Synskadades Riksförbund vill påminna om att de krav som ställs på tillgänglighet enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1937) gäller för listningstjänsterna. Detta kan tyckas vara självklart, men vi ser alltför ofta att lagstiftningen inte tillämpas. Det riskerar att personer som skulle kunna använda en elektronisk listningstjänst inte kan göra det. Vi uppmuntrar också samråd med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning för att säkra tillgänglighet och
användbarhet.

Läs remissvaret i sin helhet.