Lappning av gula parkeringspåminnelser som hängs på elsparkcyklar.
På Götgatan i Stockholm lappade SRF Stockholm Gotland och SRF Stockholms stad hinder i gatumiljön.

Thomssons nyheter #14

Vit käpp = visa hänsyn var budskapet på Vita käppens dag när SRF:are lappade hinder på gator och torg.

Stor uppmärksamhet på Vita käppens dag

Africa Forum

Synkurser på folkhögskolor hotade

Lego och punktskrift

Utbildning för valberedare

EU-frågorna i fokus

Två möten på kulturdepartementet 

Stor uppmärksamhet på Vita käppens dag

Den 15 oktober varje år uppmärksammas den vita käppen såväl i Sverige som världen över. I år fick SRF stort genomslag såväl i traditionella som sociala medier. Ett betydande antal tidningsartiklar, lokalradioinslag och även TV-inslag förekom. 

Inför Vita käppens dag hade riksförbundet gått ut till distrikt och lokalföreningar med tips på aktiviteter och aktuella material som gick att beställa. Intresset för att lappa hinder i gatumiljön med Synskadades Riksförbunds gula parkeringspåminnelse visade sig vara stort. Många lokalföreningar och distrikt beställde både den gula ”boten” och ett gult flygblad i samma anda. Ett pressmeddelande sändes också ut. 

Lappning av felparkerade elsparkcyklar skedde i Stockholm, Göteborg, Örebro och Uppsala. På flera håll lappades andra hinder i gatumiljön. Uppmärksammande av faran med tysta fordon, tillgänglighetspromenader och inventering av hållplatsutrop på bussar var ytterligare aktiviteter som förekom.

Själv var jag (Håkan Thomsson) på en annorlunda vita käppen-aktivitet med SRF Halland. Vi testade att köra elbil i samarbete med lokala trafikskolor på Falkenbergs motorbana. Detta fick genomslag i såväl Hallands Nyheter som lokalradion och regional-TV. 

På SRF:s Facebook-sida postade vi inlägget Vit käpp = visa hänsyn. Det är en punktlista med råd om hur allmänheten på ett bra sätt kan visa hänsyn. Facebookinlägget har spridits till över 51,000 användare! En animerad informationsfilm spreds dessutom strax före Vita käppens dag på Facebook, Twitter och på bildbloggen Instagram. 

Länk till Om oss i medierna på Vita käppens dag.

Africa Forum

Håkan Thomsson och Niklas Mattsson önskar African Union of the blinds nye president Mr Ishumael Zhou från Zimbabwe lycka till.

Africa Forum för synskadade är en stor konferens som hålls ungefär vart fjärde år. Förra gången var 2015, och nu i år ordnades Africa Forum i Etiopiens huvudstad Addis Abeba den 7-11 oktober med föreläsningar, seminarier och utställningar. Merparten deltagare kom naturligtvis från Afrika, men medverkande kom även från bland annat Kanada, USA, Indien och Skandinavien. 

Det var ungefär 450 personer från 46 länder som samlades. Motor i arrangemangen är Perkins school for the blind i USA, men flera organisationer är medarrangörer såsom World Blind Union (WBU), International Council for Education of people with Visual Impairment (ICEVI), Sightsavers och några synskadeorganisationer, däribland SRF. Vi har bidragit till arrangemanget ekonomiskt, och stöttade också deltagandet för synskadade i de länder vi har samarbete med i Afrika. SRF:are som deltog var Håkan Thomsson och Niklas Mattsson från förbundsstyrelsen, Eva Nilsson, Annika Örnstedt och Cecilia Ekstrand från kansliet samt Karl-Gunnar Roth som ledsagare.

Yetnebersh Nigussie när hon besökte Stockholm i november 2017. 

Africa Forum öppnades vid en ceremoni på Afrikanska Unionens högkvarter på måndagskvällen. Därefter fortsatte evenemanget under tisdag till fredag på Intercontinental Addis Hotel. Inledningstalare på tisdagsförmiddagen var Yetnebersh Nigussie från Light for the world. Henne fick den svenska delegationen dessutom nöjet att äta lunch samma dag. 

Ämnen som togs upp under konferensen var mänskliga rättigheter, tillgänglighet, punktskrift, ny teknik, utbildning och livslångt lärande. Det var mycket hög kvalitet på innehållet. Dessutom är en sådan här konferens ett utmärkt tillfälle att träffa gamla bekanta och knyta nya kontakter. Bland annat hade den svenska delegationen ett möte med Katherine Holland, som är executive director (verkställande direktör) för Perkins International. 

African Union of the Blind (AFUB) och SRF höll ett seminarium på tisdagen, där vi berättade om vårt projekt som går ut på att ge funktionärer fördjupade kunskaper om FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt FN:s hållbarhetsmål ”Agenda 2030”. På torsdagen höll AFUB sin generalförsamling, och här valdes Ishumael Zhou, Zimbabwe, till ny ordförande. Vid avslutningsceremonin på fredag eftermiddag uppmärksammades särskilt att Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed Ali samma dag förärats Nobels fredspris.

