På en stadsgata syns en gul parkeringsbot hänga runt styret på en elsparkcykel.
En lappningsaktion av elsparkcyklar genomfördes på Södermalm i Stockholm onsdagen den 14 augusti.

Thomssons nyheter #11 2019

Vår lappningsaktion av olämpligt placerade elsparkcyklar i Stockholm fick ett stort genomslag i medierna. Det skriver förbundsordförande Håkan Thomsson i sitt nyhetsbrev.

Aktion om elsparkcyklar

Faran med tysta fordon uppmärksammad

Debattartikel om ledsagning

Summering av Almedalsveckan

DN-artikel om webbdirektivet

Nominera en valberedningsledamot

 

Aktion om elsparkcyklar

De så kallade elsparkcyklarna utgör både framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem i våra större städer. Elsparkcyklarna hyrs ut av företag som tar betalt per minut för användningen. Detta, i kombination med att kommunerna vanligen saknar lämpliga parkeringsområden för elsparkcyklar, gör att de slängs på trottoarerna eller parkeras mot väggar och stolpar. Följden blir väsentliga framkomlighetsproblem för oss synskadade.

Den 14 augusti genomfördes en aktion på initiativ av riksförbundet på Södermalm i Stockholm. På eftermiddagen samlades ett gäng synskadade och seende medarbetare från rikskansliet på Medborgarplatsen, iförda gula SRF-västar. Därifrån utgick en lappningsaktion. Olämpligt placerade elsparkcyklar fick en lapp med ett budskap hämtat från SRF:s stora ”Gata för alla-kampanj” som genomfördes 2016. 

Ett pressmeddelande skickades ut inför aktionen, och massmedia fanns på plats. Pressmeddelandet ledde också till att undertecknad (Håkan Thomsson) tillsammans med SRF Uppsala läns ombudsman Wieslaw Wasowski medverkade i direktsändning i P4 Uppland den 13 augusti. Här framhöll vi att det är olagligt att framföra elsparkcykel på trottoarer i mera än gånghastighet samt att många elsparkcyklar tycks vara trimmade för att kunna framföras i farligt hög hastighet. Då dessa fordon är tysta så utgör de en stor trafikfara för synskadade. De borde ha ett varningsljud. 

Kommunerna kan beivra problemen med elsparkcyklar genom regler i den lokala ordningsstadgan. Elsparkcykelparkeringar behövs. Ett samarbete med polisen bör skapas för att kunna transportera bort elsparkcyklar som blockerar trottoarer.

Läs mer om lappningen på Medborgarplatsen i Stockholm. 

Faran med tysta fordon uppmärksammad

Ett olyckstillbud i Karlshamn har lett till att faran med tysta fordon har uppmärksammats i media runt om i landet. Det var en blind man som fick sin vita käpp sönderkörd av en elbil när han skulle korsa vägen. 

Torsdagen den 8 augusti kommenterade vår förste vice ordförande Niklas Mattsson händelsen i såväl Morgonekot som Lunchekot i P1. Han framhöll att alla el- och hybridfordon behöver ha ett varningsljud och att detta bör vara obligatoriskt i hastigheter upp till 40 kilometer i timmen. 

Även i SVT Rapport fick SRF kommentera. Där var det vår intressepolitiska handläggare Jimmy Pettersson som uttalade sig. Flera dagstidningar och lokalradiokanaler har uppmärksammat problematiken med tysta fordon. Niklas Mattson har även medverkat i Aftonbladet.

Länk till Aftonbladets podd där Niklas Mattsson medverkar. 

Debattartikel om ledsagning

Sluta begränsa synskadades liv. Sveriges kommuner måste säga ja till ledsagning. Det var huvudbudskapet i en debattartikel i Aftonbladet den 17 juli. Artikeln var undertecknad av Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund (SRF), och Frida Karlander, som i början på juli valdes till ny ordförande för riksorganisationen Unga med Synnedsättning (US).

