Kallelse

Kongressinformation

Handlingar att skriva motioner på

Förbundsstyrelsen har tagit fram förslag på nya stadgar, intressepolitiskt program, rapport om likabehandling och strategi för jämställdhet som ni finner nedan. Dessa handlingar ska fungera som utgångspunkt för eventuella motioner. Det går givetvis att skriva motioner om annat också.

Vi har valt att kalla denna utgåva av handlingar för motionsupplaga då det är ett förslag utskickat som grund för att skriva motioner på. Den slutgiltiga handlingen, som kommer skickas ut i augusti, ska kompletteras med motionerna som kommit in.

Motioner till kongressen ska vara insända skriftligt till riksförbundets senast den 30 april 2024. Motioner sänds via e-post till adressen motion@srf.nu  Den som mejlar in en motion får bekräftelse via mejl på att den mottagits.