Förbundsstyrelsen

Synskadades Riksförbunds förbundsstyrelse består av tretton personer.

Niklas Mattsson - ordförande, 08-39 91 11, 070 -318 36 90
Tiina Nummi Södergren - första vice ordförande
Alireza G Alipour - andra vice ordförande, 070-914 44 82

Jenny Näslund
Leif Westerlind
Linus Forsberg
Maria Sjötång
Annika Östling
Anita Svenningsson
Per Karlström
Sam Motazedi
Maria Thorstensson
Dan Andersson

Förbundsstyrelsens ledamöter når du även via e-post: info@srf.nu