Pojke sitter vid bord och läser punktskriftsbok

Punktskrift


Den 4 januari uppmärksammas Internationella Punktskriftsdagen. Punktskrift finns i böcker, tidskrifter, på läkemedelsförpackningar, hissknappar, bankomater, skyltar och på flera andra ställen i det offentliga rummet.

Punktskrift används också för att läsa vad som står på en datorskärm eller i användningen av smarta telefoner. Riksbankens sedelmått för de nya sedlarna är ett bra exempel på punktskrift i vardagen.

Alla gravt synskadade och blinda ska kunna kommunicera med ett eget skriftspråk. Få som förlorar synen i vuxen ålder får en ordentlig utbildning i punktskrift. Att få lära sig punktskrift är ingen rättighet i svensk lag. Det är stor risk att den som förlorar synen även går miste om ett fungerande skriftspråk.

Punktskrift är upphöjda kännbara punkter som bildar tecken som läses med fingertopparna. Goda punktskriftsläsare läser åtminstone ungefär så fort som man pratar. De flesta punktskriftsläsare har lärt sig läsa som barn, men det är fullt möjligt att lära sig läsa rimligt bra som vuxen om man är envis. Vanligare bland vuxensynskadade är dock att man lär sig att läsa kortare meddelanden.

 1. Hur fungerar punktskrift?

  Punktskriften är en kännbar, taktil, skrift som man läser av med fingertopparna.

 2. Kära punktskrift

  Vilket liv vi har tillsammans du och jag! Du skänker mig trygghet genom att ge orden till mina fingrar. Du är ett stöd i alla sammanhan…

 3. Personliga berättelser

  Punktskrift betyder något särskilt för varje individ som använder det. Läs dessa fyra berättelser.

 4. Louis Braille - punktskriftens uppfinnare

  Den 4 januari uppmärksammas Punktskriftens dag på många håll i världen. Ungefär 1500 personer i Sverige använder sig av detta sätt att …