SRF är mycket positiva till sakkunniggruppens förslag om att utredning, behandling och viss uppföljning av ärftliga näthinnesjukdomar ska utgöra nationell högspecialiserad vård. Vi delar bedömningen att detta vårdområde är komplext och att det krävs multidisciplinär kompetens för att uppnå god kvalitet. SRF tror därför, i likhet med sakkunniggruppen, att det krävs en viss vårdvolym för att upprätthålla kompetens och kvalitet. En centralisering av vårdområdet till fem respektive två enheter är därför välkommet.

Läs remissvaret i sin helhet.