Vi stödjer organisationernas arbete för att personer med synnedsättning ska kunna tillvarata sina rättigheter och påverka samhället att bli mer tillgängligt, jämlikt och inkluderande. Alla våra utvecklingssamarbeten bygger på partnerskap och erfarenhetsutbyte och att vi lär av varandra.

Historia

SRF har sedan 1889 arbetat för att förbättra villkoren för personer med synnedsättning, ett arbete som bygger på tanken om alla människors lika värde. Detta gäller personer med synnedsättning oavsett länders gränser, och därför är det självklart för oss att samarbeta med och visa solidaritet gentemot personer med synnedsättning i andra länder. SRF har bedrivit utvecklingssamarbete runtom i världen sedan 1960-talet.

Nuvarande samarbeten

Med stöd från bland annat MyRight och ForumCiv bedriver SRF idag samarbetsprojekt med organisationer i Afrika och Latinamerika. Tillsammans med våra systerorganisationer bidrar vi till påverkansarbete för att säkra mänskliga rättigheter för personer med synnedsättning i hela världen. Vi samarbetar för att världen ska bli mer rättvis för personer med synnedsättning.

World Blind Union

SRF är medlem i World Blind Union (WBU) som arbetar för stärkta rättigheter och förbättrade livsvillkor för personer med synnedsättning i hela världen. Enligt World Blind Union finns i dag 285 miljoner personer med synnedsättning i världen.