Två barn sitter i en soffa och spelar kort. De skrattar.

Om oss

Synskadades Riksförbund är en ideell intresseorganisation av synskadade.

Vi arbetar i tre plan, i lokalföreningar, i distrikt och som riksförbund. Synskadades Riksförbund bedriver ett aktivt internationellt samarbete i Norden, Europa och globalt.

Synskadade och föräldrar till synskadade barn är röstberättigade medlemmar och fattar besluten inom organisationen. Vi välkomnar också stödjande medlemmar i vår verksamhet.

Synskadades Riksförbund ger ut flera tidningar och en mängd informationsmaterial om synskador, synskadade och de frågor som vi driver.

SRF bildades 1889 under namnet De blindas förening, DBF. Vi har ett eget museum och vår historia rymmer en mängd kulturskatter.

SRF har idag drygt 12 000 medlemmar, varav cirka 8 500 är synskadade. 

Här nedan kan du ladda ner dokument om vad SRF står för i vårt principprogram.

Principprogram [pdf]
Principprogram [word]
Diskussionsfrågor principprogram [pdf]
Diskussionsfrågor principprogram [word]

 1. Det här är vi

  Synskadades Riksförbund, SRF, är en intresseorganisation av synskadade, både blinda och synsvaga.

 2. Organisation

  SRF:s organ är:

 3. In English

  The Swedish Association of the Visually Impaired.

 4. Personal

  Synskadades Riksförbunds kansli ligger i Enskede i södra Stockholm.

 5. Unga med Synnedsättning

  Unga med Synnedsättning (US) är organisationen för dig som är 10-30 år.

 6. Synskadades Stiftelses företagsgrupp

  Iris Förvaltning AB.

 7. SRF Senior

  Till Dig som varit anställd inom SRF eller inom något av SRF:s företag/stiftelser.

 8. Synskadades Museum
 9. Lika Unika

  Synskadades Riksförbund är ett av sex medlemsförbund i Lika unika.