Bilderna är fria att publicera i sammanhang där Synskadades Riksförbund förekommer. Publicering i reklam- och marknadsföringssyfte är inte tillåten. Som fotograf ska Synskadades Riksförbund alltid anges.

Man med käpp ledsagas av kvinna. De går över ett övergångsställe

Man med ledsagare vid övergångsställe

Person håller annan person i armen

Två personer går på väg, en har käpp

Två personer, en har käpp. Bara benen syns

Man blir ledsagad i stadsmiljö