Kontakt

Vår adress

Synskadades Riksförbund
Sandsborgsvägen 52
122 88 Enskede

Organisationsnummer: 802007-3436

Allmänna frågor kan skickas till: info@srf.nu

Telefon: 08-39 90 00

Förutom personal på kansliet finns också anställda på distrikt och lokalföreningar runt om i landet.

 

Kontaktuppgifter

Personal på riksförbundets kansli

Förbundsstyrelsen

Valberedning

Branschföreningar

Nätverk och intressegrupper

Distrikt och lokalföreningar

 

Distrikt och lokalföreningar

Synskadades Riksförbund har 24 distrikt och 160 lokala föreningar, många med anställd personal. Den mesta verksamheten för medlemmar bedrivs av lokalföreningar och distrikt. Kontaktuppgifter till distrikten och lokalföreningarna finns här.

 1. Personal

  Synskadades Riksförbunds kansli ligger i Enskede i södra Stockholm.

 2. Gruppbild på förbundsstyrelsen Förbundsstyrelsen

  Styrelsen i Synskadades Riksförbund består av 13 ledamöter. Styrelsen beslutar om hur förbundet ska arbeta och ser till att beslut tagn…

 3. Valberedning

  På kongressen 2014 valdes följande medlemmar till valberedning.

 4. Hitta till oss

  Synskadades Riksförbunds kansli ligger på Sandsborgsvägen 52 i Enskede i södra Stockholm.