Unga med synnedsättning (US)

I US finns något för alla mellan 10-30 år. Det är medlemmarna som själva bestämmer över verksamheten. 

US arrangerar spännande läger där du kan göra allt från att åka skidor, vandra och segla till att äta choklad, skriva musik och träffa nya vänner. US anordnar utbildningshelger där du lär dig allt från hur du kan hantera stress till vad du har för rättigheter när du pluggar på högskola/universitet.

US verkar för att unga med synnedsättning ska kunna leva och verka i samhället på jämlika villkor med fullt seende och framför sina åsikter såväl till politiker som till företag och andra organisationer.

Du hittar Unga med synnedsättnings webbplats här och nedan en kortfilm som presenterar US lite närmare:

Synskadades Stiftelses företagsgrupp

Iris Förvaltning AB är ett närstående företag till Synskadades Riksförbund som producerar välfärd för personer med funktionsnedsättningar, med särskild inriktning mot synskadade.

Iris Förvaltning ägs av Synskadades Stiftelse och är moderbolag till företagen Almåsa Fastighet AB och Almåsa Havshotell, samt innehar ett betydande fastighetsinnehav i Enskede.

Iris Förvaltning AB innehar även ett minoritetsägarskap i intressebolagen Iris Sverige AB och J E F Fastigheter AB

Iris Sverige AB är moderbolag till företagen Iris Hadar AB, Competens Utbildning Sverige AB och MedLearn AB.

Almåsa Havshotell ligger söder om Stockholm.