Ylva Johansson har en blommig klänning och Håkan Thomsson svart sjkorta.
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och Håkan Thomsson i Almedalen.

Thomssons nyheter #10 2019

Almedalsveckan är fortfarande igång och SRF är på plats i Visby. Håkan Thomsson ger en lägesrapport.

Almedalsveckan i full gång

Varningsljud på vissa elfordon från 1 juli

Rundabordssamtal med Anna Ekström

Utbildning för valberedare

Möte med Saila Quicklund

Kurs i musiknoter på punktskrift

Tävlingen ”Skriv loss”

Dags för semester 

Almedalsveckan i full gång

Från söndag till söndag den 30 juni -7 juli pågår Almedalsveckan i Visby. SRF finns på plats under hela Almedalsveckan. Vi träffar politiker, myndighets- och näringslivsföreträdare och andra organisationer. Vi deltar i panelsamtal och andra intressanta seminarier där vi ibland ställer frågor.

Märta Stenevi, Miljöpartiets partisekreterare och Håkan Thomsson.  

Själv var jag (Håkan Thomsson) i Almedalen söndag - tisdag. Bland annat hade jag ett längre samtal med Marianne Eriksson från läkemedelsföretaget Bayer AB. Den 2 juli anordnade de ett seminarium kallat ”Får den som lever se?”, med frågeställningar om huruvida de bästa och effektivaste ögonmedicinerna når patienterna. Ett annat längre samtal hade jag med Miljöpartiets nya partisekreterare Märta Stenevi. 

Maria Thorstensson ledde seminariet "Vem klarar krisen". 

Den 2 juli ordnade SRF ett eget seminarium med rubriken ”Vem klarar sig när krisen kommer?”. Här ledde vår andra vice ordförande Maria Thorstensson en paneldiskussion med riksdagsledamöterna Beatrice Ask (M), Lars Thomsson (C) samt Ylva Jonsson Strömberg, krisberedskapschef på Röda Korset.
Frågan var hur synskadade och andra grupper med särskilt behov av stöd i en krissituation kan få nödvändig hjälp. Det kan handla om alla möjliga situationer såsom terrorattacker, längre elavbrott, översvämningar eller skogsbränder. Vilken riktad information behöver dessa grupper och hur vet samhället var dessa individer finns? Panelen poängterade att seminariets frågeställningar är viktiga men att kunskapsnivån är låg i samhället.
SRF uppmanades att ta ledningen i detta arbete. Seminariet hölls i ABF:s tält, och var mycket uppskattat av ABF. Det har bland annat uppmärksammats i tidningen Senioren. En forskare har också tagit kontakt med SRF med anledning av seminariet. 

Vi har redan mött flera ministrar, generaldirektörer, riksdagsledamöter och andra intressanta personer under årets Almedalsvecka och ännu är den inte slut. Bland personer vi träffat hittills kan nämnas Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt, som gick omkring med en SRF-väska i regnet på tisdagseftermiddagen. Vi har också haft ett mycket kort möte med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), där vi påminde om att vi sänt in en begäran att få träffa henne med anledning av förändringarna inom Arbetsförmedlingen.

Carolina Klüft och Håkan Thomsson pratade om att ledsagning underlättar en god hälsa. 

Själv fick jag på måndagen nöjet att möta Carolina Klüft. Hon är ju en av de mest framgångsrika svenska friidrottarna genom tiderna, och hon arbetar nu som verksamhetschef på Generation Pep. Jag träffade henne vid Expressens scen där hon intervjuats under rubriken ”Hur ska vi få Sveriges ungdomar i rörelse”.
Jag beskrev bristerna i den kommunala ledsagningen som ofta medför att synskadade inte kan utöva motionsaktiviteter, vilket i sin tur riskerar att leda till sämre hälsa. Carolina Klüft höll med om att detta var ett allvarligt problem.
Mer från Almedalen utlovas i nästa nummer av nyhetsbrevet.

Länk till våra frågor i Almedalen.

Varningsljud på vissa elfordon från 1 juli

Varningsljudet på tysta fordon borde inte gå att stänga av, anser SRF. 

EU har beslutat att från och med den 1 juli i år ska nya fordonsmodeller ha ett varningsljud i hastigheter upp till 20 kilometer per timme. Detta gäller för el- och hybridfordon som har minst fyra hjul. Dock är det lagligt att föraren ska kunna stänga av ljudet. Från och med den 1 juli 2021 ska alla nytillverkade elfordon ha varningsljud. 

SRF anser att detta är ett steg i rätt riktning, men utvecklingen är alltför långsam och otillräcklig. Vi menar att alla el- och hybridfordon, oavsett antal hjul, behöver ha varningsljud som inte ska gå att stänga av. Det saknas tillräcklig forskning på området, men för elbilar skulle varningsljudet förmodligen behöva finnas i hastigheter upp till åtminstone 40 kilometer per timme. 

Rundabordssamtal med Anna Ekström

Det är av stor vikt att skolorna tar stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) så att de kan bidra med den kompetens som finns inom myndigheten. Det sa vår intressepolitiska handläggare Cecilia Ekstrand då hon representerade SRF vid ett rundabordssamtal med utbildningsminister Anna Ekström (S) den 17 juni. Cecilia Ekstrand framförde också SRF:s krav att rätten till undervisning i och på punktskrift ska föras in i skollagen. 

