Sergels torg är fyllt med SRF:are framför en scen. I bakgrunden fasaden till Kulturhuset.
Medlemsforum inleddes på Sergels torg i Stockholm med en aktion för bättre ledsagning.

Thomssons nyheter #07

Vi sprängde gränserna. Det skriver Håkan Thomsson efter helgens medlemsforum som lockade rekordmånga.

Vi sprängde gränser på Medlemsforum

Inför EU-valet

Senaste turerna kring Arbetsförmedlingen

Tysta fordon oftare inblandade i olyckor

Dags att söka stöd för organisationsutveckling

SRF Jämtland utan styrelse

Vi sprängde gränser på Medlemsforum

SRF:s medlemsforum ”Spräng gränserna” genomfördes den 3-5 maj i centrala Stockholm. I skrivande stund har vi inget exakt deltagarantal, men troligen var vi närmare 1300 personer på plats. För ungefär ett och ett halvt år sedan satte förbundsstyrelsen upp målsättningen att vi skulle bli 1000 personer, så redan där hade vi alltså sprängt en gräns! 

Men vi sprängde flera mentala gränser under dessa dagar. 

På Sergels torg fick den som ville testa att bli ledsagad. Ett barn blir ledsagad av Anna Wallsten som jobbar på Synskadades Riksförbund.

Första aktiviteten var en manifestation för rätten till ledsagning som hölls på ”Plattan”, Sergels torg, mitt i hjärtat av Stockholm. Från vår scen hölls tal, en specialskriven sång framfördes flera gånger och det samtalades om ledsagning från scenen. Det fanns också informationsbord på torget, och allmänheten kunde prova på att få ledsagning. Vädret var kyligt men vi slapp regnet. Det hela pågick i ungefär en timme. 

 

Sedan förflyttade vi oss till Stockholm Waterfront Congress Centre, där huvuddelen av vårt medlemsforum ägde rum. Fredagskvällen var Stockholmsdistriktets afton, först med mingel och sedan med diverse musikalisk underhållning både under och efter middagen.
Stort tack till Stockholmsdistriktet för ett fint program!

Lördagsförmiddagen var det ett gemensamt program. Här presenterade Gilda Stiby Pelkonen den nyskrivna jubileumsboken Ur historien mot framtiden - 130 års arbete i Synskadades Riksförbund. Ett uppskattat inslag var också den underhållning som den synskadade komikern Johan Seige (bilden) stod för. Och synskadade riksspelmannen Ida Meidell Blylod visade musikalisk briljans på ett mycket trevligt sätt. 

Här utdelades också för första gången det stipendium som inrättats till minne av Eva Björk, och som ska gå till någon som synliggjort punktskriften eller taktila bilder. Pristagare blev Sten Gustavsson, som med stor entusiasm arbetat hårt för att i olika sammanhang lyfta fram punktskriften. Han var verksam på Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB (nuvarande Myndigheten för tillgängliga medier), från 1980 och har betytt enormt mycket för spridandet och användningen av punktskrift – en mycket värdig stipendiat! Förutom ett diplom erhöll han också 10,000 kronor. 

Maj-sofie Enqvists skulptur Tillsammans.

Eftermiddagen ägnades åt seminarier, utställningar och workshops. Bland annat kunde man höra om självkörande bilar, blinda båtbyggare som beskrev sitt arbete, möta synskadade konstnärer och konsthantverkare, lyssna till uppläsning av kända ljudboksinläsare, höra om ny teknik som spränger gränserna med mera, med mera. 

Vi hade också seminarium med internationella gäster från två synskadeorganisationer. Det var Ms Amna Alisapahic och Ms Safeta Bakovic från Sarajevodistriktet i Bosnien-Hercegovina, och Ms Yamin Ohnmar och Mr Saw Chan Mya Toe från Myanmar.

 

Hjälpmedelsföretag och Almåsa Havshotell fanns givetvis på plats. Det blev ett par intensiva och spännande timmar innan vi åter samlades för att höra Babben Larsson prata kring utbrändhet och friskvård.

 

Babben Larsson berättade om hur hon återhämtat sig efter perioder av utbrändhet.

Lördagen avslutades med middag och därefter dans till Synliga. Under middagen hölls korta tal av Hörselskadades Riksförbunds vice ordförande Eva Blomquist och våra internationella gäster. Undertecknad (Håkan Thomsson) hedrades med att få SRF-nålen, vårt hederstecken för den som varit förtroendevald under en tid av sammanlagt 25 år. För mig var det en mycket stor ära och en fin upplevelse att få hederstecknet vid detta tillfälle. Får jag leva och ha hälsan ska jag fortsätta många år än som aktiv förtroendevald i SRF. 

Vår webbradio, Radio SRF, fanns givetvis på plats och sände direkt, och veckosändningen imorgon (den 10 maj) handlar om medlemsforum. 

Söndagen var hemresedag, men barnfamiljerna hade möjlighet att göra en utflykt till Skansen. På söndagen hade dessutom SRF:s globala grupp ett möte tillsammans med våra gäster från Sarajevo och Myanmar.

Det går givetvis inte att med dessa korta rader ge en heltäckande bild av det fantastiska evenemang som vårt medlemsforum blev. Men en glimt ville jag ändå ge.
Varmt och innerligt tack till alla som arbetat för att vårt medlemsforum kunnat genomföras, och stort tack till alla som genom sitt deltagande bidrog till succén!

Länk till Radio SRF.  

