En skolklass hälsar på den förklädda ledarhunden Musse. i rutig keps och ljus dräkt.
På internationella Ledarhundsdagen var den speciella tvåbenta ledarhunden Musse på plats utanför riksdagen med budskapet #skakatass

Thomssons nyheter #06

Kampanjen #skakatass på att behålla ledarhundslagen som den är startade på Ledarhundsdagen den 24 april.

Nyhetsbrevet görs av Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund.

Ledarhundens dag

Debattartikel om arbetsmarknadspolitiken

Möte med Försäkringskassan

Elsparkcyklar – ett accelererande problem

Manifestation på Sergels torg den 3 maj

Almåsas brukarråd utvidgas

Snart dags för organisationsråd

Göteborg plats för Kongressen 2020 

Ledarhundens dag

Sista onsdagen i april varje år är det Ledarhundens dag. I år var dagen startskottet för SRF:s #skaka tass-kampanj. Vi spred en film på sociala medier där vi berättar varför SRF bör ha kvar ledarhundsverksamheten. Filmen finns också på vår hemsida, och har skickats till ledamöter och ersättare i riksdagens socialutskott.

Den tvåbenta ledarhunden Musse kontaktar riksdagsledamot Maria Gardfjell (MP). Anne-Lie Telning, SRF betraktar mötet. 

Den 24 april stod ett antal SRF:are och ledarhundar utanför riksdagen och spred information. Riksdagsledamoten Maria Gardfjell, (MP) var först ut bland politikerna att skaka tass med Musse (en människa i en hunddräkt). Många från allmänheten var också intresserade.

Ledarhundens dag uppmärksammades i TV. Maja Reichard medverkade i Nyhetsmorgon i TV4, och Marit Edenflod i TV4:s program Efter fem. SVT Örebro gjorde ett inslag från en träff med ledarhundsförare. 

Även i tidningar och radio uppmärksammades ledarhundsdagen, bland annat i tidningar i Dalarna, Smålänningen och P4 Kalmar. Flera hundsidor på Internet, bland annat Hundetablissemanget, skrev också om ledarhundar, och i övrigt har dagen uppmärksammats i sociala medier. 

Kampanjen #skaka tass går nu vidare. Varje torsdag mellan 09.00 – 10.00 finns vår Musse på plats utanför riksdagen.
Redan den 25 april fick Musse skaka tass med ett antal viktiga politiker, bland andra energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) och Centerpartiets gruppledare Anders W Jonsson.

Länk till TV4 Nyhetsmorgon med Maja Reichard.
Länk till TV4 Efter fem med Marit Edenflod.

Debattartikel om arbetsmarknadspolitiken

”Det behövs en arbetsmarknadspolitik och en Arbetsförmedling som lever upp till sitt namn. Det är viktigt för alla och särskilt viktigt för den som har svårare att få jobb”, skriver Lika Unika och dess medlemsförbund i en debattartikel i Arbetet den 15 april.
Artikeln mynnar ut i tre krav:

  • Arbetsförmedlingen: Ta fram en tydlig och genomarbetad konsekvensbeskrivning av de samlade förändringarna i er verksamhet.
  • Regeringen: Lev upp till er egen formulering i januariavtalet att insatser för personer med funktionsnedsättning inte ska beröras av Arbetsförmedlingens förändringar. Lägg förslag som reformerar Arbetsförmedlingen till det bättre, där stöd finns också för den som har en funktionsnedsättning som måste få en chans att få ett arbete.
  • Riksdagen: Se till att pengar verkligen avsätts i statsbudgeten för en restaurering av Arbetsförmedlingens verksamhet, inte minst genom att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen förstärks. 

Artikeln är undertecknad av Mia Modig, ordförande för Lika Unika, Amanda Lindberg, förbundsordförande Förbundet Sveriges Dövblinda, Håkan Thomsson, förbundsordförande Synskadades Riksförbund, Maria Persdotter, förbundsordförande Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, Mattias Lundekvam, förbundsordförande Hörselskadades Riksförbund, och Åsa Henningsson, förbundsordförande Sveriges Dövas Riksförbund.

Länk till debattartikeln i Arbetet.  

Möte med Försäkringskassan

Den 2 april träffade tre företrädare för SRF försäkringsdirektör Marie Axelsson samt Susanne Bengtsson och Carina Kraft vid Försäkringskassans huvudkontor. Från SRF deltog undertecknad (Håkan Thomsson) samt de intressepolitiska handläggarna Lennart Karlsson och Jimmy Pettersson. 

Vi beskrev hur processen kan se ut när en person i vuxen ålder råkar ut för en mer omfattande synnedsättning. Den som har ett arbete löper stor risk att steg för steg tappa kontakten med sin arbetsplats och bli långtidssjukskriven. Sedan är vägen tillbaka ofta lång och svår. Vi får vittnesmål från personer som bollas mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och som fastnar i olika åtgärder. Rehabiliteringskedjan fungerar dåligt för synskadade och viktiga delar saknas i den arbetsinriktade rehabiliteringen. Framförallt är det en stor klyfta mellan den basrehabilitering syncentralerna står för och de direkt jobbinriktade insatser som Arbetsförmedlingen erbjuder. Bristen på tillräcklig arbetslivsinriktad rehabilitering leder ofta till sjukersättning eller i värsta fall kommunalt försörjningsstöd. 

