Så skriver förbundsordförande Niklas Mattsson i debattartikel som publicerades den 2 november i Dala-Demokraten. 

Ledsagarservice, en av de viktigaste och mest frihetsskapande insatserna för blinda och dövblinda, håller på att nedmonteras. Hittills har regeringen blundat för problemet. Nu ställer vi hoppet till den nya majoriteten. Det är uppenbart att en lagändring är nödvändig.

Läsa debattartikeln här.