Inför EU-valet

Inför EU-valet den 26 maj kan man beställa valsedlar i punktskriftsmärkta kuvert hos valmyndigheten. Beställningen görs på tfn 020- 82 52 85 eller via e-post:
registrator@val.se

Jessica Polfjärd (M) i möte med Håkan Thomsson.

När det gäller möten med kandidater till EU-parlamentet så träffade vi Jessica Polfjärd från Moderaterna den 2 maj. Här deltog även Linus Forsberg som är ordförande för Unga med Synnedsättning. Den 7 maj hade SRF ett möte med Martin Andersson från Centerpartiet som arbetar nära EU-parlamentarikern Fredrick Federley. Förhoppningsvis kan ytterligare möten komma till stånd, men inga sådana är ännu inbokade. 

Senaste turerna kring Arbetsförmedlingen

Den 26 april besöktes SRF av Sofia Damm (KD) som är ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott. Med henne diskuterade vi tänkbara konsekvenser av de stora nedskärningarna på Arbetsförmedlingen. Som ett stöd till distrikten har SRF tagit fram en mall för debattartikel som kan användas för att lyfta följderna av Arbetsförmedlingens omorganisation i lokalpressen.

Efter vårt möte angående Arbetsförmedlingen (AF) med Vänsterpartiet den 4 april hade de begärt en särskild debatt i riksdagen om omorganisationen på AF. Den debatten ägde rum på förmiddagen den 3 maj, och några personer från SRF och Unga med Synnedsättning fanns på åhörarläktaren. Debatten gav dock inte några direkta besked om hur framtiden för AF ska te sig. Arbetsmarknadsministern betonade att de drastiska uppsägningarna orsakats av den budget som M, KD och SD röstade igenom i riksdagen strax före jul. Vänsterpartiet framhöll att AF borde få en mera aktiv roll som förmedlare av arbeten. Från borgerligt håll underströks att AF behöver reformeras i grunden.

Mikael Sjöberg, till höger, och fler från Arbetsförmedlingen gav funktionshinderrörelsen en beskrivning av dagsläget för myndigheten.  

Den 8 maj hade AF bjudit in funktionshinderrörelsen till ett informations- och dialogmöte. Från AF deltog bland andra generaldirektören Mikael Sjöberg och chefen för avdelningen ”rehabilitering till arbete” Maria Kindahl. Från SRF deltog Håkan Thomsson och Per Wictorsson med Susanne Haglund som ledsagare. Vid detta möte framkom att AF satsar hårt på att göra sina digitala tjänster tillgängliga och användbara. Dock ska den som har behov av det kunna få ett personligt möte eller hjälp via telefon. Istället för de AF-kontor som ska läggas ned så kommer personlig service att kunna erhållas vid statliga servicecenter som är gemensamma för flera myndigheter, bland annat Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Från funktionshinderrörelsen framhölls att AF:s specialister behövs, och att de borde värnas i omorganisationen. Vidare framfördes kritik mot att ingen heltäckande konsekvensanalys gjorts av de drastiska nedskärningarna. Förändringar behövs, men nedmonteringen borde inte ske förrän man vet vad som ska komma istället.

SRF kommer fortsätta att försöka få möten till stånd med politiker i riksdagens arbetsmarknadsutskott. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för blinda och gravt synskadade måste förstärkas och kvalitetsmässigt komma upp på en mycket högre nivå. AF måste kunna hantera ansökningar om hjälpmedel, lönebidrag och personligt biträde snabbt och effektivt. 

Tysta fordon oftare inblandade i olyckor

Enligt statistik från Transportstyrelsen som presenterades i ett inslag i TV4 Nyheterna den 30 april är el- och hybridbilar oftare inblandade i olyckor än andra bilar i förhållande till sitt antal. Detta bekräftar tidigare statistik från USA.

I inslaget medverkade SRF:s intressepolitiska handläggare Jimmy Pettersson. Faran med helt tysta el- och hybridfordon belystes tydligt. Jimmy pekade exempelvis på problematiken vid obevakade övergångsställen, vilka blir livsfarliga om man som synskadad inte kan höra de fordon som kommer.

Länk till TV4 Nyheternas inslag om tysta fordon.

Dags att söka stöd för organisationsutveckling

Den 31 maj är sista ansökningsdag för distrikt och branschföreningar vad gäller det interna ekonomiska stödet till organisationsutveckling. Bidrag kan sökas för medlems- och/eller funktionärsutveckling, arbete med nya organisationsformer samt tillgänglighetsanpassningar.

Bidrag kan även sökas till ekonomiskt svaga lokalföreningar. Notera dock att detta stöd måste sökas av berört distrikt.

Ansökningarna ska göras på en särskilt framtagen blankett. För frågor så kontakta Gunilla Thomsson vid rikskansliet, tfn 08-39 91 66.

Ansökningarna mejlas i Wordformat till:
ekonomistod@srf.nu 

SRF Jämtland utan styrelse

Vid SRF Jämtlands läns årsmöte den 27 april beviljades distriktsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Dock kunde ingen ny styrelse väljas.

Peter Tjernberg och Maria Sjötång från SRF:s förbundsstyrelse fanns på plats i Östersund. Årsmötet diskuterade situationen och såg som enda möjlighet att tillfälligt lämna över förvaltningen till riksförbundet. Förbundsstyrelsen kommer nu att utse en interimsstyrelse med målsättning att distriktet kan återta förvaltningen senast om ett år.

 

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11 eller 070 318 36 90

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Länk till tidigare nyhetsbrev.