Ett träplank med en rad brevlådor på.
SRF vill att postutdelningen ska fortsätta ske alla vardagar.

Thomssons nyheter #11 2020

I delar av Skåne testas postutdelning varannan dag. SRF vill ha post alla vardagar.

Om punktskrift på Arlas mjölkpaket

Radio SRF sänder dagligen igen

SRF vill ha postutdelning varje vardag

Nytt från syn- och hörselinstruktörskampanjen

Om ledsagning i media

Datum att ha koll på

Ny chefsorganisation på rikskansliet

Interimsstyrelse i SRF Örnsköldsvik 

Om punktskrift på Arlas mjölkpaket

Under september och oktober har SRF fått den fantastiska möjligheten att sprida information om punktskrift på ett stort antal av Arlas mjölk- och filpaket. Kampanjen vänder sig i första hand till skolungdom på låg- och mellanstadiet. Särskilda skolpaket har tagits fram, och dessa kan beställas från SRF. Vi erbjuder också intresserade skolklasser en digital lektion om punktskrift. 

Arlakampanjen används också i vårt påverkansarbete. I dagarna har riksdagens ledamöter fått vykort där vi kräver att rätten att lära sig punktskrift skrivs in i skollagen.

Länk till punktskolan.se 

Länk till kontaktuppgifter till riksdagens ledamöter.

Radio SRF sänder dagligen igen

 

Från och med den 1 september sänder vår webbradio, Radio SRF, åter direkt varje vardag. Programmen innehåller aktuell information, reportage, nyheter och musik. Du som lyssnar är som vanligt inbjuden att medverka i programmen.
Ring studion på 08-39 92 40 eller mejla radio@srf.nu

Programmen sänds direkt klockan 10.00-11.00 på vardagar. Samma dag går programmet i repris klockan 16.00, klockan 19.00 och klockan 21.00. En extra repris har tillkommit sedan förra terminen. 

För att lyssna gå in på radio.srf.nu och välj din önskade spelare. I många fall startar programmet automatiskt när du går in på sidan. Som tidigare går det även att lyssna via ett telefonsamtal.
Ring 077 177 17 17 för att höra programmet under sändningstiderna. Övriga tider på dygnet spelas en musikslinga, både via webben och i telefon.

Länk till Radio SRF. 

SRF vill ha postutdelning varje vardag

I delar av Skåne genomförs just nu ett försök där PostNord har varannandagsutdelning. SRF befarar att detta är början till att införa varannandagsutdelning av post i hela Sverige. 

I ett brev till Post- och telestyrelsen framför SRF vikten av att post delas ut varje vardag. Detta är särskilt viktigt för taltidningar som distribueras på CD-skiva samt för samhällsinformation som sänds ut som blindskrift, alltså punktskrift eller CD-skivor. Vi har också haft kontakter med Taltidningsproducenternas Förening (TTF) i denna fråga. Även TTF reagerar mot varannandagsutdelningen.

Länk till Taltidningsproducenternas Förening.

Nytt från syn- och hörselinstruktörskampanjen

Evalena Andersson, syn- och hörselinstruktör i Stockholm, instruerar en brukare om hur personen ska använda ett hjälpmedel. Foto: zensing.se 

På eftermiddagen den 19 augusti genomfördes ett återstartsmöte för syn- och hörselinstruktörskampanjen via telefon. Mötet samlade ungefär 50 deltagare. Det finns ett stort intresse att arbeta med kampanjen under hösten. 

Det framtagna kampanjmaterialet kommenterades. Samarbetet med Hörselskadades Riksförbund (HRF) diskuterades också. Det är bra om vi kan göra lokala aktiviteter tillsammans med HRF, men ifall de väljer att avstå ska vi ändå genomföra kampanjaktiviteterna från SRF:s sida. 

Den 28 augusti sände SRF ut ett pressmeddelande med rubriken: Missriktad sparnit drabbar syn- och hörselskadade. Här kritiserades att Alingsås kommun avvecklat syn och hörselinstruktörstjänsten i kommunen. 

Det står nu helt klart att en syn- och hörselinstruktörsutbildning kommer att genomföras. Syndelen startar i oktober, och hörseldelen genomförs våren 2021. I skrivande stund är 13 anmälda till syndelen.

Länk till kampanjen för fler syn- och hörselinstruktörer.

Om ledsagning i media

Den 27 augusti skrev Svenska Dagbladet om en blind man som nekats kommunal ledsagning. Han ville bland annat kunna träna för att hålla sig i form. I artikeln fick jag möjlighet att kommentera:

– Alla talar om vikten av folkhälsa och träning, men blinda omfattas inte, säger Håkan Thomsson, ordförande i Synskadades Riksförbund. 

Allt är dock inte nattsvart när det gäller ledsagning. I augusti meddelade Stockholms stad att man ändrat sitt regelverk så att den som får ledsagning via Socialtjänstlagen nu har rätt att handla dagligvaror. Detta har tidigare inte varit tillåtet i kommunen, och SRF Stockholms stad har drivit frågan intressepolitiskt. En viktig framgång att notera! 

Länk till reportaget i Svenska Dagbladet om Lars Nordin i Stockholm. 

Länk till P4 Stockholm om rätt att handla dagligvaror vid ledsagning.

Datum att ha koll på

En fortbildning för distriktsombudsmännen äger rum i Enskede och på Almåsa den 29 september-1 oktober. De nyanställda ombudsmännen träffas redan måndagen den 28 september för en introduktion.

Nästa förbundsstyrelsemöte blir den 22-23 oktober, och den 23-25 oktober är det arbetsgivarkurs på Almåsa. Nästa organisationsråd hålls på Almåsa den 23 oktober klockan 15.30-17.30 med möjlighet att delta via Teams/telefon. 

Den 30 november är sista dagen för att söka interna ekonomiska stöd för år 2021. Den 1 december är sista dag för inlämning av kongressmotioner samt sista dag för att lämna förslag till valberedningen på kandidater till förbundsstyrelsen.
Slutdag för anmälan till kongressen är den 1 februari 2021, och kongressen genomförs ju i Göteborg den 17-20 juni 2021. 

Ny chefsorganisation på rikskansliet

Förbundsstyrelsen har beslutat om ny chefsorganisation för rikskansliet. Det innebär att två nya chefstjänster tillsätts och att de nuvarande samordnaruppdragen försvinner. Orsaken till förändringen är att få till stånd en bättre arbetsmiljö på kansliet. 

Interimsstyrelse i SRF Örnsköldsvik

Vid ett telefonmöte den 31 augusti mellan riksförbundet och styrelsen, revisorn och valberedningen i SRF Örnsköldsvik ombads riksförbundet att ta över lokalföreningens förvaltning och tillsätta en interimsstyrelse. Det råder oklarheter kring föreningens ekonomi och några årsmöteshandlingar har inte kunnat tas fram. 

Vid sitt möte den 3-4 september tillsatte SRF:s förbundsstyrelse följande interimsstyrelse för SRF Örnsköldsvik:
Håkan Thomsson, ordförande, Peter Tjernberg, Sixten Levander och Eva Jeppsen. 

Interimsstyrelsen har nu i uppgift att reda ut föreningens ekonomi, ta fram verksamhetsberättelse och bokslut för 2019 samt ordna årsmöte. 

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11 eller 070 318 36 90

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Länk till årets tidigare nyhetsbrev.