt traditionella läger för barn och ungdomar på Tvetagården i Sörmland.

Checklista när färdtjänst ska upphandlas

Aktuellt på MTM

Inställt organisationsråd

Kulturutmaning: Jamma loss

Efterlängtat sommarläger

Några viktiga datum

Sommar och semester 

Checklista när färdtjänst ska upphandlas

Nu har SRF tagit fram en checklista som kan användas i vårt påverkansarbete inför färdtjänstupphandlingar i kommuner och regioner. Checklistan är ett hjälpmedel för att peka ut vilka kvalitetskrav SRF kan ställa när vi påverkar underlag inför upphandlingarna. I vissa fall måste kraven anpassas till de lokala förutsättningarna. I andra fall kan kraven användas rakt av. 

Det är nödvändigt att komma in tidigt i upphandlingsprocessen. När upphandlingsunderlaget är fastställt kan det inte påverkas. En viktig sak att komma ihåg är att SRF ska vara med och utvärdera verksamheten löpande, dels tillsammans med beställaren (regionen eller kommunen) och dels med utföraren (det eller de bolag som kör färdtjänst). Underlaget till checklistan kommer från Andreas Pettersson, lektor i juridik med inriktning mot offentlig rätt vid Södertörns högskola. Han har hållit flera uppskattade föreläsningar om offentlig upphandling vid olika SRF-aktiviteter. 

För mer information, eller för att få checklistan, så kontakta SRF:s intressepolitiska handläggare Jimmy Pettersson, tfn 08-39 94 46, eller jimmy.pettersson@srf.nu 

Aktuellt på MTM

I maj skulle det ha varit ett brukarråd på MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, men det blev inställt på grund av coronan. Trots det har SRF under den senaste tiden haft viktiga samtal med MTM i flera olika frågor. 

Kvaliteten på punktskriften och MTM:s kommande taktila strategi har diskuterats. Förnyelse av Legimus, som är nedladdningstjänsten för talböcker, och planerna på att övergå till den uppgraderade daisyversionen Epub3 är andra ämnen som avhandlats.
Det är mycket positivt att MTM ser SRF som en viktig samtalspartner i den här typen av frågor. 

MTM fick nyligen ett regeringsuppdrag för att utveckla taltidningsverksamheten. SRF uppvaktade kulturdepartementet om detta i höstas. Bland annat ser vi det som angeläget att olika typer av tidskrifter ska kunna läsas på samma sätt som tillgängliga dagstidningar. Även viktig samhällsinformation behöver en bra distributionskanal.

Det är Daniel Frelén på MTM som ska leda arbetet. Det ska ske i samråd med de intresseorganisationer som representerar läsarna och med Myndigheten för press, radio och tv, Post- och telestyrelsen och Myndigheten för delaktighet.
I mars 2021 ska en analys vara klar som presenterar hur taltidningsverksamheten kan utvecklas i enlighet med användarnas behov, och vilka kostnader och konsekvenser en sådan utveckling för med sig.

Länk till regeringsuppdraget. 

Inställt organisationsråd

Organisationsrådet som var planerat till den 3 september ställs in. Där skulle vi bland annat haft en debatt mellan ordförandekandidaterna inför kongressen. Men nu har ju kongressen på grund av coronaviruset flyttats till juni 2021, och nomineringstiden för kandidater till förbundsordförande och övriga förbundsstyrelseledamöter har flyttats fram till den 1 december. Så den planerade debatten får äga rum vid ett senare tillfälle. Förbundsstyrelsen återkommer med nytt datum för nästa organisationsråd. 

Kulturutmaning: Jamma loss

Johan ”Shellback” Schuster sitter i en soffa i en studio under en session med artisten Justin Timberlake. 

Inom SRF:s kulturprojekt ”Skapa loss” ordnas även i år en tävling under sommaren. Vi söker både efter en låttext och en röst, som kommer att lägga grunden till nyskapad musik av den världskände låtskrivaren Shellback. Tävlingen vänder sig till synskadade medlemmar i SRF och Unga med Synnedsättning och pågår fram till den 31 augusti. Vinnarna kommer att utses av en jury, där bland andra den kände artisten Uno Svenningsson ingår. 

Årets tävling är tvådelad. Förhoppningen är att både hitta en låttext och en stark röst. För dig som väljer att skicka in en röstinspelning går det bra att sjunga in vilken text du vill. Det är rösten som är det viktiga och vad den förmedlar. Textbidragen kan skickas in i svartskrift, punktskrift, eller intalade. Max antal tecken är 2500 tecken inklusive blanksteg.

Vinnarna får under hösten träffa Shellback i studion, där vinnartexten kommer att bli tonsatt. Genom att skicka in ditt bidrag ger du SRF rätten att använda ditt verk. Du behåller dock rätten till din egen text och kan publicera den i andra sammanhang. 

Bidraget, med namn och kontaktuppgifter, skickas till:

Synskadades Riksförbund, Kim Vestin, 122 88 Enskede, eller via e-post kim.vestin@srf.nu

Länk till Jamma loss 

Efterlängtat sommarläger

Glädjande nog kunde SRF genomföra vårt traditionella barnläger den 21-25 juni på Tvetagården utanför Södertälje. Lägret samlade i år 27 barn och ungdomar i åldrarna 7 till 16 år.

Lägret var som vanligt fullt med aktiviteter, bland annat låtskrivartävling, bad och kanotpaddling. Barnen och ungdomarna testade också vattenskidor och att åka med badring efter en båt. 

En av dagarna besökte lägergänget trampolinparken Bounce i Kungens kurva för klättring och hopp. Sista kvällen var det dags för sommarlägerklassikern på Tvetagården. Grillade hamburgare, uppträdanden och disko. Och så ännu en tradition: kvällsbad för tonåringarna. 

Några viktiga datum

Först och främst en påminnelse om att nästa ordinarie SRF-kongress är framflyttad till den 17-20 juni 2021. Det ordinarie organisationsrådet 2021, där styrelsens verksamhet och förvaltning granskas, genomförs via telefon/teams måndagen den 14 juni. 

Här följer några viktiga datum under hösten 2020 att notera:

19 augusti: Möte om syn- och hörselinstruktörskampanjen, telefon/teams
29 september – 1 oktober: Fortbildning för distriktsombudsmän
23 – 25 oktober: Arbetsgivarfortbildning
1 december: Sista inlämningsdag för motioner till kongressen
1 december: Sista dag att lämna nomineringar till valberedningen 

Sommar och semester

Nu är det sommar och semestrarna närmar sig. I år kommer rikskansliet att vara semesterstängt under veckorna 28-30, det vill säga den 6-26 juli. Synlinjen gör också uppehåll under denna tid. Medlemsregistret har stängt fram till den 10 augusti. 

Den rundringning till SRF-medlemmar som genomförts under våren har varit mycket uppskattad. En sammanställning med slutsatser från rundringningen ska göras i augusti. Och sommarrekreationen på Almåsa Havshotell är nu i full gång. Låt oss hoppas att vi går mot något mera normala tider. 

Själv ska jag närmast bevista Unga med Synnedsättnings riksstämma på Almåsa den 3-5 juli. Sedan är jag ledig från den 6 juli till och med den 5 augusti, men jag läser mejl och lyssnar av telefonsvararen då och då under denna tid.

Länk till information om Unga med Synnedsättnings riksstämma. 

Jag vill önska alla nyhetsbrevets läsare en riktigt skön sommar! 

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11 eller 070 318 36 90

E-post hakan.thomsson@srf.nu 

Länk till tidigare nyhetsbrev.