Ni är nu en del av en växande rörelse som gör skillnad – av och för synskadade, sedan 1889.

Inom kort kommer ni att få ett inbetalningskort på er första medlemsavgift. Vi skickar alltid det första inbetalningskortet på papper, även om ni har valt ett annat medium för aviseringen av medlemsavgift. 

Ju fler medlemmar vi är, desto starkare är vi. Därför vill vi säga tack för att ni har valt att stödja just Synskadades Riksförbund. Vi är så glada att ni bidrar till vårt arbete för ett samhälle där synskadade kan delta på rättvisa villkor.

Varmt välkomna till oss!