Synskadades Riksförbund välkomnar förslagen i rapporten om att kabel-tv-operatör ska vara tvungna att vidaresända uppläst översättningstext från SVT. Vi menar dock att frågan bör utredas vidare och att vidaresändningsplikten ska omfatta fler kanaler.

Det måste också vara enkelt att aktivera uppläst översättningstext för den som inte ser. Likaså behöver det även i framtiden vara enkelt att komma åt SVT:s tv-kanaler, exempelvis genom en enda tangenttryckning. Den snabba digitala utvecklingen gör att just detta inte är helt självklart.

Läs remissvaret i sin helhet.