 

Synkurser på folkhögskolor hotade

Strax före sommaren meddelade Hagabergs folkhögskola att de kan komma att sluta att ordna kurser med rehabilitering för synskadade. Nyligen fick vi samma signaler från Fristads folkhögskola. Orsaken till att kurserna är hotade förefaller vara att de inte går ihop ekonomiskt.
Synkurserna vid folkhögskolor har varit oerhört betydelsefulla för hundratals, ja kanske tusentals, synskadade genom åren. Nu krävs ett snabbt agerande från SRF! Vi måste tillsammans försöka rädda dessa kurser. 

Lego och punktskrift

Legobitar med braille har tagits fram av Lego i samarbete med European Blind Union. 

Lego har tagit fram ett pedagogiskt material som består av legoklossar med bokstäver och andra tecken i punktskrift. Detta arbete skedde i samband med det punktskriftsprojekt som European Blind Union haft under ledning av Danmark. Även SRF har varit aktiva i detta projekt. 

Legopunktskriften har väckt intresse, och på organisationsrådet den 22 september kom frågor kring varför det inte går att köpa dessa klossar. Vid ett telefonmöte med Lego som vår intressepolitiska handläggare Cecilia Ekstrand hade den 18 oktober framkom att punktskrifts-lego inte är en kommersiell produkt. Det är Lego Foundation, som är en stiftelse som främjar utbildning, som tar fram klossar och lärarmaterial. Syftet är att materialet ska användas i skolorna och inte av enskilda personer i hemmen. Planen är att materialet ska finnas i Sverige under andra halvåret 2021. 

Då alfabeten och punktskriften ser lite olika ut i olika länder krävs specialanpassningar till varje land.  Det är ytterst osäkert om Lego som företag kommer att producera några lådor för försäljning, även om man kan tycka att det vore önskvärt. 

Utbildning för valberedare

Den 2-3 oktober ordnade SRF en kurs för valberedare på Almåsa havshotell. Sju män och 11 kvinnor från distrikt, branschföreningar och Unga med Synnedsättning deltog. 

Erfarenheten av valberedningsarbete var mycket skiftande. Kursen arrangerades tillsammans med ABF och vår kontaktperson Carin Thurfjell föreläste. Hon betonade vikten av att arbetet i valberedningen börjar strax efter årsmötet och bedrivs under hela året. Vid utvärderingen uttryckte många att de åkte hem tryggare och säkrare i sin roll som valberedare. 

EU-frågorna i fokus

European Blind Union (EBU) har en särskild kommitté, liaising commission (LC), som arbetar med EU-frågor. Denna samlas en gång om året, och i övrigt hålls kontakten via e-post.
Den 20-22 september var det dags för årets möte. Det hölls i Tirennia i Italien, och svensk representant var denna gång Maria Thorstensson.

Bland de ämnen som avhandlades kan nämnas införandet av Marrakeshavtalet i EU. Det handlar om att kunna låna böcker på anpassade medier över nationsgränserna utan upphovsrättsliga hinder. Det är viktigt att synskadeorganisationerna bevakar hur avtalet tillämpas i respektive EU-land.

Tysta elfordon diskuterades också. Här arbetar EBU för att varningsljud på fordonen ska vara obligatoriskt i upp till 30 km i timmen, istället för 20 km i timmen som gäller i EU. Varningsljud behövs också på äldre fordon, vilket inte nuvarande regelverk kräver. Även problemen med elsparkcyklar ur trafiksäkerhets- och framkomlighetssynpunkt var på agendan. 

Mera syntolkad film och rätten att använda punktskrift är frågor som LC anser ska prioriteras. Röstning med bibehållen valhemlighet togs också upp. Här kunde Maria Thorstensson berätta om att röstning med punktskrift förekommit i Sverige vid senaste EU-valet. Nästa stora möte i EBU är generalförsamlingen, som äger rum i Rom den 28-30 oktober.

Länk till material om EBU:s generalförsamling. 

Två möten på kulturdepartementet

I början av oktober träffade SRF:s intressepolitiska chef Per Wictorsson och handläggaren Henrik Götesson tjänstemän på kulturdepartementet vid två tillfällen.

Vid ett möte den 9 oktober diskuterades behovet av en utökning av uppdraget för Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Tidskrifter, ytterligare tidningar samt samhällsinformation behöver kunna distribueras i samma kanaler som dagstidningarna på tal. Samhällsinformation bör också kunna fås i punktskrift. Kulturdepartementet menade att flytten av MTM till Malmö gör att de inte vill ge myndigheten nya uppdrag för närvarande. Den flytten ska vara genomförd den 1 januari 2020.

Vid samma möte diskuterades syntolkning av filmer. SRF påpekade svårigheterna för användarna att hela tiden behöva tillämpa olika lösningar och att tillgänglighetskrav inte ställs på de kommersiella lösningar som finns, trots statliga stöd vid utvecklingen. Svaret var att kulturdepartementet har en kontinuerlig dialog med Svenska Filminstitutet i dessa frågor.

Flera funktionshindersorganisationer tog upp tillgänglighetskrav kopplat till SVT och UR.

Den 11 oktober hölls ett möte med SRF, Unga med Synnedsättning och flera andra funktionshinderorganisationer. Här diskuterades tillgänglighetskrav för Sveriges Television och Utbildningsradion. SRF lyfte bland annat att det måste bli enklare att ta del av uppläst text och att det ska finnas krav på att även filmer på utländska språk syntolkas.

HÅKAN THOMSSON

Tfn 08- 39 91 11 eller 070- 318 36 90

E-post hakan.thomsson@srf.nu

Länk till tidigare nyhetsbrev