Välkommen till Synskadades Riksförbund Stockholms Stad

Synskadades Riksförbund Stockholms Stad är landets största lokalförening inom Synskadades Riksförbund med över 800 medlemmar.

Sommarvandringar i naturen

För alla som gillar att vandra i naturen på sommaren, erbjuder DBFK, De Blindas Fritidsklubb, guidade vandringar runt om i länet. Vandringarna tar en till några timmar och görs under ledning av erfarna vandringsledare från DBFK.

Läs mer om DBFK:s vandringar


Bra vibrationer

Nu vibrerar det när du ska gå över gatan!

Trafikkontoret i Stockholms stad har nu infört vibrationsfunktion på flera tryckknappslådor på trafiksignalerna vid vissa övergångsställen.

De flesta ligger i stan, men vissa finns i t ex Farsta och Enskede.

Det här är samma lådor som spelade små schlagertrudelutter i samband med Eurovision.

Lista på övergångsställen med vibrerande lådor


En Gata för Alla

Trafik- och miljögruppen inom SRF Stockholms Stad har nu dragit igång informationskampanjen En Gata För Alla.

Kampanjen pågår i hela landet, och finalen äger rum på Vita Käppens Dag den 15 oktober.

Vår egen kampanjdag är den 18 september. Mer information om det kommer senare. Håll utkik i taltidningarna samt vårt eget Nyhetsbrev, som kommer i augusti.

Vill du veta mer om kampanjen, ska du kontakta:

Birgitta Lindén: 070-276 38 18, birgitta.linden@telia.comeller

Stefan Mattsson: 070-248 86 57, stefan@muskelakuten.se


Var med i våra arbetsgrupper!

På föreningens höstmöte i november bestämmer medlemmarna vilka områden vi ska arbeta med under det kommande året.

Sedan tillsätter styrelsen arbetsgrupper som fokuserar på de olika frågorna.

Under 2016 har vi valt att prioritera friskvård, personlig service, samt trafik och miljö.

Vi har också tre fasta arbetsgrupper: nämligen en grupp om studiecirklar, en om medlemsaktiviteter, och en grupp som planerar och genomför våra pubkvällar.

Vill du veta mer om hur grupperna arbetar och vilka frågor respektive grupp driver, eller om du själv vill vara med i en arbetsgrupp?

Här är kontaktuppgifter till de gruppansvariga:

Personlig service, driver bl a frågor om ledsagning och heminstruktörer: Berit Andersson, 070-59 58 605, berit54andersson@gmail.com

Trafik och miljö, arbetar med tillgänglighetsfrågor: Stefan Mattsson, 070-248 86 57, stefan@muskelakuten.se

Friskvård, frågor som rör synskadades hälsa, motion osv: Birgitta Lindén, 070-276 38 18, birgitta_linden@telia.com

Studier, medlemsaktiviteter och Glimten-pubarna: Gudrun Greisz Liljeskog, 070-840 23 37, gudrun.greisz@telia.com

Vi behöver dig - du behöver oss!


Årsrapport nu klar

Funktionshindersombudsmannens årsrapport är nu klar.

Stadens funktionshinderspolitiska mål anges i Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016.

Alla stadens nämnder och bolagsstyrelser har i uppgift att inom sina respektive ansvarsområden vidta åtgärder som bidrar till att skapa en tillgänglig stad för alla.

Läs hela rapporten från FO


Ladda ner våra Nyhetsbrev

Du vet väl att du kan ladda hem och läsa vårt senaste Nyhetsbrev med bland annat vårens och sommarens aktiviteter.

Nästa Nyhetsbrev kommer i slutet av augusti.


Talböcker i mobilen

Du som är talbokslåntagare kan enkelt ladda ner talböcker till din mobil om du har en iPhone, iPad eller Androidtelefon. Du kan använda Legimus-appen.

Du måste ha ett användarkonto. Det får du via biblioteket i din stadsdel.

Uppdaterad av webbredaktionen den 21 juni 2016

Hyr Gotlandssalen

Ljunggrens rum i Gotlandssalen

Hyr en möteslokal mitt i stan! Kontakta oss för ytterligare information.

Våra nyhetsbrev

Här kan du ladda hem och läsa våra Nyhetsblad, som du även kan få via e-post.

På gång i SRF

Här kan du läsa vad som händer i föreningen. Både temamöten, kretsverksamhet och Glimtenpubar finns i vårt kalendarium. Skicka gärna in händelser som bör finnas med!

Våra fonder och stiftelser

Genom föreningen kan du som grupp eller enskild söka medel från olika fonder. Läs mer under länken.

Stoppa trenden med minskad ledsagning

Ständigt får vi rapporter från medlemmar som får kraftigt minskat antal timmars ledsagning, eller ingen ledsagning alls, med hänvisning till att de har ett jobb, färdtjänst eller nära vänner.

Annonser