Synskadades Riksförbund (SRF) i Västerbotten riskerar att behöva stänga ned sin verksamhet efter mer än 80 år. Detta som en följd av Socialdemokraterna i Region Västerbottens nya beslut kring organisationsbidrag, som slår hårt mot fristående funktionshinderorganisationer.

Beslutet handlar om nya bidragsregler som gör att en fristående funktionshinderorganisation så som SRF Västerbotten endast får ca 2 procent av bidragsramen medan paraplyorganet Funktionsrätt får 52 procent. I kronor och ören handlar det om max 80 tusen kronor för 2023, utan någon hänsyn för fördyrande omkostnader eller garantier för kommande år.

Läs brevet i sin helhet.