En person håller i en smartphone. Skärmbilden är  från 1177 och innehåller information om hur provtagning för covid-19 går till i Stockholmsregionen.
I ett nyhetsinslag i Dagens Eko den 13 augusti belystes att personer med synnedsättning kan ha svårt att beställa coronatester på nätet.

Thomssons nyheter #10

För att göra covid-19-tester hänvisar regionerna till appar och hemsidor vilket innebär stora svårigheter för många synskadade.

Svårt för synskadade att göra covid-19-tester

Syn- och hörselinstruktörskampanjen fortsätter

Anmäl problem i resandet

Positiv respons på rundringning till medlemmar

Unga med Synnedsättnings riksstämma 2020

Almåsa ordnar rekreation under hösten

Upp till kamp på Vita käppens dag

Datum att notera

Svårt för synskadade att göra covid-19-tester

För att göra covid-19-tester hänvisar regionerna till appar och hemsidor vilket innebär stora svårigheter för många synskadade. Det kan finnas alternativ, men det är då svårt att hitta uppgifter om dessa. Denna problematik uppmärksammades stort i massmedia den 13 augusti. 

I Sveriges Radios Ekonyheter och P1 Morgon berättade synskadade Parima Nasiri från Jönköping om sina svårigheter att boka testning. Undertecknad (Håkan Thomsson) kommenterade detta. Ett grundproblem, som jag ser det hela, är att många synskadade inte fått den handhavandeutbildning inom rehabiliteringen som krävs för att vi ska kunna hantera hemsidor och appar tillräckligt bra. 

Radions inslag togs upp i många dagstidningar. Flera lokalradiostationer gjorde också egna uppföljningar. En viktig sak att komma ihåg är svårigheten att nå ut till synskadade med regional information i de län där taltidningarna avvecklats. Nationellt har coronainformation gått ut, även på punktskrift, men regional information saknas på flera håll. Det är därför bra om distrikten kan sprida information till medlemmarna om vad som gäller i respektive region. 

Länk till Dagens Eko 13 augusti 2020. 

Länk till Radio Sweden (på engelska)

Syn- och hörselinstruktörskampanjen fortsätter

Det är dags att trappa upp vårt intressepolitiska arbete. Syn- och hörselinstruktörskampanjen är förlängd, och pågår året ut. Det går att hålla träffar med politiker och tjänstemän, och vi kan skriva insändare, debattartiklar eller medborgarförslag. 

Den 19 augusti genomförs en digital återstart med representanter för distrikt och föreningar. Det står också klart att den planerade syninstruktörsutbildningen startar i oktober med en uppföljning på hörselsidan under våren 2021. 

Länk till syn-och hörselinstruktörskampanjen. 

Anmäl problem i resandet

SRF erbjuder nu en enkel möjlighet att anmäla problem som uppstår för synskadade vid resor med kollektivtrafiken. Det kan handla om utebliven eller bristfällig ledsagning, otillgänglig information eller andra hinder. Vi har nytta av dessa uppgifter i vårt intressepolitiska arbete, och vill också hjälpa till att göra anmälningar till berörda tillsynsmyndigheter. Problem i färdtjänsten tar vi också gärna del av, även om färdtjänsten saknar tillsynsmyndighet. 

Det är viktigt att uppgifterna är så detaljerade som möjligt med datum och klockslag, start och slutmål för resan, vad som hände och vad detta ledde till. 

Kontakta Synlinjen på 08-39 93 00 eller på e-post:synlinjen@srf.nu 

Positiv respons på rundringning till medlemmar

Före sommaren gjordes en satsning på att ringa så många SRF-medlemmar som möjligt med anledning av coronapandemin. I de flesta distrikten nådde vi 75 till 95 procent av medlemmarna.

I stort sett blev alla medlemmar glada och många samtal blev långa. Ingen medlem har varit i kris. Flera fick tips och information om service eller tjänster som kan underlätta under pandemin. Samtalen har handlat om allt möjligt, men flera distrikt uppger att de nu har bättre kunskap om medlemmarnas situation samt att de fått frågor att driva intressepolitiskt. Samtalen har även gett medlemmarna information om SRF och vad vi erbjuder. Rundringningen gav oss ökade kunskaper om de utmaningar många medlemmar upplever. 

På flera håll har föreningar genom samtalen fått igång verksamhet såsom grillning, promenader och träffar digitalt eller via telefon. Samtalen har också skapat kontakt med medlemmar som inte brukar delta i verksamheten. Efter denna satsning är det flera distrikt och föreningar som uttrycker att de kan tänka sig att göra nya rundringningar ganska snart eftersom responsen från medlemmarna varit så positiv. 

Unga med Synnedsättnings riksstämma 2020

Torsdag till söndag den 2–5 juli genomförde Unga med Synnedsättning (US) årets riksstämma på Almåsa havshotell i Västerhaninge. Torsdagen och fredagen ägnades åt sociala aktiviteter och medlemsskola. Själva riksstämman startade fredag kväll och pågick till söndag eftermiddag. 

Förutom de medlemmar som kom till Almåsa så deltog även några digitalt via Zoom. Riksstämman är ett årsmöte där styrelsens verksamhet och förvaltning för det gångna året granskas, verksamhetsplan och budget antas och styrelseval görs. Av styrelseledamöterna väljs några på två år och några på ett år. 

Ordförandeval sker vartannat år, och i fjol valdes Frida Karlander till ordförande. Hon fortsätter alltså ett år till. Ett intressepolitiskt program var uppe till behandling. Av tidsskäl antogs detta bara delvis, och ett extra möte kommer senare att fullfölja behandlingen av programmet. 

Rekreation på Almåsa under hösten

Synskadades Stiftelse har beslutat att bidra till rekreation på Almåsa havshotell under hösten. Det gäller för både grupper och individer. Dels handlar det om vecka 44, men det går också att boka andra tider under förutsättning att Almåsa har andra gäster på plats men inte är fullbokat. 

För frågor och bokningar kontakta Karin Hjalmarson,
e-post: karin.hjalmarson@almasa.se 

Synpunkter på Almåsa skickas på e-post till:
bramoten@almasa.se 

Upp till kamp på Vita käppens dag

Den 15 oktober varje år firas den Vita käppens dag runt om i världen. Det börjar bli dags för distrikt och föreningar att fundera över hur vi ska uppmärksamma vita käppens dag i år. 

Olika former av trafik- och gatumiljöproblem brukar vara lämpliga teman att lyfta fram. Att en del regioner tar ut hjälpmedelsavgifter för vita käppar är också en sak som vi bör protestera mot där det förekommer. Tillsammans kan vi göra en insats för att stärka synskadades delaktighet i samhället! 

Datum att notera

Först och främst en påminnelse om att nästa ordinarie SRF-kongress är framflyttad till den 17-20 juni 2021. Det ordinarie organisationsrådet 2021, där styrelsens verksamhet och förvaltning granskas, genomförs via telefon/teams måndagen den 14 juni.

Här följer några viktiga datum under hösten 2020:

19 augusti: Möte om syn- och hörselinstruktörskampanjen, telefon/Teams

29 september – 1 oktober: Fortbildning för distriktsombudsmän

15 oktober: Vita käppens dag

23 – 25 oktober: Arbetsgivarfortbildning

1 december: Sista inlämningsdag för motioner till kongressen

1 december: Sista dag att lämna nomineringar till valberedningen 

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11 eller 070 318 36 90

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Länk till tidigare nyhetsbrev.