I artikeln står bland annat: ”De senaste 10 åren har ledsagning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) minskat med 26 procent. Över 40 procent i personkrets 3 har förlorat sin ledsagning. Alltså en ledsagning som enligt lag inte kostar brukaren något. Gravt synskadade och blinda tillhör personkrets 3 i LSS.” 

Ledsagning kan ju också beviljas enligt Socialtjänstlagen (SoL). Då kan kommunerna dock avgiftsbelägga ledsagningen och även i övrigt göra inskränkningar. En undersökning som SRF lät göra under våren visar att sex av tio kommuner tar ut en avgift för ledsagning enligt SoL. I dessa är avgiften i genomsnitt 243 kronor per timme. En kommun som sticker ut är Robertsfors i Västerbotten där avgiften är 375 kronor i timmen. 

”Sådana kostnader gör att synskadade kan tvingas avstå från promenader och andra hälsofrämjande aktiviteter”, skriver SRF och US i debattartikeln, som avslutas: ”Synskadades Riksförbund och Riksorganisationen Unga med Synnedsättning anser att i Sverige 2019 ska synskadade inte behöva tveka inför att gå ut”.

Länk till debattartikeln i Aftonbladet om ledsagning. 

Summering av Almedalsveckan

Märta Stenvi, partisekreterare för Miljöpartiet, och Håkan Thomsson under ett samtal i Almedalen.

SRF deltog under hela politikerveckan i Visby som pågick från söndag den 30 juni till söndag den 7 juli. Den 2 juli ordnade SRF ett eget seminarium om hur krisberedskapen i samhället fungerar för synskadade. Men vi medverkade också i flera andra sammanhang. Exempelvis deltog vi i paneler eller rundabordssamtal om internationellt utvecklingsarbete, den nya biblioteksstrategin, arbetsmarknadssituationen och stödet för personer med funktionshinder med mera. 

Vi mötte partiledare, ministrar, riksdagsledamöter, generaldirektörer och andra inflytelserika personer. Ett av våra viktigaste möten var ett längre samtal med Anna Johansson (S), som är ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott. Vi spred givetvis kännedom om våra aktiviteter i sociala medier. Nu återstår arbetet med att följa upp de kontakter som skapats.

Läs mer om Synskadades Riksförbund i Almedalen 2019.

 

DN-artikel om webbdirektivet

Tillgängligheten på internet ska bli bättre för funktionshindrade, däribland synskadade. Det har EU fastslagit i ett direktiv som antogs hösten 2016. Senast i september förra året skulle medlemsländerna ha omvandlat EU-direktivet till nationell lag. Sverige klarade inte tidtabellen och den svenska lagen fanns inte på plats förrän vid senaste årsskiftet. 

I en artikel i Dagens Nyheter (DN) den 4 augusti granskar journalisten Torbjörn Tenfält hur Sverige klarar att leva upp till det så kallade webbtillgänglighetsdirektivet. ”Snart har tre år gått sedan EU-direktivet presenterades, men Sverige ligger på efterkälken”, skriver han.

I artikeln får bland annat undertecknad (Håkan Thomsson) kommentera läget: ”Det här har man vetat om länge och det finns ingen ursäkt för att man inte redan har vidtagit de åtgärder som krävs”.

Den 23 september i år måste samhällets webbplatser som lanserats under det senaste året uppfylla kraven på tillgänglighet, och senast den 23 september nästa år ska samtliga webbplatser som drivs av kommuner, regioner och statliga myndigheter vara enkla att använda. EU-direktivet gäller även privata aktörer i offentlig sektor. 

Länk till Dagens Nyheters reportage om webbtillgänglighetsdirektivet.

 

Nominera en valberedningsledamot

Ett fyllnadsval till riksförbundets valberedning ska ske vid organisationsrådet den 22 september. Det är Dan Jonsson, Luleå, som bett att få lämna sitt uppdrag.

Nomineringar ska ha inkommit senast måndagen den 2 september. De nominerade ska vara tillfrågade och ha tackat ja till att kandidera.

Distrikt och branschföreningar ombeds sända nomineringar till:
nominering@srf.nu 

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08-39 91 11 eller 070 318 36 90

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Länk till tidigare nyhetsbrev.