Iris Förvaltning AB är ett närstående företag till Synskadades Riksförbund som producerar välfärd för personer med funktionsnedsättningar, med särskild inriktning mot synskadade.

Iris Förvaltning ägs av Synskadades Stiftelse och är moderbolag till företagen Almåsa Fastighet AB och Almåsa Havshotell, samt innehar ett betydande fastighetsinnehav i Enskede.

Iris Förvaltning AB innehar även ett minoritetsägarskap i intressebolagen Iris Sverige AB och J E F Fastigheter AB

Iris Sverige AB är moderbolag till företagen Iris Hadar AB, Competens Utbildning Sverige AB och MedLearn AB.