SRF var en av flera intresseorganisationer som bjudits in för att ge utbildningsministern synpunkter och förståelse för vilka frågor som är angelägna för att elever i behov av särskilt stöd ska nå utbildningens mål. Vi pekade på att elever som har en grav synnedsättning eller som är blinda har stora och varaktiga behov av stödinsatser. Det är därför viktigt att skolan upprättar åtgärdsprogram för dessa elever. Ett åtgärdsprogram garanterar att stödinsatserna kartläggs, följs upp och utvärderas. 

Utbildning för valberedare

Distrikt och branschföreningar har möjlighet att skicka en representant för sin respektive valberedning på riksförbundets utbildning den 2-3 oktober. Utbildningen äger rum på Almåsa havshotell, Västerhaninge.

På programmet står bland annat praktiskt valberedningsarbete, jämställdhet och mångfald. En annan punkt är det svåra samtalet, att ibland behöva ta upp känsliga frågor med kandidater och styrelseledamöter. Sista anmälningsdag är den 30 augusti. För frågor så kontakta Karin Hjalmarson, tfn 08-39 91 55, eller e-post karin.hjalmarson@srf.nu 

Möte med Saila Quicklund

 

Synskadades sysselsättningsgrad sjunker. Situationen är mycket allvarlig. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för gravt synskadade och blinda behöver stärkas väsentligt. Vidare måste Arbetsförmedlingen handlägga stöd såsom lönebidrag, stöd till personligt biträde och arbetstekniska hjälpmedel snabbare och på ett mindre byråkratiskt sätt.

Detta framförde SRF fredagen den 28 juni då vi hade ett möte med moderaten Saila Quicklund (bilden), ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott. Från SRF deltog undertecknad (Håkan Thomsson) samt vår intressepolitiska handläggare Sam Motazedi.

Att Arbetsförmedlingen nu sagt upp flera synspecialister är fel väg att gå. Det saknas en plan för hur synskadades arbetsmarknadssituation ska stärkas. Detta är oacceptabelt.

Vårt möte med Saila Quicklund var bra. Detta var ett led i vår strävan att informera riksdagens arbetsmarknadsutskott om synskadades arbetsmarknadssituation och Arbetsförmedlingens oförmåga att förbättra den. Nästa steg blir nu att ta fram positiva politiska förslag. 

Kurs i musiknoter på punktskrift

Vill du fördjupa dina kunskaper i punktskriftsnoter? Det som krävs är att du har grundläggande kunskaper i musikteori samt kan läsa och skriva punktskrift. Kursen genomförs veckoslutet 4-6 oktober 2019 på Almåsa havshotell under ledning av Frank Skaret. Sista anmälningsdag är tisdagen den 24 september. Då ska du ange vilket instrument du spelar, eller om du sjunger.
För frågor och intresseanmälan kontakta Lena Nisula Wester på
tfn 08-39 91 70 eller via e-post punktskrift@srf.nu

Tävlingen ”Skriv loss”

 

”Skriv loss” är tävlingen där alla är vinnare! Den vänder sig till dig som är synskadad, älskar att skriva och längtar efter att få respons av en professionell skrivpedagog.

Temat för skrivtävlingen är ”ledsagning”. Vad tänker och känner du när du hör om ämnet? Alla tankar är välkomna och vi tar emot olika typer av texter, såsom exempelvis dikter, noveller och debattartiklar. Lämna dina bidrag i svartskrift, punktskrift, intalat och handskrivet. Deadline för att medverka i tävlingen är den 31 augusti. Max antal tecken är 5000 tecken inklusive blanksteg, vilket motsvarar cirka två A4-sidor skrivet i Arial, med textstorlek 14 punkter. Detta motsvarar cirka fem minuters inläsning. Varje person får endast lämna ett bidrag.

Alla bidrag kommer att läsas och ges återkoppling av en skrivpedagog. En jury kommer utifrån gestaltning, handling och miljö att utse en vinnare. Vinnaren får sin text publicerad i oktobernumret av Perspektiv, och får möjlighet att delta i en skrivarkurs på distans.

Märk ditt bidrag med namn och kontaktuppgifter och skicka till rakel.gunnemark@srf.nu eller med vanlig post till Synskadades Riksförbund, Att. Rakel Gunnemark, 122 88 Enskede.

Genom att skicka in din text ger du SRF rätten att använda ditt verk. Men du behåller rätten till din egen text och kan publicera den i andra sammanhang.

”Skriv loss” är en del av SRF:s kulturprojekt ”Skapa loss”. Välkommen med ditt bidrag! 

Dags för semester

Så har vi då kommit halvvägs in i år 2019. Det har varit ett intensivt halvår, med vårt stora medlemsforum som den absoluta höjdpunkten! Intressepolitiskt har vi bland annat jobbat med arbetsmarknadsfrågor, ledsagning, skaka tass-kampanjen och inför EU-valet, samtidigt som arbetet med habiliterings- och rehabiliteringsfrågorna också pågår. 

På medlems- och organisationsutvecklingsområdet gjordes i maj en intervjuundersökning bland medlemmarna som ger oss ett intressant material att analysera och diskutera till hösten. 

Men nu tar undertecknad (Håkan Thomsson) semester. Som förbundsordförande kan man ju aldrig vara helt oanträffbar, så jag kommer att läsa mejl, men kanske inte lika ofta som när jag är på kontoret, och så svarar jag sporadiskt i telefon. Enligt planerna blir min första arbetsdag efter semestern, torsdagen den 15 augusti. 

Jag önskar nyhetsbrevets alla läsare en fin och avkopplande sommar! 

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11 eller 070 318 36 90

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Länk till tidigare nyhetsbrev.