Amanda Schulin, pressansvarig, 076-539 91 75 
Niklas Mattsson, förbundsordförande, 08-39 91 11, 070-318 36 90  
Tiina Nummi Södergren, vice ordförande, 070-258 14 64
Alireza G Alipour, andre vice ordförande, 070-914 44 82

Pressmeddelanden och nedladdningsbara bilder.