Ett fotomontage av tre ordförandekandidater.
Niklas Mattsson, Victoria Öjefors Quinn och Alireza G Alipour vill alla ta över ordförandeskapet i SRF. Bilden är ett montage.

Thomssons nyheter #03

Tre välmeriterade kandidater konkurrerar om förbundsordförandeposten när SRF har digital kongress i juni.

2021-03-02

Nyhetsbrevet görs av Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund

Tre kandiderar till förbundsordförande

Möte med statssekreterare Alejandro Firpo

Rätten till färdtjänst måste garanteras

Inläsningsfel i talböcker

Kalendern slår rekord

Tre kandiderar till förbundsordförande

Tre personer kandiderar till posten som förbundsordförande vid SRF:s kongress den 17 - 20 juni 2021. Det framgår av valberedningens rapport som nyligen presenterades.
Det går visserligen att nominera ytterligare kandidater under själva kongressen, men erfarenheten visar att det är svårt att bli vald om man inte varit med i valberedningens presentation av kandidaterna. De tre som kandiderar är Victoria Öjefors Quinn, Alireza Ghanbar Alipour och Niklas Mattsson. Ett gemensamt drag hos kandidaterna är att de vid sidan av sitt SRF-engagemang också är aktiva partipolitiskt.

Victoria Öjefors Quinn är valberedningens förslag. Hon är född 1983 och bosatt på Gotland. Victoria den enda av de tre kandidaterna som inte sitter i förbundsstyrelsen nu, vilket hon däremot gjorde åren 2012 - 2017. Hon valdes in som andra vice ordförande i SRF på ett fyllnadsval vid organisationsrådet i juni 2012, och vid kongressen 2014 valdes hon till första vice ordförande i riksförbundet. Hon har tidigare varit ordförande i Riksorganisationen Unga Synskadade. Victoria är aktiv politiker i Vänsterpartiet. Till skillnad mot de två andra så kandiderar hon enbart till ordförandeposten, och alltså inte till andra poster i förbundsstyrelsen.

Alireza Ghanbar Alipour är född 1979 och bosatt i Göteborg. Som ung kom han till Sverige från Iran. Han har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2008, och även Alireza har en bakgrund i Unga Synskadade. Liksom Victoria har han varit aktiv i Vänsterpartiet. Alireza är ordförande i SRF Göteborg.

Niklas Mattsson är född 1970 och bosatt i Fjärås utanför Kungsbacka. Han valdes in i förbundsstyrelsen 2011, och 2014 utsågs han av kongressen till andre vice ordförande. Sedan 2017 är han förste vice ordförande i SRF. Niklas är aktiv politiker inom Kristdemokraterna. Han är dessutom ordförande i SRF Halland.

Det är således tre välmeriterade kandidater som konkurrerar om förbundsordförandeposten. En debatt planeras äga rum i Radio SRF inför kongressen.

Möte med statssekreterare Alejandro Firpo

Den 19 februari hade SRF ett digitalt möte med statssekreterare Alejandro Firpo och handläggaren Esbjörn Åkesson angående sjukersättningsfrågor.
Från SRF deltog förbundsjurist Anna Quarnström, intressepolitiska chefen Per Wictorsson, intressepolitiska handläggaren Lennart Karlsson samt förbundsordförande Håkan Thomsson. Alejandro Firpo är statssekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S).

Punkter som togs upp var krav på att Försäkringskassans bedömning av arbetsförmågan ska vara verklighetsförankrad. Den enskilde måste hållas skadeslös när Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan inte kan enas och det behövs en mera tillåtande syn på sjukersättning på deltid för personer som förvärvar en funktionsnedsättning.

Ytterligare ett möte är inbokat med Alejandro Firpo. Då ska vi diskutera Försäkringskassans roll i rehabiliteringen av nysynskadade och hur onödig utslagning från arbetsmarknaden kan undvikas.

 

Rätten till färdtjänst måste garanteras

SRF vill att färdtjänstlagen ändras så att synskadade personer garanteras rätt till färdtjänst. Under senare år har vi fått kännedom om att allt fler personer, trots uppenbara svårigheter vid orientering och förflyttning, nekas färdtjänst. Detta säger SRF i ett aktuellt pressmeddelande. Färdtjänsten diskuterades också vid ett digitalt möte med distriktsombudsmännen den 1 mars.

SRF har i september uppmärksammat frågan vid ett möte med Jens Holm (V) som är ordförande i riksdagens trafikutskott, och den 14 december uppvaktade vi infrastrukturdepartementet på samma tema. Nu skickas en skrivelse till trafikutskottet i förhoppning om att politikerna ska förstå allvaret i den olyckliga utvecklingen.

 

Inläsningsfel i talböcker

I en minidokumentär har den blinde frilansjournalisten Finn Hellman lyft fram olika inläsningsfel som finns i talböcker. Det värsta exemplet är en inläsare som somnar. Problematiken med dålig korrekturläsning av talböcker har uppmärksammats i radio, TV och i sociala medier.

SRF anser att det är viktigt med en god kvalitet när böcker anpassas till synskadade och andra läshindrade. Vi kommer att ha ett särskilt möte med Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, för att diskutera kvalitetsfrågor. Mötet är bestämt till torsdagen den 11 mars.

Länk till Radio SRF:s inslag den 26 februari 2021 om brister i Legimus.

 

Kalendern slår rekord

Vår kalender ”Årets ledarhundsvalpar 2021” har slagit intäktsrekord. Mer än 16,4 miljoner kronor har inkommit som gåvor. Ett fantastiskt resultat! Kalendern gick denna gång ut i en miljon exemplar.

Totalt har SRF hittills fått in över 100 miljoner kronor på elva årgångar av kalendern. Även om tryckning och utskick av kalendern innebär väsentliga kostnader så har vi en stor och viktig nettointäkt från kalendern. Dessutom sprider kalendern kännedom om SRF och synskadefrågor.

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11 eller 070 318 36 90

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Länk till tidigare nyhetsbrev.