Fyra personer från SRF står samlade runt deckarförfattaren Jon Nesbö
Cecilia Ekstrand, Maria Thorstensson, Håkan Thomsson, författaren Jo Nesbö och Annika Östling möttes i Oslo.

Thomssons nyheter #04 2019

I samband med ett besök hos Norges Blindeforbund berättade författaren Jo Nesbö om sitt skrivande.

Arbetsförmedlingens nedskärningar är en katastrof

Skaka tass i ledarhundsfrågan

Uppstart för punktskriftsoffensiv

Nordiska möten i Norge

SRF:s arbete inför EU-valet

Ombudsmän och arbetsledare på mixad fortbildning

Kalendern slår intäktsrekord

Viktiga datum 

Arbetsförmedlingens nedskärningar är en katastrof

SRF får nu många indikationer på att Arbetsförmedlingens nedskärningar kommer bli katastrofala för synskadade och andra funktionshindrade. Detta trots att synskadade redan idag har en mycket besvärlig arbetsmarknadssituation. 

Arbetsförmedlingen (AF) kommer att säga upp ungefär en tredjedel av personalen. Cirka 130 av 242 lokala kontor kommer att stängas, och många tjänster ska framöver skötas helt digitalt. Det är osannolikt att dessa digitala tjänster kommer att vara fullt tillgängliga och användbara för synskadade arbetssökande, särskilt som vi vet att rehabiliteringen är långtifrån tillräcklig. 

Men det största problemet är att specialisterna inom AF hotas av ännu större nedskärningar. Redan idag är specialisterna inom AF syn/döv/hörsel alltför få. Ändå talas det om uppsägning av upp till tvåtredjedelar av dessa experter. Sådant kan bara sluta med katastrof.

SRF har kontakt med fackliga företrädare på AF, och vi kommer också att söka samverkan med övriga funktionshinderrörelsen. Slakten av Arbetsförmedlingen måste hejdas. Vi kan aldrig acceptera att resurser för att hjälpa synskadade till arbete avvecklas utan att det finns konkreta planer för hur vår arbetsmarknadssituation ska förbättras på andra sätt. 

Skaka tass i ledarhundsfrågan

 
På internationella ledarhundsdagen, onsdagen den 24 april, startar SRF:s kampanj #skaka tass i sociala medier. Syftet är att belysa vikten av att SRF får behålla ansvaret för ledarhundsverksamheten. 

Myndigheten för delaktighet överlämnade den 13 mars sin konsekvensanalys med SRF:s kommentarer till regeringen. MFD anser att de ska ta över ledarhundsverksamheten. SRF har tagit fram en alternativ rapport, som belyser vikten av att verksamheten stannar hos SRF. Denna rapport sprids nu till riksdagens ledamöter, och den ska också ligga till grund för kampanjen ”Skaka tass”.

Varje torsdag klockan 10.00 ska vi stå utanför riksdagen och sprida information. En person ska ha en hunddräkt, och politiker och andra erbjuds att skaka tass med hunden för att bekräfta att ledarhundsfrågan ska hanteras seriöst. 

Även på lokal nivå kan man träffa riksdagsledamöter och andra för att lyfta upp SRF:s alternativrapport. Kom ihåg att ta hjälp av ledarhundsförarna i denna kampanj!

Länk till SRF:s rapport Vem ska ansvara för ledarhundar?

Länk till MFD:s konsekvensanalys av ett förändrat ansvar för verksamheten med ledarhundar

Uppstart för punktskriftsoffensiv

 Punktskrift på spelkort.

På morgonen den 11 mars samlades en stor grupp entusiaster på SRF-kansliet för att tillsammans ta fram idéer kring hur vi kan synliggöra punktskriften, få med punktskriftsfrågorna i vårt påverkansarbete och informera om att punktskriften idag är lika modern och relevant som förr. Deltagare kom från punktskriftsnämnden, förbundsstyrelsen och kansliet.

Redan idag finns punktskrift på medicinförpackningar, men vi vill se den på alla typer av förpackningar. Ett förslag var att ha en ”punktpatrull” som åker runt och anpassar genom att märka upp olika saker med punktskrift.

Idag får gravt synskadade och blinda barn en så kallad punktkasse med punktskriftsrelaterat material från Myndigheten för tillgängliga medier. Men varför inte ge en punktkasse till alla nysynskadade? 

Ja, idéerna flödade, och nu gäller det att gå från idé till verkstad. Nästa steg är att ställa samman idéerna och ta fram en plan för hur vi går vidare. 

Nordiska möten i Norge

Den 4-5 mars träffades Nordiska samarbetskommittén (NSK) och nordiska kvinnokommittén (NKK) i Oslo. Vid NSK deltog Håkan Thomsson, Maria Thorstensson och Cecilia Ekstrand från SRF. I NKK var vi representerade av Annika Östling, som hade Mia Karnberger som ledsagare.

Mötena innehöll traditionella avrapporteringar, och planeringen för den utvidgade nordiska konferensen i Sverige i augusti gicks igenom. European Blind Union (EBU) stod också på dagordningen. EBU har generalförsamling i slutet av oktober där ny strategisk plan ska antas, ny styrelse väljas och placeringen av EBU-kontoret diskuteras. En annan fråga som diskuterades var det nya problem som dykt upp i de större städerna i form av eldrivna sparkcyklar. Dessa är både ett trafikproblem och skapar hinder då sparkcyklarna lämnas på trottoarerna. Samhället verkar handlingsförlamat i denna fråga, och problemet är växande. 

