Som medlem i Synskadades Riksförbund får du fina förmåner.

Du får:

 • Möjlighet att träffa andra synskadade och engagera dig i för dig viktiga frågor.  
 • Hjälp och stöd för att bilda eget nätverk kring synrelaterade frågor eller starta studiecirkel med anpassat material kostnadsfritt.  
 • Juridiskt stöd i synrelaterade frågor utan extra kostnad. 
 • Förtur och rabatter till våra läger för barn med synnedsättning.  
 • Möjlighet att delta i kurser i punktskrift för synskadade.
 • Möjlighet att resa med ledsagning, gruppresor med vår egen resebyrå SRF Go.
 • Föreläsningar för föräldrar och anhöriga till synskadade barn. 
 • Rabatt på hjälpmedel: 10 % rabatt på Insyn Scandinavias produkter och 10 % rabatt på Polarprints produkter.
 • Rabatt på vissa evenemang på Almåsa Havshotell
 • Medlemstidningen SRF Perspektiv
 • Möjlighet att teckna sak- och olycksfallsförsäkring hos Unik Försäkring. 

Genom ditt medlemskap bidrar du också till:

 • SRF:s ekonomiska stöd till forskning genom Ögonfonden.
 • Vår informationsverksamhet om synskador och synskadades situation.