Synskadades Riksförbund välkomnar villkor i tillståndsgivningen om att tillhandahålla en tjänst som innebär att postmottagare med särskilda behov ska kunna få sin post till bostaden eller tomtgränsen. Vi har tidigare anfört behov av en sådan tjänst. Vi förutsätter att detta även innefattar paket som väger mindre än 20 kg.

Samtidigt vill vi betona att lösningen ska vara långsiktig. Trots det som nämns om att kraven ska regleras i tillståndsgivningen eftersom kraven bör vara samordnade med det som gäller i glesbygd anser vi att långsiktiga lösningar är viktiga. Därför bör det övervägas om regleringen ska ske i form av föreskrifter på samma sätt som föreslås när det gäller avstånd till
postanordningar med mera.

Läs remissvaret i sin helhet.