Taisto Paganus har kort ljusgrått hår, randig skjorta och en turkos tröja.
Den 6 april valde SRF Norrbotten Taisto Paganus till ny distriktsordförande. Foto: Norrbottens taltidning.

Thomssons nyheter #05

Nyhetsbrevet görs av Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund.

Två veteraner fick ljudbokens hederspris

Punktskriften central för synskadade barn

EU:s tillgänglighetsdirektiv antaget

Agerande i ledarhundsfrågan

NTF:s kongress – en viktig mötesplats

Motstånd mot Arbetsförmedlingens nedskärningar

Faran med tysta fordon uppmärksammad

SRF Norrbotten åter på benen

Stipendium till minne av Eva Björk 

Två veteraner fick ljudbokens hederspris

Jonas Tellander, vd på Storytel, överlämnar hederspriset till Jan Holmegard och Christina Andersson på Storytel Awards. Galans konfrencier var Tara Moshizi.  

Jan Holmegard och Christina Andersson fick ljudbokens hederspris 2019. Priset delades ut vid galan Storytel Award i Gamla Riksarkivets lokaler på Riddarholmen i Stockholm den 4 april.
Synskadades Stiftelses hederspris på ljudboksområdet gick denna gång tillbaka till rötterna. De första kommersiella ljudböckerna i Sverige började ges ut av SRF Kassettbok AB i mitten av 1980-talet. Jan Holmegard var då VD för synskaderörelsens företagsgrupp, och drev fram inrättandet av ett dotterbolag för ljudböcker. Då gavs böckerna ut på kassettband. Christina Andersson jobbade på SRF Kassettbok AB, och startade Sveriges första ljudboksklubb, Lyssnarklubben. 

På plats vid galan fanns flera företrädare för Synskadades Stiftelse och SRF, bland annat undertecknad (Håkan Thomsson). De båda pristagarna uttryckte stor glädje över att deras insats, som ju startade för mer än 30 år sedan, uppmärksammades på detta sätt.
Stort grattis Janne och Christina! 

Punktskriften central för synskadade barn

Just nu pågår Sveriges Radios litteraturvecka. Under morgonen den 10 april uppmärksammades ljudböcker, och i Kulturnytt i P1 ställdes frågan om nu punktskriften spelat ut sin roll.

Vår intressepolitiska handläggare Cecilia Ekstrand medverkade. Hon argumenterade på ett övertygande sätt för att punktskriften är viktig som synskadades läs- och skriftspråk. Utan punktskriften riskerar barnen att bli analfabeter, sa hon. 

Länk till inslaget i P1 Kulturnytt

EU:s tillgänglighetsdirektiv antaget

Den 9 april godkände EU slutgiltigt tillgänglighetsdirektivet, European Accessibility Act (EAA), efter förhandlingar mellan kommissionen, parlamentet och ministerrådet.
Direktivet omfattar bland annat tjänster och produkter som rör datorer och smarta telefoner, banktjänster, biljettköp och e-böcker.
Däremot berörs inte den byggda miljön. Syftet med direktivet är att underlätta för personer med funktionsnedsättning och att ha gemensamma spelregler på den inre marknaden. Småföretag omfattas dock inte av direktivet.

Genomförandet kommer att ta tid. En första införandefas på tre år startar nu. SRF-kansliet håller som bäst på att analysera vad som kommer att omfattas av tillgänglighetsdirektivet. 

Agerande i ledarhundsfrågan

Regeringen har föreslagit att Myndigheten för delaktighet (MFD) ska ta över landets ledarhundsverksamhet från SRF. Den 10 april publicerades en debattartikel i Metro undertecknad av SRF:s förbundsordförande Håkan Thomsson och generalsekreteraren i Svenska Djurskyddsföreningen Johan Beck-Friis. 

I artikeln skriver vi bland annat:

”Synskadades Riksförbund lever upp till de krav som ledarhundslagen, den nya djurskyddslagen och GDPR ställer. En ändring av ledarhundslagen skulle äventyra ledarhundens unika ställning. Risken att hundarnas hälso- och djurskyddstillsyn försämras vid en myndighetsflytt är överhängande. Senast i Tjänstehundsutredningen 2010 slog man fast att verksamheten också fungerar väldigt väl som den är. Då blev det också tydligt att en myndighetsflytt skulle vara förknippat med stora kostnader.” 

Vidare framhålls i artikeln att MFD har uttryckt att matchningsprocessen, det vill säga att para ihop förare och ledarhund, är rättsosäker och bygger på godtycke. Men matchningen är mycket viktig för att hund och människa ska passa ihop så bra som möjligt. Ledarhundsverksamheten har relativt få omplaceringar, cirka 15 procent, ett resultat som är bra i en internationell jämförelse. 

Den 12 mars hade vår förste vice ordförande Niklas Mattsson samt Jimmy Pettersson och Mariana Vikström från SRF-kansliet ett möte med Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande, och Kristina Nilsson (S), vice ordförande, i riksdagens socialutskott. Här gav SRF vår syn på ledarhundsverksamhetens placering. På Ledarhundsdagen, den 24 april, startar vår kampanj #skakatass. 