SRF anser att det behövs ett nationellt kompetenscenter, med uppgift att förbättra den arbetsinriktade rehabiliteringen för gravt synskadade och blinda. Vi framförde att det borde ligga i flera myndigheters intresse att få till stånd en sammanhängande rehabiliteringskedja, och att vi ville ha en fortsatt dialog om hur den arbetsinriktade rehabiliteringen kan stärkas. 

De kurser som finns för synskadade på fem av landets folkhögskolor, skulle också kunna ha en tydligare roll i rehabiliteringskedjan. Ett förslag är att man ska kunna få/behålla ersättning från Försäkringskassan för att gå sådana kurser. 

Mötet utmynnade i att vi var överens om att fortsätta dialogen kring synskadades rehabilitering, gärna tillsammans med Arbetsförmedlingen och Sveriges Kommuner och Landsting. 

Elsparkcyklar – ett accelererande problem

På många trottoarer i landets storstäder exploderar antalet elsparkcyklar.

Våra större städer invaderas nu av firmor som hyr ut elsparkcyklar. Dessa skapar farliga situationer för gångtrafikanter eftersom de används på trottoarerna. Dessutom lämnas de ofta stående eller slängda på platser där man som synskadad kan gå in i dem eller snubbla över dem.

Vid SRF Stockholms stads årsmöte den 28 mars togs ett uttalande kring detta nya ordningsproblem. Det har följts upp, bland annat i P4 Stockholm, och P1 Lunchekot den 15 april kunde vi höra föreningens ombudsman Sandra Lindquist beskriva problemen.
För att reglera elsparkcyklarnas framfart krävs politiska beslut. I första hand behöver regler skrivas in i kommunernas lokala ordningsstadga.
Länk till inslag i P4 om elskotrarna i Stockholm. 

Manifestation på Sergels torg den 3 maj

Alla är välkomna att delta i den stor manifestationen Från A till B- utan att se för synskadades rätt till ledsagning!
Vi samlas på Sergels torg, mitt i hjärtat av Stockholm, fredagen den 3 maj klockan 15.00. Denna manifestation är uppstarten på vårt stora medlemsforum Spräng gränserna.

Ledsagning kan beviljas synskadade enligt socialtjänstlagen, SoL, eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. LSS-ledsagningen är alltid kostnadsfri, och den enskilde kan själv styra över innehållet i insatsen. Ledsagning enligt SoL kan vara kostnadsfri och flexibel, men här har varje kommun möjlighet att utforma ett eget reglemente. Det innebär att olika begränsningar kan finnas, och att höga avgifter tas ut.
Många synskadade upplever att vi inte får ledsagarservice i den utsträckning vi behöver. Särskilt svårt har det blivit att beviljas ledsagning enligt LSS.

En annan form av ledsagning som är viktig för oss är i samband med resor. Här finns både nationella och regionala system, och de samspelar inte alltid som de borde. Ledsagning före och efter resan, och vid olika byten, är en nödvändighet för att hela resekedjan ska fungera.

Vår manifestation på Sergels torg vill lyfta fram den frihet som en väl fungerande ledsagning kan ge oss synskadade. Stor flexibilitet och avsaknad av begränsande avgifter kännetecknar en god ledsagning. Vi vänder oss till allmänheten för att visa hur ledsagning fungerar och för att söka förståelse för vårt behov av en fungerande ledsagning.

Almåsas brukarråd utvidgas

Almåsas brukarråd kommer nu att få fler ledamöter, varav SRF utser fyra. Brukarrådet ska hantera frågor som rör rekreationen och SRF:s konferensverksamhet.

Är du intresserad av att ingå i brukarrådet? Skicka i så fall ett e-postmeddelande med motivering, senast den 12 maj, till hakan.thomsson@srf.nu

Snart dags för organisationsråd

Fredagen den 14 juni är det ordinarie organisationsråd. Det avhålls i SRF-huset i Enskede med ombud för distrikt och branschföreningar.

Åtgärder med anledning av bifallna kongressmotioner, riksförbundets årsredovisning och riktlinjer för valberedningen är punkter som står på dagordningen.

Distrikt och branschföreningar ska anmäla sina ombud, senast
den 9 maj, till Paulina Korbak på e-post paulina.korbak@srf.nu

Göteborg plats för kongressen 2020

Förbundsstyrelsen har beslutat att SRF:s nästa kongress ska genomföras på Scandic Crown i Göteborg den 22-25 oktober 2020. Hotellet ligger på kort gångavstånd från järnvägsstationen och flygbussarna.

En arbetsgrupp har gjort besök på fem anläggningar, en i Eskilstuna, en i Halmstad och tre i Göteborg. Och efter en lång diskussion blev det alltså Scandic Crown i Göteborg som får äran att hysa nästa ordinarie kongress.

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11 eller 070 318 36 90

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Länk till tidigare nyhetsbrev