Leende personer runt bord
Sofia, Katarina och Patrick jobbar på SRF.

Kontaktuppgifter till rikskansliet

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn@srf.nu. Är du osäker på vem som bäst kan hjälpa dig? Mejla eller ring oss på info@srf.nu eller 08-39 90 00 så hjälper vi dig rätt.