Valberedning

För kongressperioden 2021-2024 sitter följande personer i Synskadades Riksförbunds valberedning.

Håkan Thomsson, sammankallande
Karin Hjalmarson
Jenny-Ann Karlsson
Kevin Kjelldahl
Kicki Lundmark
Laoko Sardar Abdulla

Valberedningen nås via e-post: valberedningen@srf.nu