Niklas Mattsson

Niklas Mattsson

Roll: Förbundsordförande
Född: 1970
Bor: Fjärås
Synstatus: Gravt synskadad (och blir sämre)

Vad är det bästa med ditt uppdrag? Att få jobba med att påverka synskadades möjligheter att kunna leva som andra, och att få chansen att träffa SRF-medlemmar från hela landet.

Kontakt: niklas.mattsson@srf.nu, 08-39 91 11, 070-318 36 90

Tiina Nummi Södergren

Roll: Första vice ordförande
Född:
1965
Bor: I Huddinge, förort till Stockholm
Synstatus: Gravt synskadad, ser inget alls

Vad är det bästa med ditt uppdrag? Alla människor jag möter inom SRF, våra branschföreningar, nätverk och andra samarbetsorganisationer. Spännande att se hur vi kan fortsätta att få del av våra rättigheter och bli inkluderade i samhällsutvecklingen. Mångfald är nödvändigt, och vi som lever med funktionsnedsättning är en naturlig del av den. Jag anser att mångfald berikar SRF och samhället i stort. 

Alireza G Alipour

Andra vice ordförande

Roll: Andra vice ordförande
Född:
1979 i Tehran, Iran
Bor: I en lägenhet i mitt kära Göteborg
Synstatus: Grav synnedsättning, nästan blind

Vad är det bästa med ditt uppdrag? Internt att vara en del av det nödvändiga utvecklingsarbetet så att organisationen inte stagnerar. Externt att vara en del av vårt arbete för bibehållen och utvecklad livskvalitet för invånare med synnedsättning.

Kontakt: alireza.ghanbaralipour@srf.nu, 070-914 44 82

Jenny Näslund

Född: 1973
Bor: Umeå i Västerbotten
Synstatus: Gravt synskadad

Vad är det bästa med ditt uppdrag? Att få jobba med övergripande frågor i den organisation som jag brinner för, samt att få träffa så många fantastiska människor.

Leif Westerlind

Född: 1955
Bor: Ulricehamn
Synstatus: Mycket kraftig synnedsättning. Kan inte läsa eller orientera mig med synen. Däremot se kontraster i lämpliga ljusförhållanden.

Vad är det bästa med ditt uppdrag? Kamratskapen i förbundsstyrelsen, trots att vi inte alltid tycker samma. Att efter min pensionering få fortsätta med mitt samhällsengagemang.

Linus Forsberg

Född: 1997
Bor: Uppsala
Synstatus: Synsvag, ser omkring 10 procent

Vad är det bästa med ditt uppdrag? Möjligheten att såväl internt som externt bidra till att personer med synnedsättning stärks som individer, och att SRF stärks som organisation.

Maria Sjötång

Född: 1963
Bor: Västervik, men är född på Öland
Synstatus: Jag har RP, är alltså synsvag, men ser sämre och sämre

Vad är det bästa med ditt uppdrag i förbundsstyrelsen? Det bästa med mitt uppdrag är att få göra något för att förbättra för synskadade och ha kontakt med andra i liknande situation. Även kontakten med de nordiska grannländerna och EBU är givande och viktig. 

Kontakt: maria.sjotang@srf.nu 

Anita Svenningsson

Född: 1952
Bor: Jönköping
Synstatus: Blind sedan födseln

Vad är det bästa med ditt uppdrag i förbundsstyrelsen? Jag har möjlighet att påverka, jag lär mig mycket och får idéer att använda i andra organisationsled.

Kontakt: anita.svenningsson@srf.nu 

Per Karlström

Född: 1954
Bor: Sollentuna
Synstatus: RP och nu blind

Vad är det bästa med ditt uppdrag? Att det går att påverka samhället så att det blir bättre för oss som har en synnedsättning – även om det går långsamt och ofta kräver envishet och tålamod!

Kontakt: per.karlstrom@srf.nu 

Sam Motazedi

Född: 1988
Bor: Stockholm
Synstatus: Medfödd glaukom. Blind på höger öga och cirka 0,1 synskärpa på vänster öga.

Vad är det bästa med ditt uppdrag? Att träffa och lära känna nya människor, lära mig nya saker och möjligheten att få vara med och utveckla SRF till Sveriges bästa organisation.

Maria Thorstensson

Född: 1964
Bor: Kristianstad
Synstatus: Blind

Vad är det bästa med ditt uppdrag i förbundsstyrelsen? Att få möjlighet att jobba med våra frågor på olika nivåer i dels landet, dels Norden och även Europa. Att känna att man kan vara med och göra skillnad för vår grupp.

Kontakt: maria.thorstensson@srf.nu 

Dan Andersson

Född: 1955
Bor: Kristinehamn som ligger i Värmland
Synstatus: Blind

Vad är det bästa med ditt uppdrag i förbundsstyrelsen? Det är många olika saker som är både roliga och spännande. Efter många år som funktionär på lokal- och distriktsnivå är det spännande att vara med och utforma vår organisation på riksplanet. Är det något som ger mig en extra kick så är det när jag får arbeta med vår historia.

Kontakt: dan.andersson@srf.nu

Christina Lundgren

Född: 1963
Bor: Valbo, nära Gävle
Synstatus: Synsvag

Vad är det bästa med ditt uppdrag i förbundsstyrelsen? Att få samarbeta på ett högre plan än enbart distriktsnivå som jag gjort i många år. Träffa olika människor med olika funktionsvariationer och erfarenheter.  Att kunna påverka samhället och förhoppningsvis kunna göra skillnad för oss med olika synnedsättningar och andra funktionsvariationer.  

Kontakt: christina.lundgren@srf.nu