Ett riktigt trevligt inslag var middagen på måndagskvällen, som avnjöts på restaurang Schröder på Waldemar Thranes gate 8 i Oslo. I deckarlitteraturen är Schröder känt för att vara Harry Holes stamställe, och före middagen fick vi träffa författaren Jo Nesbö som berättade om sitt skrivande. 

På tisdagseftermiddagen den 5 mars, efter att NSK och NKK avslutats, hade Håkan, Maria och Cecilia ett möte med Adaptor Hjelpemidler, som är ett företag som ägs av Norges Blindeforbund (NBF). Här diskuterade vi bland annat ledstråk inomhus, som är en anpassning som Adaptor säljer. Vi tittade också på den relativt nya punktskriftsdisplayen Orbit, som bygger på ny och billigare teknik.

Kanslichef Ulrika Norelius Centervik har överlämnat en skål med punktskrift till Norges Blindeforbunds assisterande generalsekreterare Karsten Aak. Studieombudsman Arne Jungelin var en av besökarna i Oslo.

Onsdagen den 6 mars besöktes Norges Blindeforbund (NBF) av en 26 personer stark delegation från SRF, varav 24 var tjänstemän från vårt kansli. Vi fick en gemensam introduktion om NBF, och sedan träffades vi i mindre grupper utifrån personalens olika tjänster. Detta var mycket givande, och vi hoppas på ett återbesök från NBF till Enskede! 

SRF:s arbete inför EU-valet

Karin Juhlin är Moderaternas valledare inför EU-valet den 26 maj. 

Den 26 maj är det val till EU-parlamentet. SRF har bett att få träffa partisekreterare eller liknande för att diskutera tillgänglig valinformation för synskadade. I förra veckan hade SRF möten med C och KD, och idag (27 mars) var undertecknad med och träffade Moderaternas valledare Karin Juhlin.

Förbundsstyrelsen har noggrant övervägt hur vi gör med kontakterna med SD inför EU-valet. Förbundsstyrelsen kom då fram till att vi ska ha möten även med dem.

SRF har ambitionen att träffa aktuella toppkandidater inför EU-valet, och då gärna tillsammans med Unga med Synnedsättning. Här är vårt tema skapandet av ett tillgängligt och inkluderande EU, med fokus på tillgänglig kollektivtrafik, universell utformning av hushållsapparater och dylikt samt krav på varningsljud på alla elfordon. 

Ombudsmän och arbetsledare på mixad fortbildning

Distriktens ombudsmän/verksamhetsutvecklare hade fortbildning den 27 februari till 1 mars med start i Enskede och fortsättning på Almåsa. En av deltagarna var Petra Stanzl, som nu praktiserar och snart påbörjar en anställning i SRF Sörmland. I och med att Camilla Svensson fått sin anställning omvandlad till en ombudsmannatjänst i SRF Bohuslän så har nu alla distrikt egna ombudsmän/verksamhetsutvecklare. 

Den 27-28 februari samlades samtidigt distriktens arbetsledare på Almåsa, och från sen eftermiddag den 27 februari och fram till eftermiddagskaffet den 28 februari hade ombudsmännen och arbetsledarna ett gemensamt program. Frågor som togs upp under de gemensamma passen var bland annat hur vi blir ett bättre team i distrikt och regioner samt hur vi bedriver intressepolitik i kommunerna. 

Nästa ombudsmannafortbildning äger rum i september, och då blir det ett gemensamt pass med förbundsstyrelsen. 

Kalendern slår intäktsrekord

Aprilvalpen Wenja i Årets ledarhundsvalpar 2019 

SRF:s kalender Årets ledarhundsvalpar 2019 har slagit intäktsrekord! Den dagsaktuella siffran för inkomna gåvor är drygt 13,5 miljoner kronor. Det är med stor glädje och tacksamhet vi noterar dessa gåvor!

Att trycka och skicka ut cirka 2 miljoner kalendrar innebär naturligtvis en väsentlig kostnad, och vi har även personalkostnader kopplade till kalendern, men det blir ändå många miljoner kronor i nettointäkt som kan användas till SRF:s viktiga verksamhet. Att kalendern därtill är snygg, och sprider kännedom om SRF och hur det är att leva som synskadad, är ju grädde på moset! 

Viktiga datum

Viktiga datum att notera för aktuell SRF-verksamhet:

5-7 april: Konferens för synskadade föräldrar, Almåsa

3-5 maj: Medlemsforum, Stockholm

14 juni: Organisationsrådet, Enskede

14-16 juni: Europeisk jämställdhetskonferens, Malmö

23-25 augusti: Arbetsgivarfortbildning, Almåsa

26-30 augusti: Utvidgad nordisk konferens, Almåsa

16-19 september: Ombudsmannafortbildning, Almåsa

20-22 september: DOFS, Almåsa 

 

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11 eller 070 318 36 90

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Länk till tidigare nyhetsbrev.