Bilderna är fria att publicera i sammanhang där Synskadades Riksförbund förekommer. Publicering i reklam- och marknadsföringssyfte är inte tillåten. Som fotograf ska Synskadades Riksförbund alltid anges.

Person med käpp kliver ur taxibil, chauffören väntar utanför

Ledarhund i baklucka
Ledarhund i färdtjänst.
Person med käpp står vid ledstråk på perrong
Ledstråk och kontrasterade plattor på perrong.

Person med käpp går ur buss