Länk till Metro Debatt 

NTF:s kongress – en viktig mötesplats

Programskriften ”NTF anser” och en verksamhetsinriktning för de kommande två åren var huvudpunkter då NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) höll sin kongress den 9 april på Piperska Muren i Stockholm. SRF är medlemsorganisation i NTF, och SRF:s ombud var Gunilla Thomsson och Wieslaw Wasowski.

Kongressen inleddes med tal av infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Undertecknad (Håkan Thomsson), som är ledamot i NTF:s styrelse sedan år 2017, fick tillfälle att byta några ord med infrastrukturministern. Vi pratade om betydelsen av varningsljud på elfordon samt situationen med de nya elsparkcyklarna som börjar ställa till problem för gående i våra större städer. 

Överhuvudtaget är NTF-kongressen, som hålls vartannat år, ett utmärkt tillfälle för kontaktskapande. Bland annat hade vi ett längre samtal med Sonja Forward som är forskare på Väg- och Transportforskningsinstitutet (VTI) och aktiv i FOT (Fotgängarnas förening). Sonja valdes in i NTF:s styrelse vid årets kongress. Som ordförande för NTF omvaldes Monica Green. Undertecknad fick förnyat förtroende som styrelseledamot. 

Motstånd mot Arbetsförmedlingens nedskärningar

SRF har skrivit till ledamöterna i riksdagens arbetsmarknadsutskott och bett om möten med anledning av Arbetsförmedlingens aviserade nedskärningar. Det första mötet ägde rum i Enskede den 4 april med Ali Esbati och Ciczie Weidby från Vänsterpartiet. Fler träffar är inbokade.

Inom ramen för samarbetsorganisationen Lika Unika, där SRF ingår, har vi skrivit en gemensam debattartikel, vilken dock ännu inte är publicerad. Dessutom kommer SRF att delta i ett möte mellan Arbetsförmedlingen och funktionshinderrörelsen den 8 maj.

Faran med tysta fordon uppmärksammad

I programmet Nordegren & Epstein i Sveriges Radio P1, uppmärksammades faran med tysta elfordon och införandet av varningsljud både den 18 mars och dagen därpå. Den 19 mars medverkade vår intressepolitiska handläggare Jimmy Pettersson i programmet.

Jimmy framförde att varningsljuden behövs och att fordonen bör låta ungefär som konventionella bilar. Han pekade också på att det uppstår problem om föraren kan stänga av varningsljudet, och att hastigheten då ljudet ska finnas behöver höjas.

EU har antagit ett direktiv som innebär att varningsljud ska finnas på nya fordonsmodeller från och med den 1 juli i år. Från och med den 1 juli 2021 ska varningsljud finnas på alla nya elbilar. Men EU godkänner att det kan finnas möjlighet för föraren att stänga av ljudet, vilket riskerar att skapa livsfarliga situationer. Dessutom finns inget krav på att komplettera äldre elfordon med varningsljud. SRF kommer, i samverkan med European Blind Union, att verka för en skärpning av EU-direktivet. 

SRF Norrbotten åter på benen

Den nya styrelsen i SRF Norrbotten. Från vänster: Michael Hellström Kalix, Lena Nilsson Boden, Taisto Paganus Kiruna nyvald ordförande, Marianne Nordqvist Luleå, Ulla Bergeros Luleå och Bertil Dahlqvist Boden.

Vid SRF Norrbottens ordinarie årsmöte kunde åter en normal distriktsstyrelse väljas. Sedan i november har distriktet haft en interimsstyrelse utsedd av riksförbundet.

Den 19-20 januari genomfördes en utvecklingskonferens, och den 23-24 februari en träff för direktanslutna medlemmar. De direktanslutna är en stor medlemsgrupp i Norrbotten, och träffen för direktanslutna blev mycket uppskattad.

Vid årsmötet den 6 april valdes alltså en ordinarie distriktsstyrelse med ordförande plus fem ledamöter. Ny distriktsordförande är Taisto Paganus från Kiruna. Det känns riktigt bra att SRF Norrbotten nu är på benen igen! 

Stipendium till Eva Björks minne

Eva Björk (bilden) var en mycket aktiv SRF:are. Hon arbetade på SRF:s rikskansli från 1983 och fram till sin pensionering 2017, bland annat som kanslichef 2012-2016. Ideellt var hon under många år aktiv i SRF Stockholms och Gotlands län, bland annat som ordförande 1984-1996. Hon var en stor punktskriftsentusiast, och stödde också utvecklingen av taktila bilder.

Eva Björk avled i december 2017. Till hennes begravning inkom minnesgåvor på drygt 40000 kronor. Vid sitt möte den 11-12 mars beslutade förbundsstyrelsen att inrätta ett stipendium till minne av Eva Björk. Ytterligare 40000 kronor avsattes, och SRF Stockholms och Gotlands län har skjutit till 20000 kronor till fonden. 

Stipendiet ska delas ut till någon som synliggjort punktskriften eller taktila bilder. Stipendiet ska delas ut återkommande, med första utdelning vid Medlemsforum 3-5 maj i år. Stipendiesumman är på 10000 kronor.

Nominering av stipendiat, med en kort motivering, ska lämnas senast den 20 april på punktskrift@srf.nu 

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11 eller 070 318 36 90

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Länk till tidigare nyhetsbrev.