• Håkan Thomsson, sammankallande
  • Karin Hjalmarson
  • Jenny-Ann Karlsson
  • Ulla Bergeros
  • Laoko Sardar Abdullah
  • Torbjörn Sjörén

Valberedningen nås via: valberedningen@srf.nu